Fontosabb korábbi felmérések

Természettudományos gondolkodás vizsgálata (2015-2016) A program célja a természettudományos gondolkodásban szerepet játszó gondolkodási műveletek és a természettudományos megismerési készségek fejlettségi szintjének feltárása volt.

Az iskolai tudás (1995-1999)
A kutatási program az iskolában elsajátított tudás szerkezetének, minőségének, alkalmazhatóságának feltárására irányult, a természettudomány és a matematika terén.

Az iskolai műveltség (1999-2002)

A korábban elvégzett vizsgálatok kiterjesztése a humán tantárgyak és a társadalomtudományok területére.

Képességek fejlődésének felmérése (1997-1999)

A felmérés-sorozat célja néhány alapvető fontosságú képesség fejlődésének felmérése országos reprezentatív mintákon Az eredmények viszonyítási pontot szolgáltathatnak a későbbi vizsgálatokhoz is. Az idegen nyelvi képességek felmérése (2000-2002) Két országos reprezentatív felmérés a tanulók angol és német nyelvtudásának vizsgálatára.

DIFER

A PREFER továbbfejlesztéseként, a kutatócsoport munkatársainak vezetésével elkészült a Differenciált Fejlettségvizsgáló Rendszer. A kutatócsoport folyamatban levő vizsgálatainak is egyik fontos eszköze.

Komplex problémamegoldás (1999-2003)
A problémamegoldó gondolkodás értelmezése mint a tudás alkalmazásának és transzfejének képessége, különböző felmérések a tanulók komplex problémamegoldó képességeinek vizsgálatára.

Az analógiás gondolkodás fejlesztése (1999-2003)
A biológia tanításához kapcsolódó fejlesztő program kidolgozása, kipróbálása és hatékonyságának felmérése.

Az önszabályozó tanulás (1999-2004)
Az önszabályozó tanulás értelmezése, különböző felmérések a fejlődés és a tanulás eredményességét meghatározó tényező feltárására.