Tanulmányok
a kritériumorientált pedagógia köréből

TANULMÁNYOK - Elméleti háttér

Nagy József (2000): A kritikus kognitív készségek és képességek kritériumorientált fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz. 255-269. - Letöltés (pdf)

Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

Nagy József (2001): A személyiség alaprendszere. Iskolakultúra, 9. sz. 22-38. - Letöltés (pdf)

Nagy József (2002): Developmental differences and the concept of criterion-oriented development. Interplay, Spring, 50-62.

Nagy József (2003): Az eredményesebb képességfejlesztés feltételeiről és lehetőségeiről. Iskolakultúra, 8. sz. 40-52. - Letöltés (pdf)

Nagy József (2003): Knowledge based society and education: The problem of time. Journal of Early Childhood Research. 1. sz. 7-19.

Nagy József és Zsolnai Anikó (2001): Szociális kompetencia és nevelés. In: Báthoty Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest. 251-270.

Vidákovich Tibor (2001): Diagnosztikus tudásszint- és képességvizsgálatok. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 314-327.

TANULMÁNYOK - Készségek fejlődése, fejlesztése

Fazekasné Fenyvesi Margit (1999): A beszédhanghallás mint az eredményes iskolakezdés fontos feltétele. Fejlesztő Pedagógia, 44-57.

Fazekasné Fenyvesi Margit (2000): A beszédhanghallás kritériumorientált fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz. 279-284. - Letöltés (pdf)

Fazekasné Fenyvesi Margit (2000): Figyelj, fülelj, játsszunk a hangokkal! Református Pedagógiai Intézet, Budapest.

Józsa Krisztián (2000): A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz. 270-278.

Józsa Krisztián (2003): A számolási készség fejlesztése. In: Dubiczné Mile Katalin és Farkas Istvánné (szerk.): Az általános iskola alapozó szakaszának megújítása. Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet, Székesfehérvár. 27-44. - Letöltés (pdf)

Konta Ildikó és Zsolnai Anikó (2002): A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Nagy József (2000): Összefüggés-megértés. Magyar Pedagógia, 100. 2. sz. 141-185. - Letöltés (pdf)

Nagy József (2003): A rendszerező képesség fejlődésének kritériumorientált feltárása. Magyar Pedagógia, 103. 3. sz. 269-314. - Letöltés (pdf)

Nagy József (2004): Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra, 3. sz. 3-26. - Letöltés (pdf)

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER - Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára. OKÉV, KÁOKSZI, Budapest.

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): Az alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban. OKÉV, KÁOKSZI, Budapest.

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): DIFER Programcsomag: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer 4-8 évesek számára. Mozaik Kiadó, Szeged.

Zsolnai Anikó and Józsa Krisztián (2003): Possibilities of criterion referenced social skill development. Journal of Early Childhood Research, 2. 181-196.

Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2002): A szociális készségek kritériumorientált fejlesztésének lehetőségei. Iskolakultúra, 12. 4. sz. 12-20. - Letöltés (pdf)

Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2003): A szociális készségek fejlesztése kisiskoláskorban. In: Zsolnai Anikó (szerk.): Szociális kompetencia - társas viselkedés, Gondolat Kiadó, Budapest. 227-238.

TANULMÁNYOK - Motiváció és készségfejlesztés

Józsa Krisztián (2001): Az elsajátítási motiváció és a kognitív kompetencia fejlesztése. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tankönyvkiadó, Budapest. 162-174.

Józsa Krisztián (2002): Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentősége. Magyar Pedagógia, 1. sz. 79-104. - Letöltés (pdf)

Józsa Krisztián (2002): Tanulási motiváció és humán műveltség. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 239-268.

Nemzetközi KONFERENCIAKIADVÁNYOK

Fazekasné Fenyvesi Margit (2001): Experiments for the improvement of phoneme perception in age 5-8. Poster presented at 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg, August 28th - September 1st 234.

Józsa Krisztián (2001): Criterion-referenced development of counting skills. Paper presented at 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg, August 28th - September 1st 276.

Józsa Krisztián (2001): The relationship between mastery motivation and basic cognitive skills at age 4-12. Paper presented at 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg, August 28th - September 1st 94.

Józsa Krisztián (2002): A four-year experiment: criterion referenced development in childhood. Paper presented at 4th Warwick International Early Years Conference, Warwick, Nagy-Britannia.

Józsa Krisztián (2003): Criterion-referenced evaluation of basic skills as an indicator for school readiness. Accepted paper at 10th European Conference for Research on Learning and Instruction, Padova, August 26th - 30th 258.

Nagy József (2002): The strategy, instruments and methods of criterion oriented education. Paper presented at 4th Warwick International Early Years Conference, Warwick. 2002.

Nagy József (2002): The time problem in education (Opening address), 4th Warwick International Early Years Conference, Warwick.

Vidákovich, Tibor (2002): Preparing basic skills for criterion oriented development: The case of experiential reasoning. Paper presented at 4th Warwick International Early Years Conference, Warwick.

Vidákovich, Tibor (2002): Test development for criterion-referenced ability assessment: The case of experiential reasoning. Paper presented at the Joint Northumbria / EARLI Assessment Conference, Newcastle, United Kingdom.

Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2001): Social competence promotion program for primary school children. Poster presented at 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg, August 28th - September 1st 234.

Hazai KONFERENCIAKIADVÁNYOK

Cs. Czachesz Erzsébet (2001): Az értő olvasás kritériumorientált fejlesztésének lehetősége. Szimpózium előadás (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 170.

Cs. Czachesz Erzsébet (2001): Az olvasási képesség kritériumorientált fejlesztése. Szimpózium (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 165.

Fazekasné Fenyvesi Margit (2001): A beszédhanghallás kritériumorientált fejlesztése. Szimpózium előadás (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 168.

Fazekasné Fenyvesi Margit (2001): A beszédhanghallás mérése. Szimpózium előadás (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 306.

Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): Az 1. osztályosok beszédhanghallás készségének fejlettsége. Szimpózium előadás (absztrakt). In: II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 334.

Józsa Krisztián (2001): A matematikai alapkészségek kritériumorientált fejlesztése. Szimpózium (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 132.

Józsa Krisztián (2001): A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése. Szimpózium előadás (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 133.

Józsa Krisztián (2001): Elsajátítási motiváció és kritériumorientált fejlesztés. Szimpózium előadás (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 102.

Józsa Krisztián (2002): Az 1. osztályosok elemi számolási készségének fejlettsége. Szimpózium előadás (absztrakt). In: II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 335.

Józsa Krisztián (2002): Az elsajátítási motiváció és az értelmi fejlettség összefüggése óvodáskorban. A Magyar Pszichológiai Társaság XV. Nagygyűlése. Előadás-kivonatok, Szeged, 27.

Józsa Krisztián (2003): A DIFER rövid változata: lehetőségek és tanulságok. Előadás (absztrakt). In: III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 113.

Nagy József (2001): A kritériumorientált fejlesztés elméleti alapjai. Szimpózium (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 99.

Nagy József (2001): A PDP-modell és az olvasási készség: a kezdő olvasás kritériumorientált fejlesztésének lehetőségei. Szimpózium előadás (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 169.

Nagy József (2001): Kritériumorientált személyiségfejlesztés. Szimpózium (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 99.

Nagy József (2002): Az 1. osztályosok összefüggés-megértési készségének fejlettsége. Szimpózium előadás (absztrakt). In: II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 337.

Nagy József (2002): Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára. Szimpózium (absztrakt). In: II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 333.

Nagy József (2003): A rendszerezési képesség fejlődése: kritériumorientált értékelés és diagnózis. Szimpózium előadás (absztrakt). In: III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 198.

Varga József (2001): Az arányosságszámítás készségének kritériumorientált fejlesztése. Szimpózium előadás (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 135.

Varga József és Pap-Szigeti Róbert (2003): Matematikai képességek és motívumok változásának longitudinális vizsgálata. Szimpózium előadás (absztrakt). In: III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 121.

Vidákovich Tibor (2001): A következtetési képesség fejlődése és fejlesztési kritériumai. Szimpózium előadás (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 100.

Vidákovich Tibor (2001): A mértékváltási készség fejlődése és a fejlesztés feladatai. Szimpózium előadás (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 134.

Vidákovich Tibor (2002): A tapasztalati következtetés fejlettsége 6-7 éves korban. Szimpózium előadás (absztrakt). In: II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 336.

Zsolnai Anikó, Konta Ildikó és Józsa Krisztián (2001): Szociális készségfejlesztő program kisiskolás gyerekek számára. Szimpózium előadás (absztrakt). In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 272.

FEJLŐDÉSVIZSGÁLÓ ESZKÖZÖK

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER - Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára. OKÉV, KÁOKSZI, Budapest.

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): DIFER Programcsomag: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer 4-8 évesek számára. Mozaik Kiadó, Szeged.