Értékelési stratégiák a természettudományok kutatás alapú tanulásához

2015, 2014, 2013

Workshop Budapesten 2013.11.15-16.

2013. november 15-én 16-án két SAILS workshop megrendezésére is sor került Budapesten, az Astoria Hotel konferencia termeiben. Az első napon a természettudományos tárgyakat 12-18 éves korosztály számára oktató pedagógusok és intézményvezetők hallgathattak előadásokat a SAILS projekttel kapcsolatosan. Csapó Benő megnyitó beszédében mutatta be a SAILS projektet, Korom Erzsébet a tanári közösségek formálásáról, a tanárképzésről és tanártovábbképzésről, Csíkos Csaba a tananyagfejlesztésről tartott előadást. Ezt követően kötetlen műhelybeszélgetésre került sor az együttműködés lehetőségeiről. A résztvevők rendkívül hasznosnak értékelték, hogy bekapcsolódhatnak a COP rendszerébe, a regisztrált hallgatóságnak meghívókat küldünk ki ebből a célból.

A budapesti rendezvény második napján a Primas magyarországi záró konferenciája, majd egy azt követő, a Primasban résztvevő pedagógusok és intézményvezetők számára új együttműködési lehetőséget biztosító SAILS workshop került megrendezésre. Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportja kollégái, valamint a Primas projekt további magyarországi résztvevői egyetértettek abban, hogy a lezárt projektben megszerzett szakmai tapasztalatok remekül kamatoztathatóak és továbbfejleszthetőek a SAILS projekt keretében. Fontos célként jelölték meg egy elérhető, nagyszámú feladatot tartalmazó feladatbank kidolgozását, valamint a pedagógusok tudását frissítő továbbképzések biztosítását és a rendszeres workshopok szervezését, melyek megfelelő fórumot biztosítanak a szakmai tapasztalatcserére.


Workshop Szegeden 2013.11.15.

"...hogy a tudományt megszerettesd!" címmel országos szakmai műhelykonferenciát rendeztek Szegeden, melynek keretében egy SAILS workshop is helyet kapott. A műhelymunka helyszínét az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium által létrehozott SzeReTeD Labor adta. Az ország minden részéről több mint 50 résztvevő látogatott el a kétnapos rendezvényre, ahol elméleti előadásokon és az azokat követő műhelymunkán és megbeszéléseken vehettek részt. A rendezvényen a SAILS projektet dr. Csapó Benő mutatta be Nemzetközi projektek a természettudományos tanulás/tanítás szolgálatában című előadása keretében. Prezentációja a középfokú természettudományos oktatás aktuális problémáira, és azon célkitűzéseire és perspektíváira összpontosított, melyeket a SAILS tud nyújtani olyan természettudományos tárgyakat oktató tanárok számára, akik a kutatás-alapú természettudományos oktatás területén elérhető újdonságokkal kívánják szélesíteni horizontjukat. Számos résztvevő tanár fejezte ki érdeklődését a SAILS projekt iránt és érdeklődött a projekthez kapcsolódó esetleges tanár továbbképzési lehetőségekről. A tanátoknak lehetősége nyílt megosztani tapasztalataikat és nézeteiket a természettudományos oktatásról és kérdéseket tehettek fel a SAILS keretén belül együttműködő nemzetközi szakértői csoport munkája eredményeként létrejött elképzelésekről és azok alkalmazhatóságáról is.


Workshop Belgiumban 2013.10.17-18.

A SAILS pályázat keretén belül együttműködő partnerek negyedik projektmegbeszélésüket tartották Leuven városában, Belgiumban 2013. október 17-én és 18-án. A Szegedi Egyetem képviseletében a 2. számú munkacsomag vezetője, Csapó Benő, valamint Korom Erzsébet, Bogárné Németh Mária és Csíkos Csaba szakmai megvalósítók, Gál Zita projektasszisztens és Baróti Judit ügyvivő szakértő vettek részt. A munkamegbeszélések fókuszában a természettudományos tárgyak kutatás-alapú oktatásának olyan lehetséges mérés-értékelési eszközei álltak, melyek mintaként használhatóak majd fel az egyes résztvevő országokban szervezett tanárképző műhelymunka során. Miközben a tartalmi keretek kidolgozása továbbra is folytatódik, a hét munkacsomag képviselői megállapodtak abban, hogy a szakmai munka jelen stádiumában fontos kidolgozni azokat a kutatás-alapú fizika, kémia és biológia oktatásához kapcsolódó mérési-értékelési eszközöket, melyeket a résztvevő tanárok felhasználhatnak, és így tapasztalataikat megosztva tovább segíthetik a tartalmi keretek kidolgozását. A következő hetekben partnereinkkel együtt a különböző természettudományos tárgyak oktatási anyagainak mintáit dolgozzuk ki különböző korcsoportok számára. A következő nemzetközi SAILS projektmegbeszélés Szegeden lesz 2014. májusában.


Workshop Budapesten 2013.09.20-22. és Szegeden 2013.10.11-13.

Budapesten 2013. szeptember 20-22. között, Szegeden 2013. október 11-13. között egy–egy SAILS workshop került megrendezésre a Szegedi Egyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja kollégáinak, valamint a középfokú oktatásban résztvevő, természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok részvételével. Kollégáink, Korom Erzsébet és Bogárné Németh Mária a kutatásalapú természettudományos tanulás/tanítás tudományos alapjait ismertették, majd olyan, már kipróbált és alkalmazható feladatokat mutatattak be, amelyeket gyakorló tanárok készítettek. A SAILS projekt célkitűzései által nyújtott perspektívákról a kutatás-alapú természettudományos oktatás területén műhelymunka keretén belül folyt jó hangulatú beszélgetés, ahol a tapasztalatokat és hasznos tanácsokat is megoszthattak egymással az érdeklődő kollégák. A jelenlevő tanárok a SAILS projektbe feladatok írásával, kipróbálásával, illetve pedagógus-továbbképzéseken való részvétellel kapcsolódhatnak be, melynek részleteit a workshopon ismertették az előadók.


Workshop beszámoló 2013.06.11.

Az Európai Unió által finanszírozott FP7-es SAILS pályázat keretében 2013. június 11-én 15 órától műhelymunkára került sor a természettudományt tanító pedagógusok számára. Az esemény helyszínét az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium SzeReTeD Laborja adta. Elsőként Csapó Benő ismertette a megjelent pedagógusokkal a SAILS pályázat célkitűzéseit, a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által vállalt feladatokat, illetve azokat a területeket, ahol a gyakorló tanárok is bekapcsolódhatnak a projektbe. Ezt követően Csíkos Csaba egy másik FP7-es, a kutatásalapú tanuláshoz kötődő PRIMAS projektben megvalósult tanártovábbképzéseket és azok tapasztalatait mutatta be. Végül Korom Erzsébet a kutatásalapú természettudományos tanulás/tanítás tudományos alapjait ismertette, majd olyan, már kipróbált és alkalmazható feladatokat mutatott be, melyek a PRIMAS projekt keretében gyakorló pedagógusok közreműködésével készültek. Sor került továbbá a Community of Practice (CoP) magyarországi hálózatának ismertetésére, amely a SAILS projekt 5. munkacsomagjának részét képezi. Ennek keretében az elkészült feladatok, tananyagok, szakmai anyagok feltöltési és közzétételi lehetőségei kerültek bemutatásra. A jelenlevő tanárok a SAILS projektbe való bekapcsolódási lehetőségként a feladatok írásában, kipróbálásában, illetve pedagógus-továbbképzéseken vehetnek részt, melynek részleteit a workshopon ismertették az előadók. A műhelymunkán 26-an vettek részt, a pályázattal kapcsolatos szóróanyagot minden résztvevő átvette. A résztvevők közül többen jelezték együttműködési szándékukat, velük a Kutatócsoport munkatársai felvették a kapcsolatot, a későbbiekben a CoP regisztrációjuk is megvalósul.


SAILS meeting London 05.16-17.

A SAILS pályázat hét munkacsomagjának képviselői projektmegbeszélésen vettek részt Londonban 2013. május 16-án és 17-én. A megbeszélésnek a King's College adott otthont. A Szegedi Egyetem képviseletében a 2. sz. munkacsomag vezetője, Csapó Benő, valamint Korom Erzsébet és Csíkos Csaba szakmai megvalósítók és Gál Zita projektasszisztens vettek részt. A műhelymunkán több munkacsoport is beszámolt a munkájuk előrehaladásáról. Az első napon az általános köszöntőt követően a 3. sz., a 4. sz. és az 1. sz. munkacsomagok megvalósítói ismertették a projekt során eddig megvalósult munkájukat, megosztották tapasztalataikat. A nap folyamán áttekintették, hogy a SAILS projekt partnerországai milyen más nemzetközi projektekben vesznek részt. A Szegedi Tudományegyetemről Csíkos Csaba egy másik FP7-es, a kutatásalapú tanuláshoz kötődő PRIMAS projektben megvalósult tanártovábbképzéseket és azok tapasztalatait mutatta be. A második napon a 2, 5, és 6. sz. munkacsomagok előadásaira került sor. A munkacsomagok prezentációit követően mindkét napon aktív csoportmunka folyt, melyek során módszertani, értékelési kérdéseket vitattak meg a résztvevők a már kidolgozott mintafeladatok kipróbálásával, alkalmazásával kapcsolatban. A projekt megbeszélés záróülésén a munkacsomagok vezetői áttekintették a projekt rövidebb és hosszabb távú feladatait.

SAILS workshop Londonban

A SAILS pályázat három munkacsomagjának képviselői 2013. január 21-22. között találkoztak Londonban a King’s College-ban. Az 1. sz. munkacsomagot megvalósító Dublin City University képviseletében Odilla Finalyson, a 2. sz. munkacsomag megvalósítói közül , Csapó Benő, Korom Erzsébet és Mesterháziné Túri Diána a Szegedi Tudományegyetem képviseletében, valamint a 3. sz. munkacsomagot Christine Harrison és Paul Black képviselve vettek részt a kétnapos megbeszélésen.

A találkozó célja a három munkacsomag egymásra épülő, rövid távú feladatainak meghatározása volt. Kiindulásképpen a kutatás-alapú tanulás típusainak megvitatására került sor. A megbeszélt alapelveknek megfelelően a King’s College munkatársai elkészítik a pilot-tanárok számára készült dokumentumot a kutatás-alapú tanításról. Ezután a munkacsoport meghatározott három témát a kémia, a fizika, és a biológia tantárgyakon belül (élelmiszer-csoportok, sebesség, reakciók), ahol a fogalmak (concepts), a kutatási készségek (inquiry skills) és a gondolkodás (reasoning) dimenziókban foglalkozások (activities) és az értékeléshez ajánlott eszközök kidolgozását vállalta mindhárom munkacsoport. Az SZTE a gondolkodás dimenzióban a fizika területen a sebesség témakörben, a Dublini Egyetem a kémia területen a reakciók, a King’s College a biológia területen az élelmiszer-csoportok témakörben vállalta a foglalkozások és mérőeszközök kidolgozását. Az elkészült mérőeszközökből a pilot-tanárok részére összeállításra kerül egy csomag, amelyet Londonban Christine Harrison vezetésével egy március 6-án megrendezett műhelymunkán kipróbáltak, majd a kijavított mérőeszközöket minden próba-csoport részére megküldik újabb kipróbálásra és véleményezésre.


A műhelymunka a szakmai előrehaladás szempontjából rendkívül sikeres és hasznos volt, a pályázat sikeres megvalósítás érdekében fontos, a közeljövőben megteendő lépéseket fogalmaztak meg a három munkacsomag képviselői.
SAILS workshop Budapesten

A londoni műhelymunkát követően, 2013. január 24-25. között az SZTE Budapesten tartott szakmai megbeszélést a SAILS pályázat 2. sz. munkacsomagjának rövid és hosszú távú feladatai kapcsán. A megbeszélés első napján 18 fő vett részt; az ország prominens egyetemeinek munkatársai, valamint a kutatás-alapú természettudományok tanításának/ tanulásának szakértői fogadták el a munkacsomag vezetőjének, Csapó Benőnek a meghívását, aki Csíkos Csaba és Korom Erzsébet szakmai megvalósítók mellett részletesen mutatta be a SAILS projekt felépítését, céljait, és az SZTE szerepét azok megvalósításában. A műhelymunka elsődleges célja a projekt bemutatása volt a szakmai elit számára, emellett azonban a feladatok megvalósításához elengedhetetlen szakmai team felállítása is fontos célkitűzés volt.


A program második napján egy másik rendezvénnyel egybekötve a SAILS projekt ismét bemutatásra került, ezúttal a Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoportjának az országosan meghívott partneriskolák vezetőinek és pedagógusainak. Ez a rendezvény szolgált az országos nyitókonferenciaként, amelyet pályázati vállalásként minden ország munkacsomagja a kommunikációs terv részeként 2013 júniusáig köteles megvalósítani. A rendezvényen 84 résztvevő jelent meg elkészült információs szóróanyagot (tájékoztató füzetet) mindenki átvette.A SAILS projekt megnyitója a Dublini Egyetemen

2012. január 10-én az ír oktatási és kutatási miniszter, Ruairí Quinn indította útjára a „Értékelési stratégiák a természettudományok kutatás alapú tanulásához” (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science, röviden SAILS) elnevezésű oktatási-kutatási projektet, amelyet az Európai Unió 3,75 millió Euróval támogat. A miniszter a nyitóbeszédében elmondta, hogy ennek a területnek a fejlesztése mennyire fontos, és méltatta a Dublini Egyetemet, amiért magára vállalta a kezdeményezést. A kutatás-alapú természettudományos oktatás hosszú távú célja, hogy az iskolákban nagyobb érdeklődést alakítson ki a természettudományos tantárgyak iránt, növelje ezen tantárgyak népszerűségét a felsőoktatásban, valamint a szakképzett diplomások számát a tudományos és technológiai pályákon. A SAILS egy négy éves program, amely 12 ország 13 szervezetét fogja össze Belgiumból, Dániából, az Egyesült Királyságból, Görögországból, Írországból, Lengyelországból, Németországból, Magyarországról, Portugáliából, Svédországból, Szlovákiából és Törökországból. A SAILS pályázat során a tizenkét résztvevő országban olyan tanár-továbbképző műhelymunkák, illetve egy internetes felület valósulnak meg, amelyek segítségével a tanárok megoszthatják tapasztalataikat és gyakorlataikat a tanítás, tanulás és értékelés kutatás-alapú megközelítése terén.

Az ír oktatási és kutatási miniszter, Ruairí Quinn hivatalosan útjára indítja a projektet.

Információs füzet


Az információs füzet letölthető a jobb egérgombbal való kattintás után, "Link mentése másként..." [PDF].