Nem kredit rendszerű tanári alapképzés

 

A Pedagógia-Pszichológia Intézet tanárképző moduljának kreditei

Tárgy Óraszám Kreditpont Követelmény
Bevezetés a pszichológiába 2 2 Ko
Fejlődéslélektan 2 2 Ko
Szociálpszichológia 2 2 Ko
Pedagógiai pszichológia 2 1 Ko
Fejlődéslélektan szeminárium 1 1 Gy
Nevelés- és szociálpszichológia szeminárium 1 1 Gy
A nevelés elméleti és történeti alapjai 2 2 Ko
Az oktatás társadalmi és szervezeti keretei 1 1 Ko
Neveléselmélet 2 2 Ko
Oktatáselmélet 2 2 Ko
Neveléselmélet szeminárium 1 1 Gy
Oktatáselmélet szeminárium 1 1 Gy
Iskolai megfigyelés gyakorlat 2 2 Gy
Pedagógia-pszichológia komplex szigorlat   2 Sz
Kötelezetően választandó speciális kollégium (három választandó a listáról) 1 v. 2 3x1 E+Gy

A tanárképzés további kreditei:

  • Szakmódszertani képzés: 9 kredit
  • Gyakorlati tanítás és az ezzel kapcsolatos iskolai gyakorlatok: 6 kredit

A tanárképző modul kreditpontjainak száma mindösszesen: 40

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti