Institute of Education

Publications

Pásztor Attila


  2023

 • Liu, Y., Pásztor, A., & Molnár, G. (2023). Validation of the Hungarian Employer-Employee-Supported Critical Thinking Disposition Inventory. Paper presented at EAPRIL 2023, Belfast, UK.
 • Liu, Y., Pásztor, A. (2023). Item and Test Endorsement of the Employer-Employee-Supported Critical Thinking Disposition Inventory. Paper presented at EAPRIL 2023, Belfast, UK.
 • Pásztor, A., Rausch, A., Kiss, R., Csapó, B. & Molnár, Gy.(2023). Induktív gondolkodás online mérése óvodások körében. In Bajzáth, A. & Csányi, K., Győri, J. (Szerk.), XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2023. október 26-28. p378. PDF
 • Liu, Y. & Pásztor, A. (2023). Survey on the influential demographic factors of Chinese undergraduate students’ critical thinking disposition: Evidence from plausible values. Thinking Skills and Creativity, 50, 101397. HTML
 • Pásztor, A., Magyar, A., Pásztor-Kovács, A., Rausch, A. & Molnár, Gy. (2023). Digital game-based development of indictive reasoning among fifth graders. In Kasik, L. & Gál, Z. (Eds.), 19th Conference on Educational Assessment. Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. p24. PDF
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A. (2023). A kollaboratív képességek alakulása a covid előtt és után: egy keresztmetszeti vizsgálat eredményei 14 éves tanulók körében. In Kasik, L. & Gál, Z. (Eds.), XIX. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 19th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. p53. PDF
 • Liu, Y. & Pásztor, A. (2023). Moderated mediating effects of gender among the components of critical thinking disposition in undergraduate students. Heliyon, 9(4), e14664. HTML
 • 2022

 • Pásztor, A., Magyar, A., Pásztor-Kovács, A. & Rausch, A.(2022). Induktív gondolkodás online mérése és digitálisjáték-alapú fejlesztése 5. évfolyamos tanulók körében. In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Szerk.), XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 2022 november 17-19. p224. PDF
 • Varga, Sz., Pásztor, A. & Steklács, J. (2022). Szövegértési képességek fejlesztése általános iskolá-ban morfológiai fejlesztőprogram segítségével. In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Szerk.), XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 2022. november 17-19. p140. PDF
 • Liu, Y. & Pásztor, A. (2022). The Influencing Factors of Undergraduate Students’ Critical Thinking Disposition: The Evidence from Plausible Values of Rasch Modeling. In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Eds.), 22nd Conference on Educational Sciences. University of Pécs, Pécs, November 17-19, 2022. p424. PDF
 • Liu, Y. & Pásztor, A. (2022). Design and Validate the Employer-Employee-Supported Critical Thinking Disposition Inventory (2ES-CTDI) for Undergraduates. Thinking Skills and Creativity, 46, 101169. HTML
 • Pásztor, A., Magyar, A., Pásztor-Kovács, A. & Rausch, A.(2022). Online Assessment and Game-Based Development of Inductive Reasoning. Journal of Intelligence, 10(3), 59. HTML
 • Varga, Sz., Pásztor, A. & Steklács, J. (2022). Online Assessment of Morphological Awareness in Grades 2–4: Its Development and Relation to Reading Comprehension. Journal of Intelligence, 10(3), 47. HTML
 • Liu, Y. & Pásztor, A. (2022). Effects of Problem-Based Learning Instructional Intervention on Critical Thinking in Higher Education: A Meta-Analysis. Thinking Skills and Creativity, 45, 101069. HTML
 • Liu, Y. & Pásztor, A. (2022). Validate the Employer-Employee-Supported Critical Thinking Disposition Inventory for Undergraduates. Paper presented at the EARLI SIG 1 & 4 join Conference, Cádiz, Spain, June 29-30, 2022. PDF
 • Liu, Y. & Pásztor, A. (2022). Design the Employer-Employee-Supported Critical Thinking Disposition Inventory for Undergraduates. Paper presented at the EARLI SIG 1 & 4 join Conference, Cádiz, Spain, June 29-30, 2022. PDF
 • Pásztor, A., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2022). Online assessment of combinatorial reasoning among second grade students. In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18th Conference on Educational Assessment. Programme and abstracts. University of Szeged, Szeged, April 21-23, 2022. p57. PDF
 • Liu, Y. & Pásztor, A. (2022). Mediating Effects Among the Components of Critical Thinking Disposition for Undergraduates: A PLS-SEM Analysis. In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18th Conference on Educational Assessment. Programme and abstracts. University of Szeged, Szeged, April 21-23, 2022. p67. PDF
 • Liu, Y. & Pásztor, A. (2022). Impacts of demographic factors on critical thinking disposition among undergraduates. In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18th Conference on Educational Assessment. Programme and abstracts. University of Szeged, Szeged, April 21-23, 2022. p20. PDF
 • Arifiyanti, F. & Pásztor, A. (2022). Representational competence: definition of the construct and its assessment in science context. In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18th Conference on Educational Assessment. Programme and abstracts. University of Szeged, Szeged, April 21-23, 2022. p90. PDF
 • 2021

 • Molnár, G., Pásztor, A., Kiss, R., & Csapó, B. (2021). Az eDia online diagnosztikus értékelő rendszer: a személyre szóló fejlesztés alapvető eszköze. Új Pedagógiai Szemle, 71(09-10), 42-53. PDF
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2021). A Kollaboratív képességek kérdőív továbbfejlesztett változatának tesztelése. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. 2021. november 18-20. p.280. PDF
 • Pásztor, A., Molnár, G., & Csapó, B. (2021). A kombinatív gondolkodás online mérése 2. évfolyamos tanulók körében. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. 2021. november 18-20. p.215. PDF
 • Arifiyanti, F. & Pásztor, A. (2021). The Role of Problem based Learning to Foster Students’ Representational Competence in Physics Learning. XXI. National Conference on Educational Sciences, Hungary, Szeged. 2021. November 18-20. p.97. PDF
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2021). Measuring Collaborative Problem Solving: Research Agenda and Assessment Instrument. Interactive Learning Environments. HTML
 • Pásztor, A., Babály, B., Simon, T., Tóth, A., & Kárpáti, A. (2021). Correlation of visual and spatial skills, combinatorial and divergent thinking of adolescents. EARLI 2021 ONLINE, Gothenburg, Sweden. p. 106. PDF
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2021). Development and validation of the Collaborative Skills Questionnaire. EARLI 2021 ONLINE, Gothenburg, Sweden. p. 278. PDF
 • Arifiyanti, F. & Pásztor, A. (2021). A Systematic Review of Representational Competence: The Current Practice and Assessment in Science Education. 14th Training and Practice International Conference on Educational Science. Kaposvár, p.39. PDF
 • Arifiyanti, F. & Pásztor, A. (2021). An Investigation of Item Difficulties to Assess Students Multiple Representations in Work and Energy. EARLI 2021 ONLINE, Gothenburg, Sweden. p. 115. PDF
 • Arifiyanti, F. & Pásztor, A. (2021). A Meta-Analysis of Representational Competence in Practice For Assisting Science Learning. In: In: E.P., Chaw; L.A. Erdei; A. O. Pongor-Juhász; E. Kopp (Eds.), ATEE-EDiTE-ELTE - Research in Teacher Education – The Next Generation. Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Budapest. pp. 70-71. PDF
 • Rausch, A. & Pásztor, A. (2021). Mobil eszközök az óvodában: A digitális technológiával támogatott értékelés és fejlesztés lehetőségei. Neveléstudomány, 9(2), 5-17. PDF
 • 2020

 • Csapó, B., Pásztor, A. & Molnár, Gy. (2020). A kombinatív gondolkodás fejlődése: Egy online felmérés eredményei. In: A. Varga, H. Andl, Zs. Molnár-Kovács, (Szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban. Neveléstudomány: Horizontok és dialógusok. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Pécsi Tudományegyetem. 177-185. PDF
 • Pásztor, A., Babály, B., Simon, T., Tóth, A., Gaul-Ács, Á. (2020). A vizuális, a téri, a kombinatív képességek, valamint a divergens gondolkodás összefüggései 5. és 9. évfolyamon. XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen. 2020. november 5-7. p.143. PDF
 • Varga, Sz., Pásztor, A. & Steklács, J. (2020). An online instrument assessing the relationship between morphological structure awareness and reading comprehension in Hungarian 2-4 graders. Elementary Education Online, 19(4), 2322-2334. PDF
 • Nuutila, K., Tapola, A., Tuominen, H., Kupiainen, S., Pásztor, A. and Niemivirta, M. (2020). Reciprocal Predictions Between Interest, Self-Efficacy, and Performance During a Task. Frontiers in Education, 5:36. HTML
 • Csíkos, Cs., Pásztor, A. & Rausch, A. (2020). A matematikai nevelés kutatásának aktuális irányzatai. Magyar Tudomány, 181. 1. sz. 24-33.PDF
 • 2019

 • Csapó, B., Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2019). A kombinatív gondolkodás fejlődése – egy online felmérés eredményei. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 2019. november 7-9. 369. o. PDF
 • Varga, Sz., Pásztor, A. & Steklács, J. (2019). A szövegértés és a morfológiai tudatosság számítógépalapú fejlesztése alsó tagozaton. Iskolakultúra, 29. 8. sz. 94-106.PDF
 • Csapó, B., Hotulainen, R., Pásztor, A. & Molnár, Gy. (2019). Az induktív gondolkodás fejlődésének összehasonlító vizsgálata: online felmérések Magyarországon és Finnországban. Neveléstudomány, 7. 3-4. sz. 5-24. PDF
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2019). Önértékelő kérdőív fejlesztése a kollaboratív problémamegoldó képességet leíró modellek egyikének validálására: a kollaboratív komponens vizsgálata. Neveléstudomány, 2, 5-21. PDF
 • Pásztor, A., Korom, E., & Molnár, Gy. (2019). Assessment of reasoning skills at the beginning of higher education studies. EARLI 2019, Aachen, Germany. pp. 94-95.
 • Csapó, B., Pásztor, A., Hódi, Á., Rausch, A. & Molnár, Gy. (2019). Impact of Early Literacy and Numeracy on Later Reading and Mathematics Achievements. EARLI 2019, Aachen, Germany. p. 16.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A. & Molnár, G.(2019). Kollaboratív képességeket vizsgáló önértékelő kérdőív fejlesztése. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (Eds.), 17th Conference on Educational Assessment. Programme and abstracts. University of Szeged, Szeged. p73. PDF
 • Molnár, G. Pásztor, A., & Csapó, B. (2019). The eLea online training platform. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (Eds.), 17th Conference on Educational Assessment. Programme and abstracts. University of Szeged, Szeged. p64. PDF
 • Pásztor, A. (2019). Development of an online test based on Klauer’s theory of inductive reasoning: psychometric properties and construct validity in grade 5. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (Eds.), 17th Conference on Educational Assessment. Programme and abstracts. University of Szeged, Szeged. p72. PDF
 • Pásztor, A. (2019). Induktív és kombinatív gondolkodás fejlettségének online vizsgálata egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók körében. Iskolakultúra, 29(1), 42-54. PDF
 • 2018

 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A. & Molnár, Gy. (2018). Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló dinamikus teszt fejlesztése. Magyar Pedagógia, 118(1), 73-102. PDF
 • Pásztor, A. (2018). Induktív gondolkodás vizsgálata és a mérőeszköz előrejelző ereje. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2018. november 8-10. 92. o. PDF
 • Csapó, B., Molnár, Gy., & Pásztor, A. (2018). Az iskolakezdő mérőeszköz-csomag eredményei a Szegedi Iskolai Longitudinális Programban. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2018. november 8-10. 93. o. PDF
 • Pásztor, A. (2018). Egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók induktív és kombinatív gondolkodásának fejlettsége. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2018. november 8-10. 146. o. PDF
 • Pásztor, A., Kupiainen, S., Hotulainen, R., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2018). Comparing Finnish and Hungarian fourth grade students' inductive reasoning skills. Paper presented at the EARLI SIG 1 Conference, Helsinki, Finland, August 29-31, 2018. PDF
 • Hotulainen, R., Pásztor, A., Kupiainen, S., Molnár, Gy., & Csapó, B., (2018). Entering school with equal skills? A two-country comparison of early inductive reasoning. Paper presented at the EARLI SIG 1 Conference, Helsinki, Finland, August 29-31, 2018. PDF
 • Csapó, B., Molnár, Gy., & Pásztor, A. (2018). Predictive validity of technology-based school-readiness assessments. Paper presented at the EARLI SIG 1 Conference, Helsinki, Finland, August 29-31, 2018. PDF
 • Pásztor, A. & Rasuch, A. (2018). Inductive reasoning and early numeracy in kindergarten: relation and development. 16th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 26-28, 2018. p76. PDF
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A. & Molnár, Gy. (2018). Innovative restricted communicational options for automated coding in an online Human-Human Collaborative Problem Solving instrument. 16th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 26-28, 2018. p77. PDF
 • Rausch, A., Pásztor, A. (2018). Technology-based assessment of early numeracy and later mathematics achievement. In: E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg, & L. Sumpter (Eds.). Proceedings Of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 42). p. 145. Gothenburg, Sweden: University of Gothenburg. PDF
 • Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Pásztor, A. (2018). The role of time on task in a test on inductive reasoning: a follow-up from grade 1 to grade 2. 16th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 26-28, 2018. p62. PDF
 • Pásztor, A., Rasuch, A., Molnár, Gy. & Csapó, B. (2018). Online Assessment in Kindergarten: Information and Communications Technology Familiarity, Inductive Reasoning, and Early Numeracy. Annual Meeting of the American Educational Research Association: AERA18. New York, USA, April 13-17, 2018.
 • Linus, K., Pásztor, A., Korom, E., B. Németh, M. (2018). Online assessment of thinking skills in science context and motivation to learn science among the grade 7 students in Oshana region, Namibia. In: 26th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE). (pp. 314-318.) Gaborone, Botswana, Januar 16-18, 2018.
 • 2017

 • Pásztor, A. (2017). Tanulói szintű visszacsatolás és fejlesztés: technológia alapú mérések alkalmazási lehetőségei a mindennapi pedagógia gyakorlatban. In: G. Hunyady, B. Csapó, G. Pusztay & J. Szivák (Szerk.), Az oktatás korproblémái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. PDF, HTML
 • Pásztor, A., Babály, B., Simon, T., & Tóth, A.(2017). A vizuális és a kombinatív képességek összefüggései 5. és 9. évfolyamon. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza. 2017. november 9-11. 483. o. PDF
 • Pásztor, A., Babály, B., Simon, T., & Tóth, A. (2017). A kombinatív és a vizuális képességek összefüggései 5. osztályban – egy pilot vizsgálat eredményei. I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. Budapest, 2017. június 22-23. 220. o. PDF
 • Péter-Szarka, Sz., Gyarmathy, É., Klein, B., Kovács, K., Kövi, Zs., Molnár, Gy., Puskásné Kiss, J., & Pásztor, A. (2017). A tehetségazonosítás folyamata, mérőeszközei és eredményei a Magyar Templeton Programban. Géniusz Műhely Kiadványok, 19. 36-39., 52-55. PDF
 • Pásztor, A., Molnár, Gy., Korom, E., B. Németh, M., & Csapó, B. (2017). Online assessment of inductive reasoning and its predictive power on inquiry skills in science. 17th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). p509. Tampere, Finland, August 29-September 2, 2017. PDF
 • Kambeyo, L., Pasztor, A., Korom, E., B. Németh, M., & Csapó, B. (2017). Online assessment of scientific reasoning and motivation to learn science: a pilot study in Namibia. 17th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). p129. Tampere, Finland, August 29-September 2, 2017. PDF
 • Korom, E., B. Németh, M., Pásztor, A., & Csapó, B. (2017). Relationship between scientific and inductive reasoning in grades 5 and 7. 17th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). pp128-129. Tampere, Finland, August 29-September 2, 2017. PDF
 • Csapó, B., Hódi, Á., Kiss, R., Pásztor, A., Rausch, A., & Molnár Gy. (2017). Developing Online Diagnostic Instruments for Assessing Pupils’ Skills at the Beginning of Schooling. 17th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). pp508-509. Tampere, Finland, August 29-September 2, 2017. PDF
 • Pásztor-Kovács, A. & Pásztor, A. (2017). Development of the Collaborative Skills Questionnaire (ColSQ) – first results of a pilot study. 17th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). p331. Tampere, Finland, August 29-September 2, 2017. PDF
 • Rausch, A. & Pásztor, A. (2017). Exploring the possibilities of online assessment of early numeracy in kindergarten. 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME41). pp. 4-89-4-96. Singapore, July 17-22 2, 2017. PDF
 • Pásztor, A., Babály, B., Simon, T., & Tóth, A. (2017).A kombinatív és a vizuális képességek összefüggései 5. osztályban – egy pilot vizsgálat eredményei. I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. Budapest, 2017. június 22-23. 220. o. PDF
 • Tóth, A., Simon, T., & Pásztor, A. (2017). Az online színpercepció és vizuális kommunikáció pilot teszteken elért teljesítmények és az iskolai osztályzatok közötti összefüggések vizsgálata. I. Művészetpedagógiai Konferencia: A világ új képe a művészetben és a tudományban. Fókuszban: a vizuális kultúra pedagógiája. Budapest, 2017. Június 22-23. 101-102. o. PDF
 • Pásztor, A., Hódi, Á., Kiss, R., & Rausch, A. (2017). The role of inductive reasoning in early literacy and numeracy at the beginning of primary school. 15th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 6-8, 2017. p69. PDF
 • 2016

 • Pásztor, A. (2016). Technology-based assessment and development of inductive reasoning. Ph.D. thesis. Doctoral School of Education, University of Szeged. PDF
 • Csapó, B., Rausch, A., & Pásztor, A. (2016): Online Assessment of Early Numeracy and Reasoning. Paper presented at the EARLI SIG 1 Conference, Munich, Germany, August 24-26, 2016. PDF
 • Pásztor, A.(2016). Intézmények és osztályok közötti különbségek a közoktatás kezdeti szakaszában: egy induktívgondolkodás-vizsgálat eredményei. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2016. november 17-19. 357.o. PDF
 • Pásztor, A. (2016). Online diagnostic assessment of classification in the beginning of schooling. In C. Csíkos, A. Rausch, & J. Szitányi (Eds.), Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1, p219. Szeged, Hungary: PME. 3-7. August 2016. PDF
 • Korom, E., Pásztor, A., Gyenes, T., & B. Németh, M. (2016). Kutatási készségek online mérése a 8–11. évfolyamon. Iskolakultúra 26. sz. 117-130. PDF
 • Pásztor, A. (2016). Online assessment of pupils’ capacity to follow instructions at primary school entrance. 14th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 21-23, 2016. p102. PDF
 • Pásztor, A. & Molnár, Gy. (2016). Online assessment of inductive reasoning at primary school entrance. 14th Conference on Educational Assessment, Szeged, April 21-23, 2016. p75. PDF
 • Pásztor, A. (2016). Development of inductive reasoning between kindergarten and fourth grade. Paper presented at the 8th Szeged Workshop on Educational Evaluation (SWEE), Szeged, 25-26. April 2016. PDF
 • Pásztor, A. (2016). Az induktív gondolkodás technológia alapú mérésének lehetőségei. IPSZILON-2016 - Ifjú Pszichológiai és Neveléstudományi Kutatók Országos Konferenciája, Szeged. 2016. március 4-5.
 • 2015

 • Nagy, L.-né., Korom, E., Pásztor, A., Veres, G., & B. Németh, M. (2015). A természettudományos gondolkodás online diagnosztikus értékelése. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (szerk.): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 35-116. PDF
 • Szabó, Zs., Korom, E., & Pásztor, A. (2015). A kombinatív képesség rövid távú fejleszthetősége 3. évfolyamon természettudományos kontextusban. Magyar Pedagógia, 115. 4. sz. 383-401.PDF
 • Pásztor, A. (2015). A kreativitás mérésének lehetőségei online tesztkörnyezetben. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 319-339. PDF
 • Csapó, B. & Pásztor, A. (2015). A kombinatív képesség fejlődésének mérése online tesztekkel. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 367-386. PDF
 • Pásztor, A., Korom, E., B. Németh, M., & Gyenes, T. (2015). A természettudományos gondolkodás vizsgálata online tesztkörnyezetben. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 244.o. PDF
 • Pásztor, A. & Molnár, Gy. (2015). Induktív gondolkodás technológia alapú mérésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 205.o. PDF
 • Molnár, Gy. & Pásztor, A. (2015). A számítógép alapú tesztelés megvalósíthatósága kisiskolás korban: egér - és billentyűzethasználati képességek fejlettségi szintje. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 202.o. PDF
 • Magyar, A., Pásztor, A., Pásztor-Kovács, A., Pluhár, Zs., & Molnár, Gy. (2015). A 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérésének lehetőségei. In.: Tóth Zoltán (szerk.): Új Kutatások a Neveléstudományokban. Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Debreceni Egyetem. 230-243. PDF
 • Molnár, Gy. & Pásztor, A (2015). A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér- és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje. Magyar Pedagógia, 115. 3. sz. 237-252. PDF
 • Pásztor, A., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2015). Computer-based assessment of creativity: the case of divergent thinking. Paper presented at the 16th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. pp1209-1210. PDF
 • Csapó, B., Pásztor, A., & Molnár, Gy.(2015). Online assessment of combinatorical reasoning: Perspectives of measuring a challenging construct. Paper presented at the 16th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. p1209. PDF
 • Molnár, Gy., Lőrincz, A., Pásztor, A. & Csapó, B. (2015). Internet-based development of thinking skills in young schoolchildren. Paper presented at the 16th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. p833. PDF
 • Pásztor, A., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2015). Technology-based assessment of creativity in educational context: the case of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. Thinking skills and Creativity, Special Issue: 21st Century Skills. 18. 32-42. HTML
 • Molnár, Gy. & Pásztor, A. (2015). Feasibility of computer-based assessment at the initial stage of formal schooling: the developmental level of keyboarding and mouse skills in Year One. 13th Conference on Educational Assessment. 13th Conference on Educational Assessment. Szeged, April 23-25, 2015. p118. PDF
 • Pásztor, A., Molnár, Gy., & Csapó, B. (2015). Online large-scale assessment of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. 13th Conference on Educational Assessment. 13th Conference on Educational Assessment. Szeged, April 23-25, 2015. p120. PDF
 • Korom, E., B. Németh, M., & Pásztor, A. (2015). Kutatási készségek online vizsgálata 6. és 8. évfolyamon. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2015. április 23-25. p174. PDF
 • Pásztor, A. (2015). Computer-based assessment and development of inductive reasoning strategies. Paper presented at the 7th Szeged Workshop on Educational Evaluation (SWEE), Szeged, 27-28. April 2015. PDF
 • 2014

 • Pásztor, A. (2014). Lehetőségek és kihívások a digitális játék alapú tanulásban: egy induktív gondolkodást fejlesztő tréning hatásvizsgálata. Magyar Pedagógia. 114. 4. sz. 281-301. PDF
 • Pásztor, A. (2014). A kreativitás számítógép alapú értékelésének lehetőségei – divergens gondolkodást mérő feladatok pilot tesztelése. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Debrecen, 2014. november 6-7-8. 44. o. PDF
 • Pásztor, A., Csapó, B. & Molnár, Gy. (2014). Computer-based diagnostic assessment of thinking skills – the case of combinatorial reasoning. EARLI SIG 1 Conference, Madrid, Spain, August 27-29, 2014. pp42-43. PDF
 • Csíkos, Cs., Pásztor, A. & Csapó, B. (2014). Inquiry learning skills in the frameworks of large-scale international assessment surveys: A comparative analyses of TIMMS, PISA and IBL. In S. Oesterle, C. Nicol, P. Liljedahl, & D. Allan, (Eds.) Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36,Vol. 6, p50. Vancouver, Canada: PME. 15-20. July 2014. PDF
 • Pásztor, A. & Csapó, B. (2014). Improving Combinatorial Reasoning through Inquiry-Based Science Learning. Poster presented at the Science and Mathematics Education Conference, June 24-25, Dublin City University, Dublin, Ireland. PDF
 • Pásztor, A. (2014). Playful Fostering of Inductive Reasoning through Mathematical Content in Computer-Based Environment. 12th Conference on Educational Assessment, Szeged, May 1-3, 2014. p93. PDF
 • Korom, E. & Pásztor A. (2014, szerk.). XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Konferenciakötet. Szeged, május 1-3. PDF
 • 2013

 • Pásztor-Kovács, A., Magyar, A., Hülber, L., Pásztor, A. & Tongori, Á. (2013). Áttérés online tesztelésre - a mérés-értékelés új dimenziói. Iskolakultúra, 11. sz. 86-100. PDF
 • Pásztor, A. (2013). Digitális játékok az oktatásban. Iskolakultúra. 9. sz. 37-48. PDF
 • Pásztor, A. & Rausch, A. (2013). Számítógépes játékok szerepe a gondolkodási képességek fejlesztésében - kihívások és lehetőségek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013. november 7-8-9. 476. o. PDF
 • Pásztor, A. & Molnár, Gy. (2013). Validity and effectiveness of computer-based versus face-to-face testing in first grade. Paper presented at the 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013. p64. PDF
 • Pásztor, A. (2013): Developing an Online Assessment Tool for Creativity - Challenges and Possibilities. Paper presented at the 5th Szeged Workshop on Educational Evaluation (SWEE), Szeged, 15-16. April 2013. PDF
 • Pásztor, A. (2013). A kreativitás online diagnosztikus mérése. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. április 11-13. 108. o. PDF
 • Pásztor, A., & Molnár, Gy.(2013). Számítógép alapú versus szemtől szembeni tesztelés validitás - és hatékonyságvizsgálata első osztályosok körében. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. április 11-13. 84. o. PDF
 • Szili, K. & Pásztor, A. (2013). A beszédpercepció online mérése 1-3. osztályos tanulók körében. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. április 11-13. 85. o. PDF
 • Buzás, Zs., & Pásztor, A. (2013). 2012-es regensburgi EARLI JURE Konferencia. Iskolakultúra. 1. sz. 92-98. PDF
 • 2012

 • Molnár, Gy., Mikszai-Réthey, B., Pásztor, A., & Magyar T.(2012). Innovative Assessment Technologies in Educational Games Designed for Integrating Assessment into Teaching. Paper presented at the EARLI SIG1 conference in Brussels, Belgium, 29.08.-31.08.2012. PDF
 • Pásztor, A. & Molnár, Gy. (2012). Comparing the effectiveness of a training program in ‘face-to-face’ and game-based environment. Paper presented at the EARLI JURE conference, Regensburg, 23.07.-27.07.2012. p91. PDF
 • Molnár, Gy. & Pásztor, A. (2012). The transition from single testing to complex systems of assessments. Paper presented at 10th. Conference on Educational Assessment. Szeged, April 26-28, 2012. p53. PDF
 • Molnár, Gy. és Pásztor, A. (2012). Game-based development of thinking skills. Paper presented at the 4th Szeged Workshop on Educational Evaluation (SWEE), Szeged, 24-25. April 2012. PDF
 • Nagy, Zs., Pásztor A., Hódi Á., Tóth E., & Hülber L. (2012). Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon: helyzetképelemzés és jó gyakorlatok feltérképezése. Bologna Füzetek 9. Tempus közalapítvány. PDF
 • Pásztor, A. (2012). Kredit- és kurzusbeszámítás az Erasmus program keretében: problémák és jó gyakorlatok azonosítása mélyinterjús kutatás alapján. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26-28. 120. o. PDF
 • 2010

 • Szokolszky, A. & Pasztor, A. (2010). Effects of Angularity and Roundedness on Social Perception. Poster presented at The Embodied Mind: Perspectives and Limitations conference, Nijmegen, NL, 27-28 October 2010. p17. PDF
 • Pásztor, A. (2010). A tanulás hatása az autóvezetés vizuális kontrolljára In: Németh D., Harsányi Sz. G., Szokolszky Á. (szerk.) Szegedi pszichológiai tanulmányok. Szeged: JGYF Kiadó, 61-69. PDF
 • Kadar, E., Pasztor, A., Megellai, G., & Costall, A. (2010). Global strategies in the negotiation of a triple bend at high speed: An analysis of gaze patterns. International Journal of Sport Psychology. Special Issue, Vol. 41 Supplement to N. 4 – October – December 2010. pp82-83. PDF