Prezentációs verseny középiskolásoknak

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete harmadik alkalommal rendez prezentációs versenyt a pedagógia iránt érdeklődő középiskolásoknak.
 
Mi a verseny célja?
 
A verseny célja alkalmat kínálni a pedagógia iránt érdeklődő tanulóknak, hogy előadásukban bemutassák azokat a témákat, amelyek felkeltették érdeklődésüket az oktató-nevelő munkához kapcsolódóan.  A verseny lehetőséget teremt a tanulók pedagógiai ismereteinek gyarapítására, olvasmányélményeik megosztására kortársaikkal, szakemberekkel.
 
Ki jelentkezhet?
 
Középiskolások jelentkezését várjuk, évfolyamtól függetlenül.
 
Melyek a részvétel feltételei?
 
A nevezés díjtalan, az alábbi linken elérhető űrlap kitöltésével lehet nevezni. A jelentkezés leadására 2020. április 17-ig van lehetőség. A prezentációk bemutatásának időpontja 2020. április 24. (péntek).
 
Melyek a prezentációval szemben támasztott elvárások?
 
Az egyéni prezentáció időkerete 10 perc, ennyi idő áll a jelentkezők rendelkezésére, hogy bemutassák az általuk választott témát. A bemutatót követően a prezentáció rövid megvitatása kezdődik, amely során a zsűri értékeli az előadást, valamint a hallgatóságnak is kérdezhet az előadótól.
 
A bemutató értékelésének szempontjai:
• az előadás kivitelezése,
• a téma kidolgozottsága és
• a prezentáció megjelenése.
 
 

A prezentáció készüljön releváns források (pl. könyvfejezetek, cikkek, releváns és megbízható internetes források) segítségével, témája kapcsolódjon az oktató-nevelő munka valamelyik területéhez. Alább található néhány ajánlott témakör, de természetesen minden olyan prezentációval lehet jelentkezni, ami pedagógiai jellegű kérdésekkel foglalkozik.

 
 
Néhány ajánlott téma
 
Mi a motiváció? Hogyan lehet a tanulókat motiválni?
Melyek az Z generáció jellemzői? Hogyan tud az iskola alkalmazkodni a Z generáció jellemzőihez?
Melyek az oktatás módszerei? Hogyan érdemes az egyes módszereket alkalmazni?
Mi az a PISA mérés? Milyen eredményeket érnek el a magyar tanulók?
 
Melyek az IKT eszközök? Hogyan alkalmazhatók ezek az oktatásban?
Mit jelent a szocializáció? Milyen jellemzői vannak?
Melyek a serdülőkor legfontosabb jellemzői?
Hogyan működik az emlékezet? Milyen típusait különböztetik meg?
Melyek a jó tanár jellemző tulajdonságai?
Mi a személyiség? Mit jelent a nevelés?

Néhány ajánlott forrás
 
Didaktika tankönyv (oktatási módszerek, tanári személyiség)
Neveléstörténet tankönyv (neveléstörténeti korszakok)
Pedagógiai pszichológia jegyzet (szocializáció, tanári szerep)
Pszichológia pedagógusoknak tankönyv (motiváció, szocializáció, személyiség, serdülőkor, emlékezet)
Tanárblog (IKT-eszközök és használatuk)
 
 
Díjazás
 
A résztvevőket a Motiváció Egyesület társasjátékaival, írószerekkel és egyéb értékes ajándékokkal díjazzuk.
 
 
Kapcsolat

További információkért érdeklődjön a dancs@edpsy.u-szeged.hu emailcímen.

 

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti