2013. április 11. (csütörtök)

 

9.00–10.00        Regisztráció

10.00–10.30      Megnyitó (Díszterem)

A konferenciát megnyitja:

Pál József

a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese

 

A résztvevőket köszönti:

Józsa Krisztián                                 

a konferencia elnöke

 

10.30–11.50      Plenáris előadás (Díszterem)

Assessing Quantitative Problem Solving in Primary School

Előadó: Therezinha Nunes, Department of Education, University of Oxford

Levezető elnök: Fejes József Balázs

11.50–12.10      Szünet

12.10–13.50      A1 Szimpózium (Díszterem)

Tanulói szövegek és értékelésük empirikus vizsgálata
Elnök: Molnár Edit Katalin és Zentai Gabriella
Opponens: Horváth Zsuzsanna

 

Az anyanyelvoktatás programjainak hatása a fogalmazásképesség fejlettségére
Nagy Zsuzsanna

A szövegalkotás értékelése valószínűségi tesztelméleti módszerekkel
Molnár Edit Katalin, Vígh Tibor

A szövegalkotás és a szövegértés összefüggései egy 9. évfolyamos mintán
D. Molnár ÉvaMolnár Edit Katalin

A fogalmazási képesség fejlettségének összefüggései háttérváltozókkal
Tóth Edit, Zentai Gabriella

 

                              A2 Tematikus szekció (Kistanácskozó 217.)

Motivation and Learning Environment

Elnök: Nikolov Marianne

 

Students’ Ratings about Themselves and the School in the 5-6th Grades
Habók Anita

What Goal Structures Mean to Hungarian Young Adolescents?
Fejes József Balázs

Exploring Reading Motivation of 10-14 year-old Students
Szenczi Beáta

 

13.50–14.50      Ebéd

14.50–16.30      B1 Tematikus szekció (Kistanácskozó 217.)

A társas környezet befolyásoló szerepe

Elnök: D. Molnár Éva

 

A szülői bánásmód kapcsolata a szocioökonómiai háttérrel, valamint az iskolai tanulás eredményességével
Kis Noémi

Középiskolás szülők véleménye zene és matematika kapcsolatáról
Csíkos Csaba, Dohány Gabriella

Kognitív folyamatok a gyermekek szociometriai pozíciójának hátterében
Gál Zita

Az egészség és a betegség szociális reprezentációja előmérés
Lele Anita

 

                              B2 Tematikus szekció (Díszterem)

Innovative Assessments in Mathematics

Elnök: Csapó Benő

 

Measuring Problem Solving Competencies in Childhood
David A. Tobinski, Annemarie Fritz-Stratmann, Walter Hussy

Assessment for Teaching-Learning Improvement: AVIMES Project - Case Study in Mathematics Education (6-14 years)

Silvana Mosca, Miranda Mosca

Children’s Learning about Randomness and Randomisation

Peter Bryant, Terezinha Nunes, Deborah Evans, Laura Gottardis, Maria-Emmanouela Terlektsi

Identifying Characteristic Types of DIF Items in the National Educational Testing of Mathematics in the Slovak Republic
Michal HajdúkMartina Pigová

 

16.30–16.50      Szünet

16.50–18.30      C1 Tematikus szekció (Kistanácskozó 217.)

Felsőoktatás

Elnök: Nyitrai Ágnes

 

Tanítóképzős hallgatók környezeti attitűdje 
Major Lenke

Projektmódszerrel elérhető eredmények a környezetmérnök képzésben
Bodáné Kendrovics Rita

Az oktatói tevékenység értékelésének lehetőségei- az oktatói portfólió
Tókos Katalin, Kovács Zsuzsa

A fizika alapozó tárgyak hatékonysága mérnök- és fizika BSC-szakokon
Székely László, Farkas Zsuzsanna, Víg Piroska, Seres István

 

                              C2 Tematikus szekció (Díszterem)

ICT in education

Elnök: Molnár Gyöngyvér

 

ICT Vocabulary of Preschool Children
Katalin Szili

Laboratory Notebooks - What Are You Assessing?
Laura Rice, Leeanne Hinch, Odilla Finlayson

Issues of Student Assessment in International Telecollaborative Project-Based Learning
Kumiko Aoki, Pal Molnar

 

19.00–                Állófogadás


 

 

 

2013. április 12. (péntek)

 

09.00–10.40      D1 Tematikus szekció (Kistanácskozó 217.)

Speciális területek vizsgálata

Elnök: Farkas Zsuzsanna

 

A játék és a mese jelenléte a kisgyermekek életében
Nyitrai Ágnes, Darvay Sarolta

A vizuális kategorizáció fejlődésének vizsgálata
Rokszin Adrienn Aranka

Tanulói és hallgatói teljesítménymérés és értékelés lehetőségei elektronikus tanulási környezetben, s ezek hatása a tanulási eredményekre
Molnár György

A térszemlélet fejlődésének vizsgálata statikus és mozgó ábrás tesztekkel
Babály BernadettKárpáti Andrea, Budai László

 

D2 Szimpózium (Díszterem)

First Steps Towards the Online Diagnostic Assessment of Foreign Language Vocabulary
Elnök: Tibor Vidákovich
Opponens: Marianne Nikolov

 

Synthesis of Literature on the Assessment of Foreign Language Vocabulary
István Thékes

Word Knowledge in the Initial Stage of Learning English and German
Olga S. Hrebik

Assessment of English and German Vocabulary of 6th Graders
Tibor Vígh

Students` Achievements and Test Solving Behaviour on Online Foreign Language Vocabulary Tests
Tibor Vidákovich

 

10.40–11.00      Szünet

11.00–12.40      E1 Szimpózium (Díszterem)

Számítógép alapú tesztelés kisiskolás diákok körében 
Elnök: Pásztor Attila
Opponens: Turcsányi-Szabó Márta

 

Az eDia online diagnosztikus mérési rendszer 
Molnár Gyöngyvér , Csapó Benő

Papír és számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-2. évfolyamon
Hülber László, Molnár Gyöngyvér

Számítógép alapú versus szemtől szembeni tesztelés validitás - és hatékonyságvizsgálata első osztályosok körében
Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér

A beszédpercepció online mérése 1-3. osztályos tanulók körében
Szili KatalinPásztor Attila

 

                              E2 Tematikus szekció (Kistanácskozó 217.)

Assessments in Music and Art Education

Elnök: Peter Bryant

 

The Possibility of Testing Sight-Reading Ability during Piano Performance
Benedekfi István, Buzás Zsuzsa

Assessment of Musical Abilities at Conservatories - Results of a Pilot Study
Zsuzsa Buzas

Assessing Youth Art: Cultural Anthropological Investigation of Visual Culture Learning Communities (VCLC)
Andrea Kárpáti, László Papp

 

12.40–13.40      Ebéd

13.40–15.00      Plenáris előadás (Díszterem)

From the Concept of ZPD (Zone of Proximal Development) to the Practice of Dynamic Assessment

Előadó: Alex Kozulin, Feuerstein Institute, Jerusalem

Levezető elnök: Szenczi Beáta

15.00–15.20      Szünet

15.20–17.00      F1 Tematikus szekció (Díszterem)

Assessments in Different Domains

Elnök: Kárpáti Andrea

 

Students’ Competence Map: Developing a Measure of Competence
Hercz MáriaKoltói Lilla

Clinical Applications of DA: Later Development of Learning Potential of ’Non-Gainer’ Children with Autistic Features
Krisztina Bohács

Educating Professional Mentors for Newly Qualified Teachers (NQTs)? 
Sissel OstremBrit Hanssen

                             

                              F2 Poszter szekció

Elnök: Prisztóka Gyöngyvér

 

A dadogás vizsgálatának logopédiai szempontú megközelítése
Tóthné Aszalai Anett

Aki nem bukott meg, az nem is volt egyetemista... A bukás jelensége a Műegyetemen
Kata János

Képzők képzése: Innováció a felsőoktatásban
Kálmán Anikó

Pótolható az alapszintű matematikai hiányosság a felsőoktatásban?
Kollár Judit

A zenei és olvasási képességek vizsgálata az általános iskola első és második osztályos tanulói körében
Asztalos Kata, Kiss Renáta MáriaTörök Tímea

Nyelvtankönyv kollaboratív átdolgozása a Moodle tanulási környezet kreatív moduljával
Kétyi András, Kárpáti Andrea

Az együttműködést fejlesztő pedagógiai módszer: a témacentrikus interakció
Sápiné Bényei Rita

 

17.00–17.20      Szünet

 

17.20–18.20      PÉSZ "osztálytalálkozó"

19.00–                Vacsora

 

 


 

 

 

2013. április 13. (szombat)

 

09.00–10.40      G1 Szimpózium (Díszterem)

Online tesztelés: új lehetőségek és mérési módszerek
Elnök: Hülber László
Opponens: Ollé János

 

Az online tesztelésre való áttérés vizsgálata általános iskolás tanulók körében
Hülber László

Többszakaszos adaptív tesztek gyakorlati alkalmazása
Magyar Andrea

Az információs és kommunikációs technológiai műveltség online mérési lehetőségei
Tongori Ágota

A kreativitás online diagnosztikus mérése
Pásztor Attila

A kollaboratív problémamegoldás mérése
Pásztor-Kovács Anita

 

G2 Tematikus szekció (Kistanácskozó 217.)

Dimensions of Reading Assessment

Elnök Csíkos Csaba

 

The Impact of Maternal Education and Preschool Education on Hungarian Students’ Reading Performance 
Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Tóth Edit, Erzsébet Korom

The Relationship Between Parental Reading Patterns and Gender Differences in Reading Attitude Among Young Children
Fülekiné Joó Anikó

Factors Predicting 8th Grade Hungarian Students’ Reading Skills in English and in German
Nikolov Marianne, Benő Csapó

 

10.40–11.00    Szünet

11.00–12.40  H1 Tematikus szekció (Díszterem)

Az idegennyelv- és a matematikatanulás kutatásának új eredményei

Elnök: Vígh Tibor

 

A nyelvtanulási stratégiák vizsgálata és az alkalmazásukat meghatározó tényezők
Habók Anita, Doró Katalin

Angol idiómák ismeretének összefüggése néhány háttértényezővel magyar főiskolások körében.
Németh AnikóThékes István

Blogkörnyezetben tanuló felfedező közösség tanulási hatékonyságának, közösségtudatának és elégedettségének összefüggésvizsgálata
Molnár Pál

Adaptív stratégiahasználat a matematikaoktatásban
Vígh-Kiss Erika

 

                              H2 Tematikus szekció (Kistanácskozó 217.)

Demokratikus gondolkodás, igazságosság és attitűdök az iskolában

Elnök: Korom Erzsébet

 

A demokratikus gondolkodás fejlesztésének és az előítéletek csökkentésének lehetőségei történelemórán
Apró Melinda

Igazságosság élménye az iskolában, avagy a tanári viselkedés megjelenése serdülők körében
Pinczés Tamás, Pikó Bettina

Az iskola demokratikus jellegének megítélése 7. és 11. évfolyamos tanulók körében végzett kérdőíves vizsgálat alapján
Kinyó László

Matematikával kapcsolatos tanulói meggyőződések kérdőívének empirikus vizsgálata
Kelecsényi RitaCsíkos Csaba

 

12.40–13.00    Szünet

13.00–14.40  I1 Tematikus szekció (Díszterem

Gondolkodási stratégiák és fejlesztésük

Elnök: Hercz Mária

 

A probléma alapú tanulás alkalmazása humán tantárgyak területén
Bús Enikő

Az algoritmikus gondolkodás szerepe és vizsgálati lehetőségei egy pilot vizsgálat tükrében
Hricsovinyi Julianna

Tartalomfüggetlen online számítógépes játékok induktív és deduktív gondolkodást fejlesztő hatásának vizsgálata
Debreczeni Dániel Géza

Kapcsolat a fejben számolás stratégiái és a fejben számolás készségének teljesítményszintje között negyedik osztályos tanulók körében
Csíkos Csaba

 

I2 Tematikus szekció (Kistanácskozó 217.)

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és fiatalok

Elnök: Kinyó László

 

Tanulásban akadályozott tanulók rendszerező képességének fejlődése
Zentai Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit

Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 8. évfolyamos tanulók jövőképének kérdőíves vizsgálata
Bathó Edit, Fejes József Balázs

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemzője az iskolával és a kortárs kapcsolatokkal összefüggésben
Rausch Attila

Sportszakos hallgatók felkészítése az integrált testnevelés oktatására
Prisztóka Gyöngyvér, Tóvári Ferenc

 

 

14.40–15.10    A konferencia zárása (Díszterem)

 

Szeged

Látogatóknak, résztvevőknek

PÉK 2003-2013

Támogatók

Kapcsolat

Bírálóknak

Bírálók belépése

Szervezőknek

Szervezők belépése