DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEK FEJLESZTÉSE

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával Diagnosztikus mérések fejlesztése címmel indított el egy projektet 2009 júliusában. A kutatócsoport feladata a pályázat keretében az általános iskola első hat évfolyamán alkalmazható diagnosztikus mérési rendszer alapjaink lerakása. >> Bővebben (támop honlapja)

A PROJEKT KITERJED

(1) az olvasás, a matematika és a természettudomány tartalmi kereteinek kidolgozására;

(2) a diagnosztikus értékelés lehetséges további területeinek feltérképezésére;

(3) itemek kidolgozására és feladatbankok felépítésére;

(4) egy online mérési rendszer elindítására és kipróbálására;

(5) sajátos nevelési igényű tanulók mérésekbe való bevonására;

(6) tanárok és oktatásügyi szakemberek képzésére, valamint

(7) nemzetközi és nemzeti mérések adatainak másodelemzésére.Az Oktatáselméleti Kutatócsoport leporellója a Diagnosztikus Mérések Fejlesztése Projektben (magyar)

Az Oktatáselméleti Kutatócsoport leporellója a Diagnosztikus Mérések Fejlesztése Projektben (angol)

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu