Információtechnika az oktatásban és a kutatásban

A Szegedi Tudományegyetem és Oktatáselméleti Kutatócsoportja három info-kommunikációs technológiával felszerelt tantermet alakított ki és működtet. A három terem más-más funkciót tölt be, és egymást kiegészítve biztosítanak megjelenésében otthonos, felszerelésben korszerű, a tanítási-tanulási folyamatot segítő környezetet.

Az Oktatáselméleti Kutatócsoport leporellója a Diagnosztikus Mérések Fejlesztése Projektben

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu