Projektmódszer alkalmazása a fizika és a kémia tantárgy tanításában 7. és 8. évfolyamon

A természettudományos nevelés módszertani megújulásának egyik módja a tanulók aktív tevékenységén, egyéni vagy csoportban végzett tananyag-feldolgozásán alapuló projekt-módszer, ami kapcsolatot teremt a mindennapokkal, megfigyelésre, önálló vizsgálódásra, kutatásra készteti a tanulókat, segíti az információkeresés és -feldolgozás megtanulását, az összefüggések meglátását, a jelenségek komplex módon történő megközelítését. A módszert 7. évfolyamon kémiából Az anyagok világa, Az anyagi változások világa, Oldatok töménységével kapcsolatos számítások, A mindennapi élet kémiája; fizikából a Nyomás és Energia témakörökben, 8. évfolyamon kémiából a Nemfémes elemek és vegyületek témakörben próbáltuk ki.

A tanórák követték a projektek létrehozásának lépéseit: célok meghatározása, a téma kiválasztása, tervezés, kivitelezés, zárás, értékelés. A tananyag feldolgozásában központi szerepet töltöttek be a tanulók számára készült munkalapok, irányították a téma feldolgozását, a kísérletek megtervezését és kivitelezését, valamint elemző kérdéseket, megoldandó problémákat és feladatokat is tartalmaztak. A tanulócsoportok szóban számoltak be tevékenységükről, egy-egy témáról plakátot és riportot, s – ahol lehetett – kísérleti eszközt vagy modellt készítettek. A projektmódszer alkalmazása a kísérleti csoportban a tananyag jobb elsajátítását eredményezte, javult a tantárgyi attitűd, jelentősen változott a tanulók érdeklődése, tanórai aktivitása, tanulási motivációja.

Publikációk

Balogh Terézia (2007): Az értékelés lehetőségei a tanulói tevékenységre alapozott tanítás során. Szimpóziumi előadás (Esélyegyenlőség az általános iskolában: Fejlesző programok hátrányos helyzetű tanulóknak) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 85.

Balogh Terézia (2007): A kutatásalapú tanártovábbképzés hatása a gyakorló tanár munkájára. Szimpóziumi előadás (A kutatásalapú tanárképzés és tanártovábbképzés magyarországi megvalósításának lehetőségei) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 71.

Balogh Terézia, Hamarné Helmeczi Katalin, Káity Károlyné és Korom Erzsébet (2006): Projektek a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében. In: Hegedűs Gábor és Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia − Projektmódszer VIII.-IX. Konferenciakötet. Projektpedagógiai Társaság, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. 71–89.

Hamarné Helmeczi Katalin (2007): A tanulási hatékonyság fejlesztése projektmódszerrel a 8. évfolyamos kémiaórákon. Szimpóziumi előadás (Esélyegyenlőség az általános iskolában: Fejlesző programok hátrányos helyzetű tanulóknak) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 83.

Hamarné Helmeczi Katalin (2007): A kutatásalapú tanártovábbképzés alkalmazása a projekt-módszer továbbfejlesztésében. Szimpóziumi előadás (A kutatásalapú tanárképzés és tanártovábbképzés magyarországi megvalósításának lehetőségei) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 72.

Káity Károlyné (2007): Projektmódszer a 7. évfolyamos fizikatanításban. Szimpóziumi előadás (Esélyegyenlőség az általános iskolában: Fejlesző programok hátrányos helyzetű tanulóknak) az V. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 84.

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu