Bírálati szempontok

A beérkezett anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két független bíráló értékeli az alábbi szempontrendszer alapján. Valamennyi kategóriában 0 és 5 közötti pontszámmal értékelik az absztraktokat. Ha a két bíráló pontszáma között 10-nél nagyobb a különbség, harmadik bíráló is értékeli az anyagot. A felsorolt szempontok egyaránt érvényesek a szimpóziumi és a tematikus előadások, valamint a poszterek értékelésére. A bírálók a szimpózium szervezettségét, belső logikáját külön is értékelik.

1. A kutatás elméleti háttere
2. A kutatási probléma és a hipotézisek megfogalmazása
3. Alkalmazott módszerek
4. Az eredmények bemutatása és értelmezése
5. Elméleti, gyakorlati és oktatáspolitikai jelentőség
6. Általános minőség, szerkesztés, megfogalmazás

A prezentáció műfajának megváltoztatása

A Tudományos Programbizottság a beadáskor megjelölt műfajtól eltérő kategóriába is sorolhat egy szakmai anyagot: szimpóziumi előadás helyett tematikus előadásként, tematikus előadás helyett poszterként fogadhatja el az adott anyagot.