Részletes szakmai program

2010. november 4. (csütörtök) 12.00-12.45

Megnyitó
(Budapest terem)

2010. november 4. (csütörtök) 13.00-14.30

Szimpózium
Az átalakuló felsőoktatás hallgatói szemmel egy határmenti (tanuló) régióban
 
Elnök: Kozma Tamás
Opponens: Fényes Hajnalka
Benczúr II. teremAlap-és mesterképzésben tanuló hallgatók részvétele a felnőttképzésben (Ábrahám Katalin, Tőzsér Zoltán)
Hallgatói szocializáció a szerkezetváltó felsőoktatásban (Pusztai Gabriella)
A jövő pedagógusai a jelen tükrében (Ádám Erzsébet, Bordás Andrea)
Szakkollégiumban és tehetséggondozó programban résztvevő hallgatók összehasonlítása egy határmenti régióban (Ceglédi Tímea)

 

2010. november 4. (csütörtök) 13.00-14.30

Tematikus előadások
A tudományfejlődés és a módszertani innovációk hatása a pedagógiai gyakorlatra
 
Elnök: Nahalka István
Margaréta teremA szak- és felnőttképzési intézmények közös minőségirányítási rendszerének kialakítása (Dancsó Tünde)
Kooperatív tanulásszervezés - új paradigma? (Arató Ferenc)
A konnektivista oktatásmódszertan sajátosságai a Winkel-féle kritikai-kommunikatív didaktika szemszögéből (Ollé János)
A bürokrácia, a bürokratikus viselkedés, valamint az oktatók megítélése a Szegedi Tudományegyetemen (Benedek Dániel)
Természettudományi nevelés
 
Elnök: Csapó Benő
Mozaik teremTermészettudományi tudás realisztikus és autentikus szituációkban (B. Németh Mária)
A feladattípus szerepe a természettudományi tudás értékelésében (Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné)
A fenntarthatóságra nevelés kérdéseinek megjelenése természettudományos tankönyvekben (Varga Attila)
Neveléstörténeti és reformpedagógiai kutatások
 
Elnök: Pukánszky Béla
Benczúr I. teremAutonómia vagy központosítás? Karl Anton von Martini a szakszerű tanügyigazgatás mikéntjéről a 18. század második felében (Ugrai János)
Tartalmi kánonok neveléstörténeti tankönyveinkben (1867 - 1956) (Nóbik Attila)
A herbarti koncepció reformpedagógiai jellemzői (Bicsák Zsanett Ágnes)
Modernizációs és restaurációs elemek a „maratoni reform” kritikus időszakának innovációiban 1988 és 1992 között (Trencsényi László)

 

2010. november 4. (csütörtök) 14.45-16.15

Szimpóziumok
Természettudományi követelményrendszer kidolgozásának elméleti kerete
 
Elnök: Korom Erzsébet
Opponens: Nahalka István
Benczúr I. teremA természettudományi követelményrendszer szerkezete, dimenziói (Korom Erzsébet)
A természettudományi műveltség és a tudás értékelésének társadalmi dimenziója (B. Németh Mária)
Az élettelen természettel kapcsolatos követelményrendszer kialakítása az 1-6. évfolyamokon (Radnóti Katalin)
Az élő rendszerek tartalmi terület részletes standardjai az 1−6. évfolyamon (Nagy Lászlóné, Revákné Markóczi Ibolya)
A Föld és a Világegyetem tartalmi terület követelményrendszerének bemutatása (Makádi Mariann)
A határmenti oktatás új lehetőségei
 
Elnök: Forray R. Katalin
Opponens: Cserti Csapó Tibor
Benczúr II. teremA magyar-horvát és magyar-szlovén határ menti kistérségek oktatási együttműködései (Andl Helga, Vadász Viola)
Oktatási intézmények határon átnyúló együttműködései a Nyugat-Dunántúl határmenti kistérségeiben (Dominek Dalma Lilla , Molnár-Kovács Zsófia)
A magyar-román határmenti térség oktatási együttműködéseinek bemutatása (Szűcs Norbert)
Kapcsolatok a keleti végeken (Bordás Andrea, Jávorné Erdei Renáta, Szolár Éva)

 

2010. november 4. (csütörtök) 14.45-16.15

Tematikus előadások
Sajátos nevelési igényű tanulók
 
Elnök: Mesterházi Zsuzsa
Mozaik teremMódszertani pluralizmus, speciális oktatási szükségletek és innovatív technológia: a HANDS mobil támogató rendszer és első prototípusának tesztelése (Győri Miklós, Joseph Mintz, Stefanik Krisztina, Corinne Branch)
Autizmussal élők végrehajtó redszerének vizsgálata (Balogh Virág)
Interaktív összehangolódás autizmusban, avagy mennyire sikeresek dialógusos helyzetben az autizmussal élők? (Balogh Virág)
Gyöngyszem az ékszerdobozban - pedagógushangok az együttnevelésről (Jászi Éva)
Művészeti nevelés, művészettel nevelés, művészetterápia (Kiss Virág)
20. századi neveléstörténeti és iskolatörténeti kutatások
 
Elnök: Németh András
Margaréta teremMindennapok egy jezsuita középiskolában a XX. század elején - A pécsi Pius Gimnázium és Internátus az 1910-es években (Somodi Imre)
Olay Ferenc és a hazai tankönyvrevíziós mozgalom (Albert B. Gábor)
Informális tanulás Kispesten és Pestszentlőrincen a két világháború között (Horváth H. Attila)
Fényes szellők – Az 50-es és a 60-as, 70-es évek kisiskoláskora iskolai fényképeken keresztül (Kolosai Nedda)

 

2010. november 4. (csütörtök) 16.45-18.15

Szimpóziumok
Az egyetemisták cselekvési orientációi (kultúra - életmód - szabadidő)
 
Elnök: Szabó Ildikó
Opponens: Pusztai Gabriella
Mozaik terem Prognózis a klasszikus szabadidő-orientáció lehetséges eltűnéséről (Bocsi Veronika)
Nemek közötti különbség az egyetemisták életmódjában (Fónai Mihály, Márton Sándor)
Az olvasó hallgató (Németh Nóra Veronika)
Oktatónők az idő fogságában – munka és szabadidő összetett kapcsolata a felsőoktatásban dolgozók körében (Tornyi Zsuzsa Zsófia)
A környezetpedagógia új törekvései és eredményei
 
Elnök: Lükő István
Opponens: Varga Attila
Benczúr I. teremAz ökoiskola-hálózat változásai (Horváth Dániel)
Fenntarthatóság és a tanösvények. Nemzetközi összehasonlítás a tanösvények típusairól (Kollarics Tímea)
Városi ökológiai lábnyom számítás magyar példája a Széchenyi Egyetemen elmélet és módszertan (Szigeti Cecília, Róth Dániel, Bikali Julianna, Orsós Györgyi)
Városi ökológiai lábnyom számítás magyar példája a Széchenyi Egyetemen vizsgálatok és eredmények (Szücs Zsuzsanna, Bodor Brigitta)

 

2010. november 4. (csütörtök) 16.45-18.15

Tematikus előadások
Pedagógiai szaksajtó és sajtóforrások
 
Elnök: Trencsényi László
Margaréta teremA művészeti nevelés kérdése a XIX. század végi magyar tanügyi sajtóban (Vincze Tamás)
Egy folyóirat a művelődésért: A Nő és a Társadalom indulása és működésének első évei (1907-1910) (Kereszty Orsolya)
A pécsi Gandhi Gimnázium története hazai napilapok tükrében 1992-2009 (Dezső Renáta Anna)
2000-2010 hazai pedagógiai szaksajtója az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum adatbázisának tükrében (Dömsödy Andrea)
Képességfejlődés és -fejlesztés
 
Elnök: Korom Erzsébet
Benczúr II. teremAz induktív gondolkodás fejlődése 6 és 17 éves kor között (Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő)
Egy matematikai kompetenciafejlesztő program indirekt hatása néhány gondolkodási képesség fejlődésére (Vidákovich Tibor)
A szelekció, valamint a szövegértési, -alkotási és matematikai készségek fejlettségének hatása a szövegesfeladat- és problémamegoldásra 9. évfolyamon (Zentai Gabriella, Pap-Szigeti Róbert)
Új mutatók a verbális fluencia tesztek értékelésében (Tánczos Tímea)

 

2010. november 4. (csütörtök) 18.30-19.30

Plenáris előadás
(Budapest terem)
 
How to improve the impact of research on learning and instruction
 
Erno Lehtinen
Centre for Learning Research, University of Turku
 
Levezető elnök: Csapó Benő
 

2010. november 4. (csütörtök) 19.30-

Vacsora
 

Az oldalt eddig 167547 alkalommal tekintették meg. Utoljára frissítve: 2010.10.31.