Bírálati rendszer

A beérkezett anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két független bíráló értékeli az alábbi szempontrendszer alapján. Valamennyi kategóriában 0 és 5 közötti pontszámmal értékelik a szakmai anyagokat. Ha a két bíráló pontszáma között 10-nél nagyobb a különbség, harmadik bíráló is értékeli az anyagot. A felsorolt szempontok egyaránt érvényesek a szimpóziumi és a tematikus előadások, valamint a poszterek értékelésére. A bírálók a szimpózium szervezettségét, belső logikáját külön is értékelik.

  1. A kutatás elméleti háttere
  2. A kutatási probléma és a hipotézisek megfogalmazása
  3. Alkalmazott módszerek
  4. Az eredmények bemutatása és értelmezése
  5. Elméleti, gyakorlati és oktatáspolitikai jelentőség
  6. Általános minőség, szerkesztés, megfogalmazás
  7. Illeszkedés a konferencia tematikájához

A prezentáció műfajának megváltoztatása

A Tudományos Programbizottság a beadáskor megjelölt műfajtól eltérő kategóriába is sorolhat egy szakmai anyagot: szimpóziumi előadás helyett tematikus előadásként, tematikus előadás helyett poszterként fogadhatja el az adott anyagot.

 

Szeged

Látogatóknak, résztvevőknek

PÉK 2003-2012

Támogatók

Kapcsolat

Bírálóknak

Bírálók belépése

Szervezőknek

Szervezők belépése