Szakmai anyagok benyújtása

A Tudományos Programbizottság a megadott konferencia-műfajokban várja szakmai anyagok benyújtását.
A konferencia elsődleges munkanyelve a magyar. Angol nyelvű prezentációk absztraktjai poszter-prezentációként és szimpóziumként adhatók be.
A szakmai anyagok a konferencia hivatalos web-oldalán nyújthatók be.

A szakmai anyagok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 17.

A részvétel szabályai

Egy benyújtott prezentációnak legföljebb négy szerzője lehet, és minden szerzőnek regisztrálnia kell a konferenciára. Minden prezentációnál meg kell jelölni egy előadót (általában az első szerző), és egy személy legföljebb kétszer lehet előadó, ezen felül pedig kétszer tölthet be szimpózium elnöki és/vagy opponensi szerepkört.
 

Konferencia-előadások és poszter-prezentácók benyújtásának szabályai

A szakmai anyagok feltöltéséhez be kell jelentkezni a regisztráció során megadott elektronikus levélcímmel és jelszóval. A belépés után a Szakmai anyagok menüpontban tölthetők fel az anyagok.
Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója. Tartalmazza (1) a prezentáció címét, (2) műfaját (poszter, konferencia-előadás, szimpóziumi előadás), (3) a szerző(k) nevét és (4) a bekezdésekre tagolt, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű szöveget.
Az absztrakt javasolt tartalmi egységei (vö. a bírálati szempontrendszerrel): szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia.
 

Szimpóziumok benyújtásának szabályai

A szimpózium részeként benyújtott előadások absztraktjának ugyanazoknak a formai és minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mint a poszterek és a konferencia-előadások absztraktjainak. A szimpózium-előadásokat a szimpózium elnöke nyújtja be. Emellett a szimpózium elnöke a teljes szimpózium absztraktját is benyújtja, amely tartalmazza (1) a felkért opponens adatait, (2) a szimpózium tartalmi összefoglalóját, amelynek terjedelme 1500-3000 karakter.
 
Az absztraktokban ne szerepeljen a szerző(k) neve, munkahelyének, kutatócsoportjának a megnevezése, vagy bármilyen olyan információ, ami a bírálat során az objektív értékelést megakadályozhatja!
A kutatást támogató forrás megnevezésére egy külön rovat szolgál a szakmai anyagok feltöltése során.
 

Az oldalt eddig 5641 alkalommal tekintették meg. Utoljára frissítve: 2010.07.06.