Köszöntjük az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport honlapján

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport (KKCS) a Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem közösen létrehozott kutatócsoportja. A kutatócsoportot 1995-ben Nagy József alapította, 2001 és 2022 között Csapó Benő vezetésével működött. A kutatócsoport célja a mindennapi tanítási gyakorlat támogatása, a tudás szerveződésének, az iskolában elsajátított tudás alkalmazásának, valamint a tudás megszerzését befolyásoló tényezőknek a vizsgálata. A kutatócsoport programjai az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport szoros együttműködésével valósulnak meg.

 
Felhívás a Szegedi Iskolai Longitudinális Programban való részvételre
 
 

 

 
 

Miről szól a program?

 
A Szegedi Iskolai Longitudinális Program egy olyan, Magyarországon egyedülálló méréssorozat, amely az általános iskolai tanulók fejlődését vizsgálja az iskolába lépéstől a 8. évfolyam végéig. 2003-as indítása óta hat korcsoport fejlődését követte nyomon. A mérések teljes iskolai osztályokban, országos mintán folynak. 

A program segítségével országos eredményekhez viszonyítva nyomon követhető a tanulók fejlődése az iskolába lépéstől a 8. évfolyam végéig.  2023 őszén a nyolcadik minta követése indult el, a programba sok szeretettel várjuk az érdeklődő iskolákat!

 
 

Milyen területeket vizsgál a program?

 
A program középpontjában három fő műveltségterület (olvasás-szövegértés, matematikai és természettudomány) fejlődésének követése áll, valamint sor kerül a különböző kognitív képességek (pl. arányossági, induktív gondolkodás, problémamegoldás) mérésére is. A gyerekek az iskolába lépéskor egy iskolakezdő feladatsort oldanak meg, amely az olvasás- és a matematikatanulás előkészségeit, valamint a gondolkodást vizsgálják (edia.hu/ikmprojekt).

A program számos területről ad azonnali visszajelzést, többek között: olvasás-szövegértés, matematikai, természettudomány, gondolkodási képességek, tantárgyakhoz való viszony, tanulási stratégiák, motiváció.

A vizsgálatsorozat követi a tanulók iskolához, tantárgyakhoz való viszonyának változását, képet ad a tanulási stratégiáikról, énképükről, motivációikról, továbbá vizsgálja a családi-kulturális háttér és a tanulók eredményességének összefüggéseit.
 
 
 

Miért érdemes csatlakozni?

 
A mérések eredményeiről a pedagógusok részletes visszajelzést kapnak, mely megfelelő alapot szolgáltat olyan fejlesztő tevékenységek tervezéséhez és megvalósításához, amelyek figyelembe veszik a tanulók egyéni igényeit, legyen szó tehetséggondozásról vagy felzárkóztatásról . Fontos hangsúlyozni, hogy a feladatsorok megoldása önmagában is fejlesztő hatással bír, hiszen a tanulóknak így lehetőségük nyílik tudásuk és gondolkodási képességeik alkalmazására. Munkatársaink az összegyűjtött adatok segítségével elemezni tudják az egyéni fejlődési utakat és az évek során az oktatási rendszerben történt változások hatásait is.

A mérések eredményei felhasználhatóak a differenciált fejlesztéshez, a feladatok megoldása önmagában is fejlesztő hatással bírhat! Mivel a vizsgálat országos kiterjedtségű, objektív viszonyítási adatokat kaphatunk a tanulók fejlettségéről.

 

Hogyan zajlanak a mérések?

 
Az adott időszak fókuszában álló területekről az iskolákat minden félév elején, elektronikus úton előzetesen tájékoztatjuk. A tesztek kitöltése plusz költségektől mentesen, online történik, a gyerekek élvezetes formában számítógépen vagy tableten oldhatják meg a feladatokat. Az adatfelvétel lebonyolításához mérési útmutatót küldünk. Az online feladatokat az eDia-rendszeren keresztül közvetítjük ki (edia.hu).
 
 

A tanulók online feladatsorokat kapnak, amelyeket az eDia rendszerben oldanak meg. A mérések lebonyolítását mérési útmutatóval segítjük, kérdés esetén a kutatócsoport munkatársai állnak rendelkezésre.

 

Hogyan lépnek be a tanulók a rendszerbe?

 
Az adatfelvétel a kompetenciamérések során is használt, a KIR-ből generálható mérési azonosítók alkalmazásával zajlik. A mérési azonosítót minden iskolában az adott iskola kapcsolattartója generálja, amelyet minden más, a diákot egyértelműen azonosító adat nélkül feltölti az eDia-rendszerbe, így a rendszer használata teljes anonimitást biztosít a tanulók részére, kizárólag az iskola tudja az eredményeket a diákokhoz kapcsolni.

A tanulók a KIR-ből generált mérési azonosítókkal lépnek be a feladatsorokba, a rendszer teljes anonimitást biztosít a részükre.

 

Mikor és milyen visszajelzést kapnak az iskolák a mérések eredményeiről?

 
A tanulók a feladatsorok végén azonnali visszajelzést kapnak a teljesítményükről. A pedagógusok az eDia rendszerbe belépve másnap letölthetik a részletes eredményeket, amelyeket azután céljaiknak megfelelően felhasználhatnak a munkájuk során. A program az osztály, az intézmény, a településtípus, a regionális és az országos átlagos teljesítményekhez viszonyítva mutatja meg a diákok erősségeit és gyengeségeit.

A tanulók azonnali visszajelzést kapnak, a részletes eredmények letölthetőek az eDia rendszer visszajelentő felületén. A rendszer osztály, intézmény, településtípus, regionális és országos szintű viszonyítási pontokat ad.

 

Próbálja ki a feladatokat!

 

Az alábbi képekre kattintva kipróbálhatja a feladatainkat:

 

Próbálja ki az Iskolakezdő Mérőcsomag feladatait!

 
A longitudinális program az Iskolakezdő Mérőcsomag kitöltésével kezdődik, amely jelenleg négy fő terület vizsgálatát teszi lehetővé: tablet- és egérhasználat műveletei, olvasás előkészségei, korai numerikus készségek és induktív gondolkodás.
 
 
 
 
Ha bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal Pásztor Attila szakmai koordinátorhoz az alábbi elérhetőségeken:
 
Telefonszám: 62/343-068
 
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, regisztráljon a Szegedi Iskolai Longitudinális Programban való részvételre!