A néma értő olvasás készségének fejlesztése

A program célja az, hogy már az írott nyelv elsajátításának kezdetekor azonosítsa azokat a tanulókat, akik speciális fejlesztést igényelnek ahhoz, hogy 12 éves korukra szövegértési képességük optimális fejlettséget érjen el, valamint integrált oktatás keretében, egyéni fejlesztési tervek segítségével eljuttassa őket a megfelelő szintre. A program részei: (1) a fonológiai tudatosság mérése az írott nyelv elsajátításának megkezdésekor; (2) a rászoruló tanulók fonológiai tudatának fejlesztése a Beszédmester-szoftver (BeMe) segítségével; (3) a betűző mondatolvasó készség optimalizálása után a szemantikai struktúrák fejlesztése; (4) a szemantikai struktúrák fejlettségének mérése; (5) a szövegolvasó és a szövegértő készség fejlettségének mérése; (6). a szövegolvasó és a szövegértő készség fejlesztése.

A fejlesztési feladatok egyénre szabottak, a felmérések eredményei alapján készült egyéni fejlesztési tervek alkalmazásával valósulnak meg. A hátrányos helyzetű tanulókat fejlesztő projekt ideje alatt az első két programrész megvalósítására került sor. A fonológiai tudatosság mérése, a kiindulási helyzet feltárása és az utómérés a DIFER-programcsomaggal történt. A fonológiai tudatosság fejlesztését a Beszédmester-szoftverrel végeztük, ami az olvasástanulás folyamatában az olvasás fejlesztését, terápiáját segíti a valós idejű beszédhangfelismerő/szófelismerő-rendszer alkalmazásával.

Publikációk

Bácsi János (2006): Az értő olvasás sikertényezői: II. A szintaxis. Előadás a Vezető tanárok III. Országos konferenciáján, Budapest, 2006. október 6−7. In: Gordon Győri János (szerk.): Mit? Kinek? Hogyan? Konferenciakötet I. 218-225.

Bácsi János (2008): Az értő olvasás sikertényezői: III. A szemantika. Módszertani Közlemények, 48. 5. sz. 197-201.

Zs. Sejtes Györgyi (2006): Szövegelünk? Szövegeljünk! A szövegértés tanításának trükkjei. Előadás a Vezető tanárok III. Országos konferenciáján, Budapest, 2006. október 6−7. In: Gordon Győri János (szerk.): Mit? Kinek? Hogyan? Konferenciakötet I. 226-233.

Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.
Telefon/fax: 06-62-544-354
Elektronikus levelezési cím: ok@edu.u-szeged.hu