2007. október 25-27.
Szakmai program
Tudományos programbizottság:
Falus Iván
Kárpáti Andrea
Mátrai Zsuzsa
Molnár Éva (titkár)
Nagy Mária
Németh András
Vidákovich Tibor (elnök)
Kiemelt témakörök a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttoktatás területén:
- A tanítás-tanulás társadalmi-gazdasági környezetének és célrendszerének változása.
- A tanítási-tanulási stratégiák és módszerek változása, kooperatív tanulás, képességfejlesztés.
- A pedagógiai értékelés változásai, a fejlesztő és diagnosztikus értékelés alkalmazása.
- Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanítás-tanulás eredményességére.
- A tanulás affektív tényezői, a tanulási motiváció, a tanulói önszabályozás kialakítása.
- A pedagógus-szerep változásai, változások a pedagógusképzésben.
Előadások, poszterek, szimpóziumok:
A konferencia szakmai programjába új tudományos eredményekről beszámoló előadások, poszterek, szimpóziumok kerülhetnek be. Minden résztvevő legfeljebb egy előadás vagy poszter első szerzője és további kettő társszerzője lehet, és legfeljebb egy szimpózium szervezését vállalhatja.
Az oldalt eddig 10568 alkalommal tekintették meg.