2008. április 11-12.
Bírálati szempontok
A beérkezett anyagok értékelését a Tudományos Programbizottság által felkért két független bíráló végzi az alábbiakban megadott szempontrendszer szerint, valamennyi kategóriában 0 és 5 közötti pontszámmal értékelve a benyújtott absztraktot. Az itt felsorolt szempontok egyaránt érvényesek a szimpóziumi előadások, a tematikus előadások és a poszterek értékelésére.
 
1. A kutatás elméleti háttere
2. A kutatási probléma és a hipotézisek megfogalmazása
3. Alkalmazott módszerek
4. Az eredmények bemutatása és értelmezése
5. Elméleti, gyakorlati és oktatáspolitikai jelentőség
6. Általános minőség, szerkezet, stílus
A szimpóziumok bírálati szempontjai
A szimpóziumok előadásainak bírálata az előző 6 kritérium szerint történik, és emellett a szimpózium egészének értékelése is megtörténik a szimpózium szervezettsége, belső logikája alapján.
A prezentáció műfajának megváltoztatása
A Tudományos Programbizottságnak lehetősége van arra, hogy a beadáskor megjelölt műfajtól eltérő kategóriába sorolja a prezentációkat: szimpóziumi előadás helyett tematikus előadásként, tematikus előadás helyett poszterként fogadjon el egy prezentációt.
Az oldalt eddig 3537 alkalommal tekintették meg.