Szegedi Tudományegyetem - Csongrád Megyei Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet
III. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI KONFERENCIA PÉK 2005

A "PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS 2005" KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAMJA
 

2005. április 8. (péntek)
  9.00 - 10.00 Regisztráció
A "Rendezvényház" KHt. előterében (6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel: 62/431-499)
10.00 - 10.30 Mérés, értékelés a közoktatásban
Előadó: Sipos János közoktatási helyettes államtitkár, Oktatási Minisztérium
10.30 - 11.10 A neveléstudomány szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében
Előadó: Csapó Benő egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
11.10 - 11.40 A matematikai kompetencia értelmezése és értékelésének lehetőségei
Előadó: Vidákovich Tibor egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
11.40 - 12.00 Szünet
12.00 - 12.40 Az olvasási készség elsajátításának problémái és lehetőségei
Előadó: Nagy József egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
12.40 - 13.40 Ebédszünet
13.40 - 14.20 Az informatikai kompetencia értékelése
Előadó: Kárpáti Andrea egyetemi tanár, központvezető, ELTE TTK, UNESCO Információ-technológiai Pedagógiai Központ; Molnár Éva egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
14.20 - 15.00 Információs technológiák várható szerepe az oktatási rendszerekben
Előadó: Lőrincz András tudományos főmunkatárs, ELTE, Információs Rendszerek Tanszék
15.00 - 15.20 Szünet
15.20 - 16.00 Metakognícióra alapozott fejlesztő kísérlet a matematika és az olvasás területén 4. osztályos tanulók körében
Előadó: Csíkos Csaba egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
16.00 - 16.40 A DIFER programcsomag és a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése
Előadó: Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
16.40 - 17.00 Szünet
17.00 - 17.40 Kisebbségpedagógiai képzési igények (egy kutatás tükrében)
Előadók a Pécsi Tudományegyetem munkatársai:
Géczi János egyetemi docens; Huszár Zsuzsannaegyetemi adjunktus;
Sramó András főiskolai docens; Takács Viola egyetemi docens
17.45 - 18.45 Ankét a neveléstudományi folyóiratok szerepéről Géczi Jánossal, az Iskolakultúra főszerkesztőjével
19.30 Zenés vacsoraest
2005. április 9. (szombat)
  9.30 - 11.00 A tudás- és képességvizsgálatok újabb megközelítései
 
A modern tesztelmélet adta lehetőségek a tudás és képességvizsgálatok területén
Előadó: Molnár Gyöngyvér egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
 
Tantárgytesztek fejlesztése modern tesztelméleti módszerekkel
Előadó: Bogárné Németh Mária tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
 
A valószínűségi tesztelmélet alkalmazása az analógiás gondolkodás fejlődésének és fejlesztésének kutatásában
Előadó: Nagy Lászlóné egyetemi adjunktus, SZTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport
 
A valószínűségi tesztelmélet alkalmazása dichotóm és rangskálás adatokat tartalmazó tudásmérésben
Előadó: Korom Erzsébet egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
 
Az önszabályozó tanulás vizsgálata 10-17 éves korban, és elemzése modern tesztelméleti módszerekkel
Előadó: Molnár Éva egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
11.00 - 11.10 Szünet
11.10 - 11.50 Hogyan legyünk okosak? Az idegtudomány az oktatásban
Előadó: Csépe Valéria egyetemi docens, ELTE BTK Pszichológiai Intézet
11.50 - 12.00 Zárszó
Összefoglalót tart: Csapó Benő egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
12.00 Ebéd

 

A korábbi konferenciák programja:    2003 | 2004 | 2005