Út a szakdolgozathoz

 

Az összegzésben a határidők azokra vonatkoznak, akik a 2009/10. tanév 2. félévében kívánják benyújtani a szakdolgozatukat.

Lépés Határidő Teendő
Téma- és témavezető-választás legkésőbb: 2009 szeptember Téma kiválasztása, kapcsolatfelvétel a témavezetővel (l. Szakdolgozati témák). A szakdolgozat bejelentő lapja (l. Tanulmányi Osztály) első példányának leadása a Neveléstudományi Intézet irodáján.
Tájékozódás a téma szakirodalmában, kutatási kérdés megfogalmazása, a vizsgálat módszereinek megtervezése. A szakdolgozat szinopszisának elkészítése és benyújtása. 2009. szeptember 27. vasárnap éjfél A szakdolgozati szinopszis elkészítése és benyújtása lásd:.Útmutató a szakdolgozati szinopszis elkészítéséhez, Szakdolgozati szinopszis).
A szakdolgozat benyújtásának feltétele, hogy az elfogadott szinopszis alapján készült munka legyen.
  2009. október 1. csütörtök Értesítés a szakdolgozati bizottság döntéséről.
Szakdolgozati szeminárium (konzultáció) 1. felvétele 2009 október Szakdolgozati szeminárium (konzultáció) felvétele az ETR-en. A szakdolgozati szemináriumokat a témavezetők konfirmálással hirdetik meg. A témavezető csak azokat a hallgatókat konfirmálja a szemináriumra, akiknek elfogadott szakdolgozati tervezete (szinopszisa) van
  2009. november 9. hétfő 12 óra Az átdolgozott vagy első körben be nem nyújtott szinopszisok benyújtása.
  2009. nov. 13. péntek Döntés az átdolgozott/újra elkészített szinopszisokról. Ezen időpont után szinopszis benyújtására ebben a féléveben nincs lehetőség.
Szakdolgozati szeminárium (konzultáció) 1. teljesítése 2009 december A szeminárium teljesítésének egységesen elvárt minimális feltétele az elméleti háttér fejezetének (fejezeteinek) elkészülte és amennyiben a dolgozat empirikus adatfelvételt tartalmaz, ennek terve.
Szakdolgozati szeminárium (konzultáció) 2. felvétele és teljesítése 2009/10. 2. félév A szakdolgozati szeminárium teljesítésének egységesen elvárt minimális feltétele a dolgozat legalább két újabb fejezetének vagy legalább 30000 leütésnyi szövegének elkészülte.
A szakdolgozat benyújtása 2010. április vége A szöveg megjelenítése a Magyar Pedagógia stíluslapja szerint, a kötet elkészítése a TO elvárásai szerint.
A szakdolgozat megvédése A záróvizsga során L. Tájékoztató a záróvizsgáról és a tanári képesítővizsgáról.