A konferencia programja

A konferencia részletes programja pdf formátumban letölthető, vagy a dátumokra kattintva megtekinthető.

2010. április 16. (péntek)

8.00 - 9.30     

Regisztráció, kávé

9.30 - 10.00     

Megnyitó (Díszterem)

10.00 - 10.50     

Plenáris előadás (Díszterem)

Promoting High Level Reasoning - and Assessing the Outcomes

Philip Adey

10.50 - 11.00     

Szünet

11.00 - 12.15     

Tematikus előadások

- Hátrányos helyzet és sajátos nevelési igény (Előadóterem)

- A mérés-értékelés elméleti keretei - problémák és lehetőségek (Díszterem)

12.15 - 13.15     

Szendvicsebéd és kávé

13.15 - 14.45     

Szimpóziumok

- Az eredményesség mérése a felsőfokú képzésben, és az eredményességre ható tényezők szerepe (Előadóterem)

- Longitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban (Díszterem)

14.45 - 15.00     

Kávészünet

15.00 - 16.15     

Szimpózium

- „Gyorsuló sáv” vagy „parkolópálya”? A nyelvi előkészítő évfolyam értékelése: érettségi eredmények, diákok, nyelvtanárok és szülők véleménye (Díszterem)

Tematikus előadások

- Az IKT alkalmazása a kutatásban és a fejlesztésben (Előadóterem)

Poszterbemutatók
(Előtér)

16.15 - 16.30     

Kávészünet

16.30 - 17.20     

Plenáris előadás (Díszterem)

Tanulási motiváció és versengés: barátok vagy ellenségek?

Fülöp Márta

17.20 - 17.30     

Szünet

17.30 - 19.00     

Szimpózium

- A szocialitás néhány aspektusa (Díszterem)

Tematikus előadások

- Nyelvpedagógiai kutatások (Tárgyaló, fszt. 3.)

- Média és IKT a tanítási-tanulási folyamatban (Előadóterem)

19.00 -       

Vacsora és PÉSZ-es osztálytalálkozó

SZAB Székház


2010. április 17. (szombat)

8.30 - 9.00     

Kávé és aprósütemény

9.00 - 10.15     

Tematikus előadások

- Tanítás- és kutatásmódszertan (Díszterem)

- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának segítése (Előadóterem)

Poszterbemutatók
(Előtér)

10.15 - 10.30     

Szünet

10.30 - 11.20     

Plenáris előadás (Díszterem)

Assessment of Visual and Verbal Literacy

Wolfgang Schnotz

11.20 - 11.30     

Szünet

11.30 - 13.00     

Tematikus előadások

- Mentálhigiéné és személyiségfejlesztés (Előadóterem)

- Olvasáskutatás (Díszterem)

- Az ismeret- és értékközvetítés néhány formája (Tárgyaló, fszt. 3.)

13.00 - 14.00     

Szendvicsebéd és kávé

14.00 - 15.30     

Szimpóziumok

- Értékelési keretek és standardok kidolgozása a szövegértés, a matematika és a természettudomány területén 1−6. évfolyamon (Díszterem)

- Szegedi tanári előkészítő modulos hallgatók írásbeli szövegalkotásának képességbeli és énképi vetületei (Előadóterem)

15.30 - 15.45     

Kávészünet

15.45 - 17.15     

Szimpózium

- Készségfejlesztés 4-8 éves korban (Díszterem)

Tematikus előadások

- Pedagógusok és pedagógusjelöltek vélekedései (Előadóterem)

17.15 -       

A konferencia zárása

Molnár Éva, Molnár Edit Katalin