Az Oktatáselméleti Kutatócsoport 2003-ban alakult. Kutatócsoport az SZTE Neveléstudományi Intézete mellett működik, annak több évtizedes kutatási és képzési hagyományára épít, kapcsolódik az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport munkájához, azzal közös infrastruktúrát tart fenn. Kutatásokat végez a neveléstudomány területén, feladatának tekinti különösen a matematikai és a természettudományos műveltség, az olvasás-szövegértés, valamint a tudáselsajátítást befolyásoló kognitív és affektív készségek vizsgálatát. Célja a kutatók és az eredmények alkalmazásában érintett iskolák közötti tartós partnerkapcsolat kiépítése és fenntartása, gyakorlati szakemberek bekapcsolása a kutatómunkába, az eredmények széles körű elterjesztésének segítése, a kutatás, a fejlesztés és a képzés egységének megteremtése.

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu