Szegedi Tudományegyetem - Csongrád Megyei Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet
I. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI KONFERENCIA PÉK 2003

A "PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS 2003" KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAMJA
 

2003. február 14. (péntek)
  9.30 - 10.50 Regisztráció
A "Rendezvényház" KHt. előterében (6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel: 62/431-499)
11.00 - 11.10 Megnyitó
Borbola István igazgató, "Rendezvényház" Kht., Szeged és
Csapó Benő egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
11.10 - 11.40 Az alapkészségek diagnosztikus értékelése 4-8 éves életkorban
 • A 2001-es országos felmérés fontosabb eredményei és tanulságai.
Előadó: Nagy József egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
11.40 - 12.10 A felmérések szerepe az oktatási rendszer demokratizálásában: az iskolai különbségek problémája
 • A hazai és a nemzetközi felmérések ma már nemcsak a tudásszint vagy a képességek fejlettségének feltárásával foglalkoznak, hanem egyre nagyobb figyelmet fordítanak a tudásnak a felmért népességen belüli eloszlására. Az előadás bemutatja, milyen eszközökkel lehet az iskolai szelekciós mechanizmusokat, az iskolák és az osztályok közötti különbségeket és azok kialakulásának okait feltérképezni.
Előadó: Csapó Benő egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
12.10 - 12.40 A hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba felvételiző tanulók anyanyelvi és matematikai képességeinek fejlettsége
 • A felvételi tesztek működése, a felvételiző tanulók és az országos minta teljesítményei közötti legfontosabb különbségek.
 • Mivel és mennyivel jobbak a hat és nyolcosztályos gimnáziumokba felvételiző tanulók?
Előadó: Vidákovich Tibor egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
12.40 - 14.30 Ebédszünet
14.30 - 15.00 Rendszerszintű pedagógiai felmérések
 • Az 1970-2002 között lebonyolított nemzetközi és hazai felmérések áttekintése és rendszerezése.
 • Országok és országcsoportok közötti összehasonlítások.
 • Következtetések az egyenlőtlenségek, teljesítménytrendek, olvasáskultúra, természettudományi nevelés, matematikai nevelés, tanulási stratégiák területén.
Előadó: Báthory Zoltán egyetemi tanár
15.00 - 15.30 Nyelvvizsgák és más furcsaságok
 • Nyelvtudás, nyelvi normák, sztandardok.
 • Ösztönösség és tudatosság a nyelvtudásban és nyelvvizsgáztatásban.
 • Hasznosság és funkcionalitás a nyelvben.
 • Autentikusság a mérésekben.
 • A nyelvi képességek vizsgálhatósága és a nyelvvizsgák etikai kérdései.
Előadó: Bárdos Jenő tanszékvezető egyetemi tanár, Veszprémi Egyetem, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
15.30 - 16.00 Olvasás? Szövegértés? Anyanyelvi kompetenciák a mérések tükrében.
 • Mi az olvasás?
 • Kompetenciamérések Magyarországon.
 • Mit mértünk? Mit találtunk?
 • Miről árulkodnak a mérési eredmények? (És miről nem?)
Előadó: Pála Károly főigazgató-helyettes, OKÉV Központi Főigazgatóság
16.00 - 16.15 Szünet
16.15 - 16.45 Mit tegyünk az adatokkal? Az országos anyanyelvi kompetenciamérések eredményeinek értelmezése az osztálytermi szinten
 • A hazai és a nemzetközi mérések eredményei nagy nyilvánosságot kapnak. Az iskola kiterjedt kritikája és a különböző jobbító szándékok mellett szükség van az eredményeknek a fejlesztést is elősegítő értelmezésére.
Előadó: Horváth Zsuzsanna tudományos főmunkatárs, Országos Közoktatási Intézet
16.45 - 17.15 Tudomány a mindennapokban
 • Az iskolában tanult tantárgyi és szaktudományos környezetből kiragadott természettudományos ismeretek vizsgálata, működőképessége.
Előadó: Bogárné Németh Mária tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
17.15 - 17.30 Szünet
17.30 - 18.00 A fizika feladatok absztrakciós szintje és az intelligenciahányadosok
 • Baranya megyei 7. évfolyamos tanulók fizika tesztjeinek a feladat absztrakciós szintje szerint csoportosítottuk és e szerint vizsgáltuk a teljesítményeket. A teljesítményeket összevetettük a szóban forgó tanulók intelligenciahányadosával.
Előadó: Takács Viola egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem
18.00 - 18.30 A pedagógiai sajtó szerepvállalásai a hazai neveléstudományban
 • A szaktudomány kommunikációformái, a szaksajtó, a hazai szaksajtó struktúrája, az Iskolakultúra, a lap szerepvállalása.
Előadó: Géczi János PhD egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Oktatásmódszertani Tanszék; az Iskolakultúra főszerkesztője
18.35 - 19:05 Educational Evaluation in International Perspective: Selected Examples (Pedagógiai értékelés nemzetközi perspektívában: válogatott példák - angol nyelvű előadás)
 • The presentation shows how good testing is central to measuring value adding and informing teaching and curriculum design.
Előadó: Trevor Bond Visiting Professor, School of Education, James Cook University, Australia
19.10 Svédasztalos vacsora
20.00 A Szegedi Tudományegyetemen végzett pedagógiai értékelési szakértők I. országos találkozója
2003. február 15. (szombat)
  9.30 - 10.00 Fejlesztési lehetőségek a belső értékelési rendszer keretein belül
 • A pedagógusok mérési, értékelési kultúrája.
 • A belső kommunikáció szükségessége.
 • A működés tartalmi és formai elemei
Előadó: Kindrusz Pál mérési szakértő
10.00 - 10.30 Mérni a mérhetetlent - teljesítményértékelés a vizuális nevelésben
 • A vizuális képességek rendszere.
 • Az alkotói képességek vizsgálatának lehetőségei: projekt módszerű, zsűrizés értékelés.
 • A térszemlélet vizsgálat tesztekkel és téralkotó feladatokkal.
 • A konstruáló képesség vizsgálat tervezői és tárgyalkotó feladatokkal.
Előadó: Kárpáti Andrea egyetemi docens, központvezető, ELTE TTK UNESCO Információ-technológiai Pedagógiai Központ
10.30 - 11.00 Szünet
11.00 - 11.30 Angolul és németül tanuló 6. 8. és 10. osztályos diákok nyelvtanulási attitűdje és motivációja
 • A 2000. évi országos reprezentatív nyelvi felmérés adatai.
 • A tanulók nyelvtanuláshoz való hozzáállása és motivációja.
 • Az osztálytermi eljárások kedveltsége és gyakorisága. Az adatok közötti összefüggések elemzése.
Előadó: Nikolov Marianne egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
11.30 - 12.00 A fogalmi fejlődés kutatása: új eredmények és az ismeretek tanításának módszertani vonatkozásai
 • Ismeretelsajátítás az iskolás kor előtt és iskoláskorban.
 • A fogalmi rendszer fejlődésének sajátosságai: naiv elméletek, alternatív fogalmak, tévképzetek, a fogalmi struktúra gazdagodása és átrendeződése, a megértés szintjei.
 • Az ismeretek szerepe a gondolkodási képességek fejlesztésében.
 • A fogalmi fejlődés elősegítésének lehetőségei a tanítás során.
Előadó: Korom Erzsébet egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
12.00 - 12.30 A matematikai tudás értékelésének problémái és a fejlesztés lehetőségei
 • A matematikai szöveges feladatok kiemelkedo szerepe a nemzetközi és hazai tudásvizsgálatokban.
 • A matematika, mint kulturális eszköztudás mérése során felvetődő problémák.
 • A feleletalkotó feladatok szerepe a valós életet megfelelően modellező matematikai tudás mérésében.
 • Milyen típusú matematikai feladatok jelentenek ma leginkább problémát a 10-11 éves korosztály számára?
 • A fejlesztő kísérletek tapasztalatai.
Előadó: Csíkos Csaba egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
12.30 - 13.00 Versenyek, mérések, értékelések magyar nyelvből
 • Anyanyelvi tudás a fővárosi mérések és versenyek tükrében.
Előadó: Forgács Anna vezető szaktanácsadó, Fővárosi Pedagógiai Intézet
13.00 - 13.15 Zárszó
A konferenciát zárja Csapó Benő egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék
13.30 Ebéd

 

A korábbi konferenciák programja:    2003 | 2004 | 2005