Értékelési stratégiák a természettudományok kutatás alapú tanulásához

2015, 2014, 2013

Megújuló tankönyv című nemzetközi konferencia Budapesten

2014. november 12-13-án az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Megújuló tankönyv címmel nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten. A kétnapos rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszony és Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója nyitotta meg. Őket hazai és külföldi szakértők, egyetemi oktatók előadásai követték. Az első nap délutáni szekciójának előadója volt dr. Csíkos Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének docense, az Európai Unió FP7-es keretprogram SAILS pályázatának szakmai megvalósítója. A kutatás alapú tanulás című előadásában a megközelítést ismertette; a gyermeki kíváncsiságra, felfedeztetésre építő módszer lényege, hogy a tanítási-tanulási folyamat csak részben irányított, a pedagógus szerepe, hogy kereteket biztosítson a fejlesztendő készségek elsajátítására.

A szakmai konferencia kiváló lehetőséget biztosított a SAILS pályázat célkitűzéseinek bemutatására hazai és külföldi szakértők, kutatók, politikai döntéshozók körében.SAILS tanártovábbképzések

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete által megvalósított SAILS pályázat keretében lezajlottak a Kutatási készségek fejlesztése és értékelése a természettudományos nevelésben címû tanártovábbképzések. A programok három helyszínen, Budapesten, Hódmezõvásárhelyen és Szegeden is sikeresen lezajlottak, a gyakorló tanárok nagy számban vettek részt, és egyhangúan pozitívan értékelték a képzésen tapasztaltakat. A résztvevõk elsõsorban olyan pedagógusok voltak, akik természetismeretet, biológiát, kémiát, illetve fizikát tanítanak 12-18 éves diákoknak.

A képzés tematikája elméleti és gyakorlati elemeket egyaránt tartalmazott: a képzés elején a kutatás alapú természettudományos nevelés koncepciójával, elméleti hátterével, az oktatási gyakorlatba való beépíthetõségével, valamint a SAILS projekt célkitûzéseivel ismerkedhettek meg a résztvevõk. Késõbb saját IBL feladatokat is kellett szerkeszteniük, amelyeket a diákjaikkal kipróbáltak, majd a tapasztalatok alapján beszámolót készítettek.


Kísérletek kavalkádja az Agóra Informatóriumában

2014. november 8-án a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra Informatóriumában került megrendezésre a Kísérletek Kavalkádja elnevezésû természettudományos családi nap, ahol a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja is bemutatta két Európai Unió által finanszírozott projektjét. A TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001 azonosító jelû, Diagnosztikus mérések fejlesztése címû pályázat mellett helyett kapott az FP7-es Értékelési stratégiák a természettudományok kutatás alapú tanulásához címû kutatási program is.
A rendezvényen közel kétszázan vettek részt, kicsik és nagyok, szülõk és pedagógusok egyaránt. A gyerekek élvezettel és határtalan érdeklõdéssel próbálták ki a „Kristálygömbök”, „Itt repül a kistojás!”, „Az építõ és romboló folyó”, valamint a „Készítsünk pörgettyût!” fantázia-elnevezésû kutatás alapú kísérleteket.
A Kutatócsoport mindkét bemutatkozó pályázata kimagaslóan népszerû volt, bebizonyítva ezzel, hogy az élvezetes tanulás és játékos tudás-felmérés nem összeférhetetlen fogalmak, hanem a közeljövõ megvalósítható célkitûzései.


SMEC konferencián vettek részt a magyar SAILS partnerek Dublinban

Dublinban rendezték a SMEC konferenciát 2014. június 24-én és 25-én, ahol a SAILS projektben részt vevo természettudományt tanító tanárok is részt vettek. A kétnapos rendezvényt egy workshop is megelozte, ahol a kutatás-alapú tanításba építheto video rögzítési lehetoségeket tekintették át, melyen két magyarországi természettudományt oktató középiskolai tanár vett részt. A kétnapos konferencia célja, hogy az Európában természettudományt oktató tanárok tapasztalatot cseréljenek, jó gyakorlatokat osszanak meg egymással a matematika és a természettudományos tantárgyak tanításával kapcsolatban, eloadások, poszter prezentációk és muhelymunkák keretében. A konferencián elhangzottak SAILS projekt munkacsomag-vezetoi és partnerei által tartott plenáris eloadások, június 24-én, a második plenáris eloadást Csapó Beno, a SAILS projekt magyarországi szakmai vezetoje tartotta. A magyarországi SAILS csoportot 5 kutató és 6 természettudományos tantárgyak oktatásában járatos tanár képviselte. A magyar team 9 posztert mutatott be a konferencián, amelyekben saját fejlesztésu feladataikat, és azok osztálytermi kipróbálásának tapasztalatait ismerhette meg a konferencia szakmai közönsége. A konferencián létrejött szakmai eszmecsere a SAILS projekt elorehaladását nagy mértékben elosegítette.


Szegeden rendezték a SAILS partnerek találkozóját

A SAILS projekt ötödik alkalommal rendezte meg közgyulését a partnerek számára, melynek a Szegedi Tudományegyetem adott otthont 2014. május 5. és 7. között. A meeting kezdete elott a partnerek képviseloi az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportja szervezésében vehettek részt egy rövid muhelyen, ahol a TÁMOP 3.1.9-11 pályázat keretében kialakított elektronikus diagnosztikus mérési rendszerben (eDia) rejlo lehetoségeket mutatta be a Kutatócsoport, Molnár Gyöngyvér vezetésével. A SAILS partnerek látogatást tettek a SzeReTeD laborban, a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumában, ahol a természettudományos diáklaboratórium látogatását követoen, egy bemutató foglalkozást tekinthettek meg. A partner meetingen külso eloadóként Jens Dolint látta vendégül a projekt, aki az Assist-me projekt tapasztalatait is megosztotta a partnerekkel. A konzorciumi partnerek megvitatták a projekt elorehaladásával kapcsolatos további lépéseket, illetve muhelymunka keretében dolgoztak a kutatás-alapú tanítás értékelési stratégiáin és fejlesztési lehetoségein, melyeket a tanárképzési programokba terveznek beépíteni. A következo meetinget októberre tervezik Athénban.
SAILS műhelymunka SzegedenSAILS workshop in Szeged

SAILS muhelykonferencia az MTA-n

Az Európai Unió által finanszírozott FP7-es SAILS pályázat keretében egy workshop megrendezésére került sor 2014. január 30-án és 31-én, a Magyar Tudományos Akadémia Székházában, Budapesten. A két napos muhelymunkán a magyarországi SAILS partnerek, a természettudományt oktató pedagógusok mellett a projekt ír és brit partneregyetemek kutatói is képviseltették a SAILS projektet. Az eseményt prof. Pálinkás József, a MTA elnöke nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a SAILS és hasonló projektek tudományos eredményei mind hozzájárulhatnak a jövoben a természettudományos tantárgyak népszeruségének növeléséhez. Az elnöki megnyitót követoen a Dublini Egyetem munkatársa, a SAILS projekt koordinátora, Dr. Odilla Finlayson eloadásában ismertette a projekt célkituzéseit, majd Csapó Beno, a magyarországi konzorciumi partner vezetoje ismertette a természettudományos oktatás hazai helyzetét, és kiemelte, hogy a SAILS projektben hangsúlyos kutatás-alapú tanulás segítheti a természettudományok iránti érdeklodés fellendülését. Az eloadásokat muhelymunka követte, ahol a projekt elorehaladásával kapcsolatos aktuális elméleti és módszertani kérdések kerültek megvitatásra.


Információs füzet


Az információs füzet letöltheto a jobb egérgombbal való kattintás után, "Link mentése másként..." [PDF].