Konferencia-műfajok

A konferencián szimpózium, előadás és poszter műfajban lehet prezentációt tartani. Jelentkezni mindhárom kategóriában az absztrakt elektronikus úton történő benyújtásával lehet. Egy résztvevő legfeljebb három prezentációnak lehet társszerzője, ezek közül legfeljebb egy esetében lehet önálló szerző. Minden szakmai bemutatónak legfeljebb négy szerzője lehet, közülük mindenkinek regisztrált résztvevőnek kell lennie. A szakmai bemutatók számától függetlenül egy résztvevő legfeljebb egy szimpózium-elnöki és egy opponensi szerepkört tölthet be.

Szimpózium

Az előadások ebben az esetben az elnök által szervezett szimpózium keretében hangzanak el. A szimpóziumok 90 percesek, ezalatt 4 vagy 5 előadásra kerül sor, majd az opponensi értékelés következik. A szimpózium elnöke kéri fel és informálja a szimpóziumban előadást tartó kollégákat, valamint a szimpóziumot értékelő opponenst. A szimpózium összefoglalóját, valamint a szimpózium előadásainak az összefoglalóit az elnök tölti fel. A szakmai anyagok feltöltését megelőzően a szimpózium minden résztvevőjének regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.

Előadás

A tematikus előadásokra a Tudományos Programbizottság által szervezett tematikus szekciókban kerül sor. A tematikus szekciók 90 percesek, ezalatt 4 vagy 5 előadás hangzik el. A 15 perces előadásokat megbeszélés, vita követi. A tematikus szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja.

Poszter

A poszterek a Tudományos Programbizottság által szervezett poszterszekciókban mutathatók be. A körülbelül 2 méter magas poszterállványokra legfeljebb 150 x 150 cm-es poszterek illeszthetők. A poszterek 5 perces szóbeli bemutatását minden poszter esetében megbeszélés, vita követi. A poszterszekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja.

 

 

Szeged

Látogatóknak, résztvevőknek

PÉK 2003-2013

Támogatók

Kapcsolat

Bírálóknak

Bírálók belépése

Szervezőknek

Szervezők belépése