Tematika

A természettudományos gondolkodást (scientific thinking) a természettudományos témákkal (pl. erő, oldatok, növények), problémákkal való foglalkozás, illetve a tudományos megismerő tevékenység (pl. vizsgálat tervezése, kísérletezés) közben lezajló mentális folyamatok összességeként értelmezhetjük (Kuhn, 2002; Dunbar és Fugelsang, 2005). Specifikus elemei a természettudományos megismeréshez szükséges kutatási készségek, de magában foglal számos általános, nemcsak természettudományos területen alkalmazott kognitív képességet is (pl. indukció, dedukció, analógia, problémamegoldás, oksági gondolkodás). 

A technológiai alapú értékelésben rejlő előnyök kiaknázásával lehetőségünk van arra, hogy a mindennapi pedagógiai gyakorlatban is könnyen alkalmazható diagnosztikus tesztekkel vizsgáljuk a diákok természettudományos gondolkodását, kutatási készségeit, kövessük azok fejlődését. Ehhez kidolgoztuk a természettudományos gondolkodás online diagnosztikus mérésének elméleti hátterét (Adey és Csapó, 2012; Korom, Molnár és Csapó, 2015) és számos feladatot fejlesztettünk a kutatási készségek mérésére. (Részletesebben lásd Nagy Lné, Korom, Pásztor, Veres és B. Németh, 2015. PDF])

A kutatási program középpontjában a természettudományok tanulásában, a természettudományos gondolkodásban fontos gondolkodási műveletek és a természettudományos megismerés készségeinek vizsgálta áll. A fejlettség feltárása mellett sor kerül az új tudás megszerzésében meghatározó kognitív képesség az induktív gondolkodás mérésére is, továbbá adatokat gyűjtésére a tanulás nem kognitív tényezőiről (tanulói attitűdökről, tanulási motivációról, a pedagógusok tanítással és értékeléssel kapcsolatos nézeteiről). 

Természettudományos gondolkodás vizsgálata c. kutatási program dimenziói


Irodalom
 
Adey, P. és Csapó, B. (2012): A természettudományos gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: Csapó Benő (szerk.): Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 17−58. ISBN 978-963-19-7236-8. pp. 17–58. [PDF]
 
Dunbar, K. és Fugelsang, J. (2005): Scientific Thinking and Reasoning. In: Holyoak, K. J. és Morrison, R. G. (szerk.): The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning. Cambridge University Press, Cambridge, New York, 705−725.
 
Korom Erzsébet, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2015): A természettudományi online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (szerk): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 978-963-19-7937-4. pp. 17–33. [PDF]
 
Kuhn, D. (2002): What is scientific thinking and how does it develop? In: Goswami: U. (szerk.): Handbook of childhood cognitive development. Oxford: Blackwell, 371–393.
 
Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet, Pásztor Attila, Veres Gábor és B. Németh Mária (2015): A természettudományos gondolkodás online diagnosztikus értékelése. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (szerk): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 978-963-19-7937-4. pp. 35–116. [PDF]
 
Korom Erzsébet, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2015): A természettudományi online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér (szerk): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 978-963-19-7937-4. pp. 17–33. [PDF]