Az önszabályozott tanulás fejlesztése

A fejlesztő kísérlet célja egyrészt annak felmérése volt, milyen szintű az 5. évfolyamos tanulók önszabályozó tanulása, másrészt annak vizsgálata, hogy a megfelelő komponensek fejlesztése által a tanulás szándékossá, önszabályozóvá válik-e. A fejlesztő programtól azt vártuk, hogy fokozódik a tanulók aktivitása, érdeklődése, tanuláshoz való viszonyuk pozitív irányba változik, javul a teljesítményük. Hosszú távon csökkenteni kívántuk a tanulásban mutatkozó különbségeket, segíteni akartuk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, társadalomba való integrálását.

A fejlesztő program két részből állt: tanárok felkészítése és tanórai fejlesztés. A tanárok (öt fő) 15 órás felkészítőn vettek részt, ahol nemcsak a fejlesztés forgatókönyvével ismerkedtek meg, hanem az önszabályozott tanulás komponenseivel (tanulási és motivációs/affektív stratégiák) és azok fejlesztési lehetőségeivel is. A tanórai fejlesztésben öt 5. évfolyamos osztály vett részt (mintegy 130 tanuló). A fejlesztés előméréssel indult és utóméréssel zárult, a tanulók egy szövegértési tesztet és egy, az önszabályozó tanulás mérésére kidolgozott tanulási kérdőívet töltöttek ki. A fejlesztésre a 2006/2007-es tanévben, hetente egy-két tanórán került sor.

A program eredményei alapján ez a rövid időszak is fejlődő tendenciát jelez. Az önszabályozott tanulás szignifikánsan fejlettebb szintet mutatott az utómérés során, és egy-két tanulási stratégia kivételével a legtöbb stratégia és motívum esetében is tetten érhető a pozitív irányú szignifikáns változás. A fejlesztő program célja a tantárgyba ágyazott tanulásfejlesztés, ami az eredmények szerint több idő felhasználásával még hatékonyabb lehet.

Publikációk

Molnár Éva (2006): Az önszabályozó tanulás fejlesztésének eredményei az 5. és 9. évfolyamosok körében. Előadás a VI Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2006. október 24–26. In: Keller Magdolna és Simándi Szilvia (szerk.): Tanul a társadalom. Program és tartalmi összefoglalók. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága. 174.

Molnár Éva (2008): Az önszabályozó tanulás elemeinek fejlesztése tantárgyi keretek között 5. évfolyamon. Szimpóziumi előadás. (Gondolkodási képességeket és tanulási módszereket fejlesztő programok kisiskolásoknak) a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2008. november 13-15. In: Perjés István és Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola − Program és összefoglalók, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. 145.

D. Molnár Éva (2010): A tanulással kapcsolatos célok szerepe az önszabályozott tanulásban. Előadás a X. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2010. november 4–6. 205. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (szerk.): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága. 22.

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu