A jövő tanterme

Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport a Microsoft Magyarország anyagi támogatásával a 21. század minden követelményeinek megfelelő, új oktatási-kutatási egységet hozott létre 2006-ban.

A tanterem kialakítása egy hosszabb távú kutatásképzési program első lépése volt, amelynek köszönhetően a terem három fő funkciót tölt be: (1) a tanárjelöltek és a továbbképzésekbe bekapcsolódó gyakorló pedagógusok itt sajátítják el a legkorszerűbb technológiák alkalmazását, (2) e teremben folyik az új, technológiaigényes tanítási-tanulási módszerek laboratóriumi vizsgálata, valamint (3) a további fejlesztésekhez szükséges kutatás.

A terembe görgőkön mozgatható asztalok és székek kerültek, melyek lehetőséget teremtet-tek az egyéni tanulás, a páros vagy a kiscsoportos munka és a frontális tanítás feltételeinek gyors megteremtésére. A többféle hordozható számítógép (hagyományos notebook, érintőképernyős tábla-PC, ultramobil-PC), a vezeték nélküli internetkapcsolat és projektor, az interaktív tábla, illetve a tanulói visszajelző rendszer sokféle újszerű tanítási-tanulási modell kipróbálásának feltételeit teremtette meg.

A Jövő tanterme a „Diagnosztikus mérések fejlesztése” elnevezésű TÁMOP 3.1.9/08/01 program keretében felújításra került 2010-ben, a mindenkori követelményeknek megfelelő érintőképernyős számítógépekkel látták el.

Képek a jövő tanterméről

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu