Természettudományos gondolkodás vizsgálata

A természettudomány tanulása a bennünket körülvevő világ megértésének alapvető eszköze. A tudományosan megalapozott és alkalmazható tudás megszerzése, a természettudományos feladatok és problémák megoldása függ a gondolkodási műveletek fejlettségétől, ugyanakkor a természettudományok tanulása visszahat a gondolkodás fejlődésére is. Támogatja olyan képességek fejlesztését, mint például a problémamegoldás, a kreativitás, a kritikai gondolkodás, vagy rendszerben való gondolkodás. 

A program célja a természettudományos gondolkodásban szerepet játszó gondolkodási műveletek és a természettudományos megismerési készségek fejlettségi szintjének feltárása

Tematika

Vizsgált területek

Partnerek

Munkatársak

Elérhetőség:

Email cím: természettudomány@edu.u-szeged.hu

Telefon: 06-62-343-068 vagy 06-62-544-354