Absztrakt

A szakmai anyagok feltöltéséhez be kell jelentkezni a regisztráció során megadott elektronikus levélcímmel és jelszóval. A belépés után a "Szakmai anyagok" menüpontban tölthetők fel az anyagok.

Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója. Feltöltésekor meg kell adni (1) a prezentáció címét, (2) a szerző(k) nevét, elektronikus levélcímét, intézményét, (3) a prezentáció témáját legjobban kifejező két-három kulcsszót, (4) a prezentáció összefoglaló szövegét, mely bekezdésekre tagolt, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű, (5) igény szerint a kutatást támogató pályázatot, szervezetet.

Az absztrakt javasolt tartalmi egységei (vö. a bírálati szempontrendszerrel): szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. A szöveg tartalmazhat szakirodalmi hivatkozásokat, de az irodalomjegyzéket nem kell megadni.

Szimpózium esetében az előadások absztraktjára ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Emellett a szimpózium elnöke a teljes szimpózium absztraktját is benyújtja. Ennek feltöltésekor meg kell adni (1) a szimpózium címét, (2) a felkért opponens nevét, elektronikus levélcímét, intézményét, (3) a szimpózium összefoglaló szövegét, mely az előadások összefoglalójához hasonlóan 1500-3000 karakter terjedelmű, (4) igény szerint a kutatást támogató pályázatot, szervezetet.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az összefoglalóiban ne szerepeljen a saját vagy szimpózium esetén kollégáinak a neve, munkahelyének, kutatócsoportjának a megnevezése, vagy bármilyen olyan információ, ami a bírálat során az objektív értékelést megakadályozhatja!

Az absztraktok megjelennek a konferenciakötetben, amely letölthető formátumban felkerül a konferencia honlapjára is. A végleges szakmai programban, illetve a konferenciakötetben való megjelenés feltétele a regisztrációs díj befizetése.