A doktori iskola tagjai

A doktori iskola vezetője

Csapó Benő DSc, egyetemi tanár, 

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék

A Doktori Iskola törzstagjai


Benedek György DSc, professzor emeritus, SZTE ÁOK Élettani Intézet
Csabai Márta PhD, habil. egyetemi tanár, SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék
Józsa Krisztián PhD, habil. egyetemi docens, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék
Korom Erzsébet PhD, habil. egyetemi docens, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Molnár Gyöngyvér DSc, habil. egyetemi tanár, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Nagy József DSc, professzor emeritus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Pikó Bettina DSc, egyetemi tanár, SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet
Szokolszky Ágnes PhD, egyetemi docens, SZTE BTK Pszichológiai Intézet
Vidákovich Tibor PhD, habil. egyetemi tanár, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék

A Doktori Iskola oktatói


Aleksandar Baucal PhD, habil, associate professor, University of Belgrad, Department of Psychology
Csifcsák Gábor PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék
Joachim Funke PhD, habil., professor, University of Heidelberg, Institute of Psychology, Department of Cognitive and Theoretical Psychology
Géczi János PhD, habil. egyetemi docens, Pannon Egyetem Filozófia, Történettudomány és Antropológia Intézet, Antropológia és Etika Tanszék
Samuel Greiff PhD, senior researcher, University of Luxemburg, Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education
Halász Gábor DsC, egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Nevelétudományi Intézet, Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ
Jancsák Csaba PhD, egyetemi adjunktus, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
Janurik Márta PhD, főiskolai tanár, SZTE Zeneművészeti Kar, Vonós Tanszék
Kállai Ernő PhD, főiskolai tanár, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet
Kálmán Anikó PhD, habil. egyetemi docens, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Pedagógia Tanszék
Kelemen Oguz PhD, habil. egyetemi docens, SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet
Kerek Ferenc DLA, egyetemi tanár, SZTE Zeneművészeti Kar, Zongora Tanszék
Eckhard Klieme PhD, habil., research professor, German Institute for International Educational Research (DIPF), Department of Education Quality and Evaluation
Kőfalvi Tamás PhD, egyetemi docens, SZTE BTK Történeti Intézet, Történeti Segédtudományok Tanszék
Krajcsi Attila PhD, habil. egyetemi docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Kognitív Pszichológiai Tanszék
Mari-Pauliina Vainikainen PhD, project manager, Centre for Educational Assessment, University of Helsinki
Németh András DSc, egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet, Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport
Markku Niemivirta PhD, professor of empirical educational sciences, University of Helsinki, University of Oslo
Nóbik Attila PhD, egyetemi adjunktus, SZTE JGYPK, Gyógypedagógus-képző Intézet
Papp Katalin PhD, egyetemi docens, SZTE Természettudományi Kar, Kísérleti Fizikai Tanszék
Pelle Anita PhD, egyetemi docens, SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport
Pukánszky Béla DSc, vezető, EKE Neveléstudományi Doktori Iskola
Rácz Lajos DSc, egyetemi tanár, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
Szokolszky Ágnes PhD, habil. egyetemi docens, SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék
Winkler István DSc, tudományos tanácsadó, MTA-TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézet, Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoport

 

A Doktori Iskola témavezetői


B. Németh Mária PhD, tudományos munkatárs, MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
Barabás Katalin PhD, habil. egyetemi docens, SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet
Csíkos Csaba PhD, habil, egyetemi docens, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
D. Molnár Éva PhD, habil. egyetemi docens, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék
Dombi Alice PhD, habil. főiskolai tanár, SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Farkas Éva PhD, habil, egyetemi docens, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Andragógiai Szakcsoport
Fejes József Balázs PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék
Habók Anita PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Hercz Mária PhD, tudományos munkatárs, ELTE TÓK Kutatóközpont
Jámbori Szilvia PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Pszichológiai Intézet, Szociál- és Fejlődéspszichológai Tanszék
Kárpáti Andrea DSc, egyetemi tanár, ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ
Kasik László PhD, habil. egyetemi docens, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Neveléselmélet Tanszék
Kinyó László PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Korom Erzsébet PhD, habil. egyetemi docens, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Oktatáselmélet Tanszék
Máté-Tóth András PhD, habil. egyetemi tanár, SZTE BTK Vallástudományi Tanszék
Molnár Edit Katalin PhD, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék
Nagy Lászlóné PhD, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport
Németh Dezső PhD, habil. egyetemi docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Nikolov Marianne DSc, egyetemi tanár, PTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Orosz Gábor PhD, egyetemi adjunktus, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Szociálpszichológia Tanszék
Radványi Katalin PhD, habil. főiskolai tanár, ELTE BGGYFK Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszék
Steklács János PhD, habil. egyetemi tanár, Pallasz Athéné Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar
Tarkó Klára PhD, habil., főiskolai docens, SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
Tóth Edit PhD, tudományos munkatárs, MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
Vajda Zsuzsanna PhD, habil., egyetemi tanár, ME BTK Tanárképző Intézet
Zsolnai Anikó PhD, habil. egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet
magyar