Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer
4-8 évesek készségfejlődésének vizsgálatára

A DIFER programcsomag bemutatása

A DIFER programcsomag célja, funkciója, hogy segítse az eredményes iskolakezdést. Ismeretes, hogy az első tanévek eredményei döntően meghatározzák a tanulók jövőjét. Az első évfolyamokon elsajátítandó alapkészségek eredményessége nagymértékben az úgynevezett kritikus elemi készségek fejlettségétől függ. Az íráskészség elsajátításának előfeltételét, kritikus elemi készségét az úgynevezett ÍRÁSMOZGÁS-KOORDINÁCIÓ fejlettsége, az olvasási készségét a BESZÉDHANGHALLÁS fejlettsége határozza meg. A nyelvileg közölt információk vételének egyik alapvető feltétele a RELÁCIÓSZÓKINCS fejlettsége, a matematikatanításé az ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG fejlettsége, a tudásszerzés, a tanulás kritikus feltétele pedig többek között a TAPASZTALATI KÖVETKEZTETÉS és a TAPASZTALATI ÖSSZEFÜGGÉS-KEZELÉS képességének fejlettsége. Az eredményes iskolakezdés döntő feltétele a SZOCIALITÁS (az elemi szociális motívumok és készségek) fejlettsége. A kutatások megvalósulásától függően később néhány további kritikus feltétel tesztje fog kapcsolódni a rendszerhez (ilyen például a manipulatív rendszerező képesség, vagyis a Piaget-féle osztályok és viszonyok logikájának szenzomotoros szintje, vagy az úgynevezett elsajátítási (mastery) motívum fejlettsége, a fizikum fejlettsége).

Ez a csomag a hét tesztből álló tesztrendszert és az országos helyzetképet, viszonyítási alapokat, a tennivalókat leíró könyvet, valamint a gyermekek fejlődésének nyomon követését szolgáló "Fejlődési mutató" nevű füzetet (benne az írólapot) tartalmazza. (A fejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján folynak a munkálatok egy füzetsorozat kiadása érdekében, amely a fejlesztés gyakorlatának segítését szolgálja. Végül a rendszerhez tartozik egy kétszer 30 órás akkreditált továbbképzési program: "A képességek fejlődése és fejlesztése" T 302460-580/1999. "Tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés" OM 1223/69/2001.)

A használati útmutató letöltése (pdf)