2008. április 11-12.
Absztrakt
Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója. Tartalmazza (1) a prezentáció címét, (2) műfaját (poszter, tematikus előadás, szimpóziumi előadás), (3) a szerző(k) nevét és (4) bekezdésekre tagolt, szóközökkel együtt legalább 1500, legföljebb 3000 karakter terjedelmű szöveget.
 
Az absztrakt javasolt tartalmi egységei (vö. a bírálati szempontrendszerrel): szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia.
 
A szimpózium részeként benyújtott előadások absztraktjának ugyanazoknak a formai és minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mint a poszterek és tematikus előadások absztraktjainak. Emellett a szimpózium elnöke a teljes szimpózium absztraktját is benyújtja, amely tartalmazza (1) a szimpózium el ő adóinak nevét, az előadások címét, (2) a felkért opponens nevét, (3) a szimpózium tartalmi összefoglalóját, amelynek terjedelme 1500-3000 karakter.
 
Az absztraktok megjelennek a konferenciakötetben, a konferenciakötet pdf formátumban felkerül a konferencia honlapjára is. Lehetőséget biztosítunk továbbá arra, hogy a PowerPoint (ppt) formátumú prezentációk pdf formátumba konvertált változata a szerző kérésére felkerüljön a konferencia honlapjára.
Az oldalt eddig 4403 alkalommal tekintették meg.