A konferencia programja

A konferencia programja és kötete pdf-formátumban letölthető. A részletes program a napok fejlécére kattintva tekinthető meg.

A konferencia időtartama alatt a regisztrált résztvevők a szálloda halljában díjmentesen vehetik igénybe a hotel vezeték nélküli internethálózatát. A résztvevők a helyszínen, a regisztrációs pult mellett elhelyezett táblán fognak tájékoztatást kapni a wi-fi használatáról.
 

2010. november 4. (csütörtök)

09.00 - 12.00

Regisztráció

12.00 - 12.45

Megnyitó (Budapest terem)

13.00 - 14.30

Szimpózium

- Az átalakuló felsőoktatás hallgatói szemmel egy határmenti (tanuló) régióban (Benczúr II. terem)

Tematikus előadások

- A tudományfejlődés és a módszertani innovációk hatása a pedagógiai gyakorlatra (Margaréta terem)

- Természettudományi nevelés (Mozaik terem)

- Neveléstörténeti és reformpedagógiai kutatások (Benczúr I. terem)

14.45 - 16.15

Szimpóziumok

- Természettudományi követelményrendszer kidolgozásának elméleti kerete (Benczúr I. terem)

- A határmenti oktatás új lehetőségei (Benczúr II. terem)

Tematikus előadások

- Sajátos nevelési igényű tanulók (Mozaik terem)

- 20. századi neveléstörténeti és iskolatörténeti kutatások (Margaréta terem)

16.15 - 16.45

Kávészünet

16.45 - 18.15

Szimpóziumok

- Az egyetemisták cselekvési orientációi (kultúra - életmód - szabadidő) (Mozaik terem)

- A környezetpedagógia új törekvései és eredményei (Benczúr I. terem)

Tematikus előadások

- Pedagógiai szaksajtó és sajtóforrások (Margaréta terem)

- Képességfejlődés és -fejlesztés (Benczúr II. terem)

18.30 - 19.30

Plenáris előadás (Budapest terem)

How to improve the impact of research on learning and instruction

Erno Lehtinen

19.30 -  

Vacsora


2010. november 5. (péntek)

09.00 - 10.30

Szimpózium

- Mérés és vizuális művészeti nevelés (Budapest terem)

Tematikus előadások

- Egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné (Margaréta terem)

- Pedagógiai értékelés az oktatási rendszer különböző szintjein (Benczúr I. terem)

- Összehasonlító pedagógiai kutatások (Mozaik terem)

09.00 - 10.00

Poszterbemutatók

- Felsőoktatás, pedagógusképzés és a pedagógusok (Előtér)

- Kutatás-módszertani és oktatás-módszertani innovációk, tantárgy-pedagógiai kutatások (Andrássy terem)

10.45 - 12.15

Szimpóziumok

- Ideológiák (Budapest terem)

- Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrációjának problémavilága (Benczúr I. terem)

- Az affektív területek diagnosztikus mérése az iskola kezdő szakaszában (Mozaik terem)

Tematikus előadások

- Információs-kommunikációs technológiák (Margaréta terem)

12.15 - 13.00

Ebéd

13.00 - 14.30

Szimpóziumok

- Számítógép-alapú tesztelés a gyakorlatban (Budapest terem)

- Gyermekvédelem értékek és érdekek metszéspontjában (Benczúr I. terem)

Tematikus előadások

- A személyiségfejlődést befolyásoló tényezők (Margaréta terem)

- Szövegek és tanulás (Mozaik terem)

14.45 - 15.45

Plenáris előadás (Budapest terem)

Analysing and stimulating flexibility in mathematics education

Lieven Verschaffel

15.45 - 16.15

Kávészünet

16.15 - 17.45

Szimpóziumok

- A hazai pedagógiatörténeti kutatások újabb irányzatai és eredményei (Budapest terem)

- Az adaptív iskola koncepcionális keretei (Benczúr I. terem)

- A tanulási motiváció néhány aspektusa (Mozaik terem)

Tematikus előadások

- Pedagógusképzés és pedagóguskutatás (Margaréta terem)

18.00 - 19.30

Az MTA Pedagógiai Bizottságának nyilvános ülése
(Budapest terem)


2010. november 6. (szombat)

09.00 - 10.30

Szimpóziumok

- Drámapedagógiai és színházi nevelési kutatások (Benczúr I. terem)

- Hallgatók eredményessége az átstrukturálódó felsőoktatásban (Budapest terem)

- A prozopográfiai módszer az oktatástörténet-írásban (Mozaik terem)

Tematikus előadások

- Pályaorientáció és pályaválasztás (Margaréta terem)

09.00 - 10.00

Poszterbemutatók

- A szocializáció és személyiségfejlesztés különböző aspektusai, színterei (Andrássy terem)

- Gyermek és iskola (Előtér)

10.45 - 12.15

Szimpóziumok

- A sajátos nevelési igényű tanulók mérés-értékelésének lehetőségei (Benczúr I. terem)

- Oktatásirányítás, az oktatáspolitikát formáló aktorok (Budapest terem)

Tematikus előadások

- Testnevelés-pedagógia (Mozaik terem)

- Felsőoktatás és felnőttoktatás (Margaréta terem)

12.15 - 12.45

Kávészünet

12.45 - 14.15

Szimpóziumok

- A tehetségtől a produktív kiválóságig (Budapest terem)

- Fiume a dualizmus kori magyar oktatástörténetben (Benczúr I. terem)

Tematikus előadások

- Empirikus neveléselméleti kutatások (Mozaik terem)

- Inkluzív nevelés (Margaréta terem)

14.30 - 15.30

Záróünnepség (Budapest terem)

Csapó Benő: Az ONK szerepe a magyarországi neveléstudományi kutatások fejlesztésében - az első tíz konferencia értékelése

Pálinkás József: A társadalomtudományok felelőssége a 21. századi problémák megoldásában

Csíkos Csaba és Németh András: Az ONK 2010 zárása és az ONK 2011 meghirdetése


Az oldalt eddig 8886 alkalommal tekintették meg. Utoljára frissítve: 2010.11.08.