Köszöntjük az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport honlapján

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport (KKCS) a Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem közösen fenntartott kutatócsoportja. A kutatócsoportot 1995-ben Nagy József alapította, 2001. január óta Csapó Benő vezetésével működik.

A kutatócsoport kutatási tevékenységet végez a neveléstudomány területén, feladatának tekinti a tudás szerveződésének, az iskolában elsajátított tudás alkalmazásának, a tudás megszerzését befolyásoló kognitív és nem kognitív tényezők vizsgálatát.

Kutatásainak fő célja az iskola fejlesztő hatásának feltárása, a fejlődés kezdő szakaszának longitudinális vizsgálata, a diagnózist lehetővé tevő mérési, értékelési rendszer és fejlesztőprogramok kidolgozásának támogatása. Munkáját neves nemzetközi és hazai kutatók bevonásával, illetve pedagógusok közreműködésével végzi.

A LETÖLTÉS szövegre kattintva bővebben is tájékozódhat a kutatócsoportról.

Továbbá ajánljuk figyelmébe Csapó Benő publikációját a Szegedi Iskolai Longitudinális Programról:
Csapó Benő (2014): A szegedi iskolai longitudinális program. In: Pál József és Vajda Zoltán (szerk.): Szegedi Egyetemi Tudástár 7. Bölcsészet- és társadalomtudományok. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged. 117-166. LETÖLTÉS