A Neveléstudományi Doktori iskola kutatási-képzési terve


A Doktori Iskola hét fő oktatási és kutatási programból áll. Ezek a képzési programok közös alapokra épülnek. A hallgatók ugyanabból a kurzus-kínálatból választhatnak. Az előzetes tanulmányoktól és képzettségtől függően veszik fel az alapozó tárgyakat, és a választott kutatási területtől függően az egyes speciális kurzusokat. A kurzusok számát és a félévenkénti tanulmányi terhelést a kreditrendszer szabályozza. A képzési programok a kutatás tekintetében sem elszigeteltek egymástól, a doktori iskola oktatói törekednek arra, hogy minél több képzési programokat átmetsző, sokoldalú kooperációra lehetőséget kínáló közös projektet indítsanak, melyekben az iskola hallgatói önálló részfeladatokat dolgozhatnak ki. Az együttműködés bővítheti a kutatási módszerek spektrumát, kölcsönösen inspiráló hatású lehet a különböző területek elméleteinek és modelljeinek megismerése. Az első rész ezt a hét kutatási-képzési programot mutatja be.
A kutatómunka teljes mértékben személyre szabott és a témavezető irányítása alatt folyik. Az egyéni munka kereteit a tanulmányi rend, benne a kreditrendszer határozza meg.
magyar