Értékelési stratégiák a természettudományok kutatás alapú tanulásához

2015, 2014, 2013

A SAILS pályázat zárókonferenciája

2015. december 18-án került megrendezésre a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport SAILS pályázatának zárókonferenciája a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában. A 2012 és 2015 között megvalósult projekt a természettudományok kutatás-alapú tanításának és tanulásának fejlesztését célozta meg. A pályázat során elért eredményeket és gyakorlati tapasztalatokat bemutató rendezvényt a Szegedi Tudományegyetem oktatási rekorhelyettese, Karsai Krisztina nyitotta meg. Ezt követően Csapó Benő, a magyarországi munkacsoport vezetője, valamint Korom Erzsébet és Csíkos Csaba, a szakmai megvalósítók koordinátorai mutatták be a pályázat során megvalósult főbb célokat mind a pedagógusképzés és továbbképzés, mind az elméleti háttér és annak gyakorlati megvalósulásának témaköreiben.
A konferencia második részében a pályázat partnerintézményeinek képviselői mutatták be a projekt keretében kifejlesztett gyakorlati feladatokat (unitok), valamint azok osztálytermi megvalósításának tapasztalatait. Veres Gábor, Somogyi Ágota, Oláhné Nádasdi Zsuzsanna a budapesti Közgazdasági Politechnikumból, Kissné Gera Ágnes a szegedi Arany János Általános Iskolából, Orosz Gábor a Dugonics András Piarista Gimnáziumból, Nagy Lászlóné és Nagy Márió Tibor az SZTE TTIK-ról, Adorján Ferencné és Radnóti Katalin az ELTE TTK-ról érkeztek, hogy összefoglalják a pályázat által kínált lehetőségek megvalósulását. Az előadók kiemelten fontosnak tartották azokat a pozitív visszajelzéseket, amelyeket a kutatásalapú tanórákon a diákoktól, tanárszakos hallgatóktól kaptak; az élvezetes, gyakorlat-orientált unitok változatossá és színesebbé tették az órákat, amelyeken a tanulók nem kizárólag elméleti tudásukat, hanem kreativitásukat és szociális képességeiket is kamatoztathatták. Hangsúlyozták ennek a tapasztalatokon alapuló módszernek a szükségességét, és reményüket fejezték ki, hogy a pályázatban elért eredmények hosszú távon lendítik előre a természettudományok tanításának és tanulásának lehetőségeit a magyar oktatási rendszerben.SAILS zárókonferencia Brüsszelben

Közel 70 résztvevő, döntéshozó és partner képviseltette magát a SAILS pályázat záróeseményén, amelyre 2015 november 18-án került sor Brüsszelben, az Európa Parlamentben. Az FP7-es keretprogram által finanszírozott projekt a négy év alatt azon célját valósította meg, hogy támogassa a középiskolai tanárokat a kutatás-alapú természettudományos oktatás tantermi megvalósításában, valamint a tanulóik kutatási képességeik és kompetenciáik hatékony felmérésében.
Az eseményt az Európa Parlament ír képviselője, Sean Kelly nyitotta meg, aki kiemelte a SAILS pályázatban elért eredmények közül a kutatás-alapú természettudományos tanulás mérhetőségének meghatározását, valamint lehetőséget adott a pályázat fenntartási ideje alatt egy honlap felállításához, amely számos tanítási és értékelési módszert, pedagógus-továbbképzési programot, és még sok más hasznos információt mutat be. Ezen anyagok ingyen elérhetőek azon természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok számára, akik érdeklődnek a tanulóik kutatási készségeik mérése iránt.
Több mint 2,500 pedagógus vett részt a SAILS pályázat keretében szervezett műhelymunkákon, amelyek eredményeit 12 ország (Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Svédország, Törökország és az Egyesült Királyság) több mint 30,000 tanulója tud hasznosítani.
„A felnövekvő generációnak már nem csak tudományos tényekkel, hanem készségekkel és kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ennek érdekében Európában ki kell dolgoznunk a leghatékonyabb tanterveket és tanítási értékelési stratégiákat. A SAILS pályázat egy briliáns példája annak, hogy hogyan érhetjük el ezt a célunkat.”- mondta el Kelly képviselő, aki korábban maga is dolgozott pedagógusként.
A pályázat zárórendezvényén beszélt többek között Ana Arana Antelo, az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Iroda vezetője, valamint Odilla Finlayson, a SAILS projekt koordinátora.Kutatók Éjszakája 2015

Idén tizedik alkalommal került megrendezésre a Kutatók Éjszakája elnevezésű programsorozat, amelyhez a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja két Európai Uniós pályázatával is csatlakozott. Az érdeklődők a Szent-Györgyi Albert Agora Informatóriumában a SAILS projekt keretében két állomáson tekinthettek meg és próbálhattak ki izgalmas természettudományos kísérleteket. Az Izgalmas felfedezések standon az elektromosság és az élelmiszerek kapcsolatát mutatták be a budapesti Közgazdasági Politechnikum munkatársai néhány látványos kísérleten keresztül. A Játékos kísérletek elnevezésű asztalnál az emberi szem működését tanulmányozhatták az érdeklődők, valamint a vöröskáposzta levével végezhettek színes kísérletet az ifjú kutatópalánták. A Kutatócsoport Diagnosztikus mérések fejlesztése című TÁMOP-pályázatához kapcsolódóan az érdeklődők asztali számítógépek és tabletek segítségével próbálhatták ki az eDia platform sokszínű feladatait. A rendezvény népszerűségét méltán példázza, hogy több mint háromszáz főt regisztráltunk. A legkisebbektől a nagyszülőkig, óvodásoktól, az általános- és középiskolásokon át az egyetemistákig, szülők és pedagógusok egyaránt nagy érdeklődéssel járták végig a kutatók ösvényét, majd értékes ajándékokkal és élményekben gazdagon távoztak a késő estébe nyúló programról.


Kuala Lumpurban is bemutatkozik az eDia

A Maláj Tudományos Akadémia a Nemzetközi Tudományos, Technológiai és Innovációs Központtal együttműködve, az Akadémiák Társaságának Természettudományos Oktatási Programjának támogatásával rendezte meg a Nemzetközi Tudomány, Technológia, Műszaki és Matematikai Tudományok Legmagasabb Döntéshozói Fórumát „Kutatás-alapú természettudományos oktatás a fejlődő országokban” címmel 2015. május 26-27. között Kuala Lumpurban, Malajziában.
A fórum főbb célkitűzései között szerepelt a kutatás-alapú természettudományos oktatáshoz (IBSE) kapcsolódó, a fejlett országokban sikeres kezdeményezések áttekintése; együttműködés kialakítása a különböző döntéshozókkal ennek támogatásában; a fejlődő országokban lényeges tapasztalatok összegyűjtése, valamint stratégiák kialakítása egy helytálló IBSE program megvalósítása érdekében.
A találkozó első napjának bevezető témája a fejlett országokban megvalósuló kutatás-alapú természettudományos oktatás (IBSE) volt. A második előadó prof. dr. Csapó Benő, az Összeurópai Akadémiák (ALLEA) Természettudományos Nevelés Munkacsoport tagja, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének vezetője, a SAILS pályázat egyik munkacsomag-vezetője volt. Előadásában két nagymintás pályázat célkitűzéseit mutatta be, amelyek a kutatás-alapú természettudományos oktatás méréseihez kapcsolódnak (Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education - ASSIST-ME és a SAILS). Összefoglalta az európai IBSE pályázatok főbb tapasztalatait, valamint hangsúlyozta a kutatás-alapú módszerek méréséhez kapcsolódó további kutatások fontosságát.
A programon közel nyolcvan oktató, pedagógus-képző és döntéshozó vett részt fejlődő és fejlett országok nemzeti oktatási minisztériumainak, felsőoktatási intézményeinek, tudományos akadémiák képviseletében, valamint helyi és nemzetközi akadémiák tagjai és gyakorló kutatás-alapú természettudományokat tanító pedagógusok. A kétnapos rendezvény kivételes lehetőséget biztosított arra, hogy egy ilyen szakmai elit előtt mutassuk be a SAILS projektet.


Konferencia a pedagógiai mérés-értékelés jegyében

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete idén immár 13. alkalommal rendezte meg a Pedagógiai Értékelési Konferenciát 2015. április 23-a és 25-e között az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A szakmai találkozón elsősorban a pedagógiai értékeléshez kapcsolódó empirikus kutatások, innovatív értékelési módszerek, a pedagógiai értékelést a közoktatásban vagy a felsőoktatásban alkalmazó vizsgálatok, pedagógiai kísérletek, innovatív oktatási módszerek, illetve azok eredményei, továbbá e területekhez kapcsolódó elméleti előadások kerültek bemutatásra. Az idei konferencián is követtük azt a hagyományt, hogy a hazai és nemzetközi tudományos élet elismert képviselői tartottak plenáris előadást. Csépe Valéria akadémikus asszony a kisiskoláskori olvasásfejlődés mérésének kihívásairól, problémáiról beszélt. A természettudományos nevelés aktuális kérdéseiről, a legfrissebb kutatási eredményekről egy külön szekcióban foglalkoztak a téma hazai és nemzetközi képviselői. A tanulók természettudományos kutatási készségeinek értékeléséről Odilla Finlaysont, a Szegedi Tudományegyetem Dublini Egyetemmel közös SAILS pályázatának szakmai megvalósítóját, mint a konferencia második napjának főelőadóját hallgathattuk meg. A pályázat eddigi eredményeiről az SZTE képviseletében Korom Erzsébet és Pásztor Attila is beszámoltak előadásaikban.

A konferencia hivatalos honlapja: [LINK]


Tanárszakos hallgatók képzése a SzeReTeD Laborban

2015. február-márciusban a SAILS pályázat 4. sz. munkacsomagjának keretében lebonyolításra került a tanárszakos hallgatók képzése (Cohort 3), amelynek során 18 fő vett részt a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium SzeReTeD Laboratóriumába meghirdetett kurzuson. A képzés során bemutatásra került a SAILS pályázat küldetése, a Szakmai Közösség (Community of Practice) célja, a kutatás alapú természettudományos nevelés koncepciója, elméleti háttere. Ezt követően a résztvevők különböző (kémia, fizika, biológia) tantárgyakhoz kapcsolódó tanegységeket próbálhattak ki, valamint megfigyelhettek egy olyan tanórát, ahol középiskolai tanulók végzik el a kutatás alapú feladatokat.

A képzés sikerességét bizonyítja, hogy a képzésen részt vevő hallgatók a program értékelésekor külön kiemelték a változatos tantárgyi példákat, a gyakorlatvezetők felkészültségét, valamint általánosságban méltatták a képzés gyakorlat-orientáltságát és az új nézőpont megismerésének lehetőségét.


Fizikatanári Ankét 2015. március 26-29.


2015. március 26. és 29. között Hévízen került megrendezésre a Fizikatanári Ankét elnevezésű konferencia, ahol közel 140 fő vett részt az ország minden tájáról. Több plenáris és összesen 21 műhelyelőadás volt, közülük egyet a SAILS pályázat megvalósításában is közreműködő Adorjánné Farkas Magdolna és Radnóti Katalin tartott A természettudomány tanítása/Kutatás alapú tanítás címmel, amely keretében a SAILS pályázat is bemutatásra került.

A hallgatóság érdeklődéssel fogadta a beszámolót, majd a témáról több résztvevő nagyon pozitívan nyilatkozott a hallottakról.


Pedagógiai-módszertani képzés az SZTE GYTK oktatói és hallgatói számára


2015. március 27-én került megrendezésre a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán a Pedagógiai-módszertani képzés az SZTE GYTK oktatói és hallgatói számára elnevezésű módszertani nap, ahol a SAILS pályázat magyarországi szakmai megvalósítói csapatából Korom Erzsébet egyetemi docens Kutatás alapú tanulás a felsőoktatásban címmel tartott előadásában beszámolt a pályázat főbb célkitűzéseiről, eddigi eredményeiről, valamint részletesen bemutatta a február-márciusban megvalósult tanárszakos hallgatóknak meghirdetett képzés tematikáját, tapasztalatait.


Információs füzet


Az információs füzet letöltheto a jobb egérgombbal való kattintás után, "Link mentése másként..." [PDF].