Longitudinális fejlődésvizsgálat

A HEFOP-2004-3.1.1 pályázat támogatásával 2003-ban Szegeden indult az első országos reprezentatív mintákon alapuló követő vizsgálatsorozat, ami a közoktatásban tanuló fiatalok fejlődését követi.

A program a 2003/2004-es tanévben, az akkor első, ötödik és kilencedik évfolyamokon indult, a hosszmetszeti technikák kombinálásával három populációról gyűjtött adatokkal vizsgálta a közoktatás teljes tizenkét évének fejlődési folyamatait. 2007 őszén egy újabb, az iskolai tanulmányaikat kezdő tanulócsoport követése kezdődött. >> További információk

Publikációk

Csapó Benő (2007): Hosszmetszeti felmérések iskolai kontextusban – az első átfogó magyar iskolai longitudinális kutatási program elméleti és módszertani keretei. Magyar Pedagógia107. 4. sz. 321-355.

Csapó, B. (2010): Research on development in educational contexts: The Hungarian Educational Longitudinal Program. Keynote Address. Children and Youth in Changing Societies. 3rd International Conference. Thessaloniki, Greece, December 2-4, 2010. 170.

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu