XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia - PÉK 2019

Szeged, 2019. április 11-13.

SZTE TIK

Konferencia-műfajok

A konferencián szimpózium, tematikus előadás és poszter műfajban lehet prezentációt tartani. Jelentkezni mindhárom kategóriában az absztrakt elektronikus úton történő benyújtásával lehet. Egy résztvevő legfeljebb két prezentáció esetében lehet első szerző, ezen kívül egy esetben lehet szimpóziumi elnök és egy esetben opponens. Egy szimpóziumi vagy tematikus előadásnak, illetve egy poszternek maximum öt szerzője lehet.
 
Szimpózium
A szimpóziumot annak elnöke szervezi, moderálja, illetve ő kéri fel az opponenst is. Egy szimpózium 90 perces, ezalatt 3 vagy 4 előadásra kerül sor, ezeket az opponensi értékelés, valamint az érdeklődők által feltett kérdések és a válaszok követik. A szimpózium összefoglalóját, valamint az előadások absztraktját a szimpózium elnöke nyújtja be. A bírálatot csak a szimpózium elnöke kapja meg, amiről tájékoztatja a szimpózium előadóit. Az anyagok feltöltését megelőzően a szimpózium minden résztvevőjének regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.
A szimpózium 2000–3000 karakter terjedelmű absztraktja tartalmazza a szimpózium céljait és oktatáskutatási relevanciáját, valamint az előadások rövid leírását. A szimpózium előadásainak összefoglalói részletezik az elméleti vagy empirikus munka alábbi jellemzőit:
 • (1) célok,
 • (2) elméleti keretek,
 • (3) módszerek (mérőeszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárások),
 • (4) eredmények
 • (5) elméleti és oktatási relevanciák.

 
Előadás
A tematikus előadásokra a Tudományos Programbizottság által szervezett tematikus szekciókban kerül sor. A tematikus szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja. Egy tematikus szekció 90 perces, ezalatt 4 vagy 5 előadásra kerül sor, ezeket megbeszélés, vita követi. Az absztrakt feltöltését megelőzően a prezentáló szerzőnek regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.
A tematikus előadás összefoglalója részletezi az elméleti vagy empirikus munka következő alábbi jellemzőit:
 • (1) célok,
 • (2) elméleti keretek,
 • (3) módszerek (mérőeszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárások),
 • (4) eredmények
 • (5) elméleti és oktatási relevanciák.

 
Poszter
A poszterek a Tudományos Programbizottság által szervezett poszterszekciókban mutathatók be. A poszterszekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja. Az absztrakt feltöltését megelőzően a prezentáló szerzőnek regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.
A poszter összefoglalója részletezi az elméleti vagy empirikus munka alábbi jellemzőit:
 • (1) célok,
 • (2) elméleti keretek,
 • (3) módszerek (mérőeszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárások),
 • (4) eredmények
 • (5) elméleti és oktatási relevanciák.

Útmutató a poszter elkészítéséhez
 
 
A szakmai anyagok jellemzői
 
Az absztrakt a prezentáció lényegét foglalja össze 2000–3000 karakter terjedelemben (a szóközöket is beleértve). A beérkezett anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két, független bíráló értékeli a bírálati szempontrendszer szerint.
 
Javaslatok az absztrakt elkészítéséhez:
 • Az absztrakt képezi a bírálati folyamat alapját, ezért elsősorban a bírálónak szól, a bemutatott kutatás minden lényeges elemét tartalmazza.
 • Nem tartalmaz hivatkozást, mivel ezek feloldására nincsen lehetőség.
 • Az absztrakt nem tartalmazhat olyan információt (pl. önhivatkozás, név, intézmény), amely egyértelműsíti annak szerzőjét. Amennyiben ez megtörténik, a Tudományos Programbizottság elutasítja a szakmai anyagot, az ismételt benyújtásra nincsen lehetőség.

A szakmai anyagok feltöltése
 
A szakmai anyagok feltöltéséhez be kell jelentkezni a regisztráció során megadott elektronikus levélcímmel és jelszóval. A belépés után a "Szakmai anyagok kezelése" menüpontban tölthetők fel az anyagok.
Feltöltésekor külön-külön rovatban meg kell adni:
 • (1) a prezentáció címét;
 • (2) a szerző(k) nevét, elektronikus levélcímét, intézményét;
 • (3) a prezentáció témáját legjobban kifejező két-három kulcsszót;
 • (4) az absztraktot;
 • (5) a munka jellegét (elméleti vagy empirikus).
 • (6) Igény esetén megadható a kutatást támogató pályázat (l. pályázat neve, támogatószöveg), szervezet.

Szeged

Hírek

Program

Elkészült a konferencia részletes programja
2019-04-04 08:00:00

Benyújtási határidő

A 2019. évi PÉK konferencián meghosszabbítjuk a szakmai anyagok benyújtásának a határidejét 2019. január 28. hétfő 24 óráig. Reméljük, a reménybeli résztvevők számára ezzel segítjük az alkotómunkát. A változás nem érinti a bírálati folyamat határidőit.

2019-01-23 09:00:00

Partnereink