Konferenciaműfajok

A konferencián szimpózium-előadás, tematikus előadás és poszter műfajban lehet szakmai bemutatót (prezentációt) tartani. Jelentkezni mindhárom kategóriában rövid tartalmi összefoglaló (absztrakt) elektronikus úton történő benyújtásával lehet. Egy résztvevő legfeljebb három prezentációnak lehet szerzője, de ezek közül legfeljebb egy esetében lehet önálló szerző. (Például lehetséges egy önálló előadás és további két társszerzős előadás, de nem lehetséges egynél több önálló előadás.) Bármely típusú szakmai bemutatónak összesen legfeljebb négy szerzője lehet, akiknek mind regisztrált résztvevőnek kell lenniük. Szakmai bemutatóinak számától függetlenül, egy résztvevő legfeljebb egy szimpózium-elnöki és egy opponensi szerepkört tölthet be.

Szimpózium

A szimpózium-előadások az elnök által szervezett szimpóziumban hangzanak el. A szimpóziumok 100 percesek, ezalatt 4-5 előadás és az ezeket követő opponensi értékelés kerülhet sorra. A szimpózium elnöke felkéri és informálja a szimpóziumban előadást tartó kollégákat, felkéri a szimpóziumot értékelő opponenst, valamint benyújtja a szimpózium és a szimpózium-előadások tartalmi összefoglalóját és segíti a szimpózium résztvevőinek regisztrációját.

Előadás

A tematikus előadások a Tudományos Programbizottság által szervezett tematikus szekciókban kerülnek bemutatásra. A tematikus szekciók 100 percesek, ezalatt 4-5 előadás hangozhat el. Az előadásokat megbeszélés, vita követi. A tematikus szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja.

Poszter

A poszterek a Tudományos Programbizottság által szervezett poszterszekciókban mutathatók be. A körülbelül 2 méter magas poszterállványokra legfeljebb 160 x 150 cm-es poszterek illeszthetők rajzszöggel vagy ragasztószalaggal. A poszterek rövid (maximum 5 perces) szóbeli bemutatását minden poszter esetében megbeszélés, vita követi. A poszterszekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja.