Neveléstudományi Doktori Iskola felvételt hirdet a következő tanév őszi félévében induló képzésre. Jelentkezni az ETR-Modulo rendszerén keresztül lehet, de a jelentkezési lap mellékleteit kinyomtatva a Szegedi Tudományegyetem BTK Tanulmányi Osztályára (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) is el kell juttatni.
 
A felvételizők számára hasznos információk és a jelentkezéssel kapcsolatos teendők leírása az alábbi oldalon található:
Tájékoztatás
Modulo felület jelentkezés képzésre
Jelentkezés egyéni felkészülésre

Az elektronikus jelentkezés határideje minden év május közepe.

 
Küldetés
A Doktori Iskola a modern, empirikus társadalomtudományként értelmezett neveléstudomány kutatói utánpótlásának képzését tekinti fő feladatának. Képzési programjainak súlypontjában a Szegedi Tudományegyetemen kialakult kutatási tradícióknak megfelelően az intézményes keretek között folytatott tanulás, az oktatás és a nevelés vizsgálata áll. Mindamellett az iskola feladatának tekinti a tanítással és tanulással kapcsolatos tudományos tevékenység széles spektrumára való felkészítést, az alkalmazható kutatási módszerek teljes gazdagságának megismertetését, az oktatás társadalmi, gazdasági és történeti összefüggéseinek tanulmányozásét. Ezek a prioritások szerencsésen kiegészítik az országon belül másutt megszerezhető neveléstudományi kutatói képzettség profiljait, és reflektálnak a tudományos utánpótlás képzettségbeli összetételével kapcsolatos igényekre.
Tekintettel a Doktori Iskola tagjainak az oktatáselmélet egyes ágaiban és a pedagógiai értékelés kutatása terén játszott, országosan is elismert vezető szerepére, az iskola az egész országból vár hallgatókat. Képzési programjai nyitottak a külföldi hallgatók számára, az oktatás jelentős részben angol nyelven folyik. A Doktori Iskola bekapcsolódik az európai tudományos képzés rendszerébe, a kutatási és oktatási együttműködésekbe, csereprogramok lebonyolításába. A Doktori Iskola szívesen fogadja fokozatszerzésre a határon túli magyar felsőoktatási intézmények oktatóit és kutatóit.

Jövőkép
A neveléstudomány az egyik legdinamikusabban fejlődő társadalomtudomány. Ennek fő oka az, hogy az utóbbi évtizedekben a tudás a gazdasági versenyképesség és a társadalmi fejlődés meghatározó tényezőjévé vált. E folyamat nyomán a társadalmi tudásvagyon újratermelése mind nagyobb figyelmet kap. Az új információs-kommunikációs technológiák átformálták a tudáshoz való hozzáférés lehetőségeit és módjait. Mindez együttesen megváltoztatta az iskolai oktatás feladatait, és mind több szakemberre van szükség a tanulás iskolán kívüli folyamatainak szervezéséhez, irányításához is. A világ legfejlettebb régióiban rohamosan növekednek a tanítás és tanulás kutatásának erőforrásai, bővül a tudományos infrastruktúra, és nő a kutatók száma. A dinamikus fejlődés nyomán Európában is egyre több, a tanítás és tanulás kutatásában jártas szakemberre lesz szükség. A társadalmi-gazdasági folyamatok előre jelezhető irányai nyomán a következő évtizedekben Magyarországon is fokozódik a Doktori Iskolában közvetített kutatói szakértelem iránti igény.
A doktori iskola tagjai
 
A Doktori Iskola vezetője
 
A Doktori Iskola helyettes vezetője
 
A Doktori Iskola törzstagjai