Detailed program - April 28, 2012 (Saturday)

09.00-10.30

Symposium

Készség- és képességfejlesztő kísérletek óvodás- és kisiskoláskorban – módszerek és eredmények

Elnök: Zentai Gabriella
Opponens: Nagy József

Díszterem

A zenei képességek fejlődése és összefüggése néhány elemi alapkészséggel – egy kilenc hónapos zenei fejlesztő kísérlet eredményei (Janurik Márta)
A rendszerező képesség tantárgyi tartalomba ágyazott fejlesztése harmadik osztályban (Zentai Gabriella)
Beszédhanghallásra épülő helyesírás fejlesztés harmadik osztályban (Fazekasné Fenyvesi Margit, Zentai Gabriella)
A matematikai készségek fejlesztése harmadik osztályos tanulók körében: a MATANDA eszköz alkalmazása (Józsa Krisztián, Csordásné Anda Éva)
Thematic Paper Presentation

A tanulást befolyásoló affektív tényezők kisgyermekkorban

Elnök: Korom Erzsébet

Tárgyaló fszt. 3.

A társas készségek és a tudatelmélet kapcsolata (Gál Zita)
Szülői hatások a gyermeki testkép vonatkozásaiban (Pukánszky Judit)
Első és második osztályos tanulók kognitív funkcióinak összevetése az iskolai teljesítményükkel (Tánczos Tímea, Németh Dezső)
Természettudományos nevelés kisgyermekkorban (Molnár Milán, Papp Katalin)

10.30-10.45

Coffee break

10.45-12.15

Symposium

Az olvasási, matematikai és természettudományi teljesítmények vizsgálata diagnosztikus feladatbank használatával

Elnök: Vidákovich Tibor
Opponens: Nagy József

Díszterem

A szövegértési teljesítmények szövegtípus és pszichikus struktúra szerinti különbségei (Kasik László, D. Molnár Éva)
Néhány deduktív következtetési séma működése különböző matematikai tartalmakkal (Vidákovich Tibor)
A természettudományos teljesítmények a hatodik és nyolcadik évfolyamon a diagnosztikus mérés három dimenziójában (B. Németh Mária, Korom Erzsébet)
Sajátos nevelési igényű tanulók teljesítménye a diagnosztikus feladatokban (D. Molnár Éva)
Thematic Paper Presentation

Innovatív módszerek, tehetséggondozás a felsőoktatásban

Elnök: Csíkos Csaba/ Tóth Edit

Tárgyaló fszt. 3.

A statisztikai műveltség és a statisztikaoktatás problémái, kihívásai a gazdasági felsőoktatásban (Kovács Péter)
STEM tanárképzés fejlesztése a GeoGebra program segítségével (Koren Balazs, Papp-Varga Zsuzsanna, Lavicza Zsolt)
A tehetséggondozás egy hagyományostól eltérő módja a BME Matematika Intézetében (Szilágyi Brigitta, Lángné Lázi Márta, Kádasné V. Nagy Éva, Tóth János)
Egyéni és csoportos tehetséggondozás (Tóth János, Lángné Lázi Márta, Szilágyi Brigitta)

12.15-12.25

Break

12.25-14.00

Thematic Paper Presentation

Oktatáskutatás, pedagógusképzés, a tanári munka minősége

Elnök: Molnár Edit Katalin

Díszterem

A tanári minőség indikátorai (Suplicz Sándor)
A tanári munka sikerességének mérése és fejlesztése (Fűzi Beatrix)
IKT továbbképzésben részt vevő és részt nem vevő pedagógusok IKT eszköz használati szokásai (Apró Melinda)
Az Országos Neveléstudomány Konferenciák tapasztalatai a tíz éves jubileum tükrében (Csizmazia Ágnes, Dombi Boglárka, Henn Zsófia)
IKT innováció a felsőoktatásban oktatók módszertani továbbképzésében (Molnár György)

Képzési programok, oktatási módszerek értékelése a pedagógusképzésben

Elnök: Habók Anita

Tárgyaló fszt. 3.

Kompetencia- és tanulási eredmények alapú képzési programtervezés eredménye (Csík Orsolya, Horváth László)
Egészségfejlesztés, drogprevenció az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hallgatóinak körében végzett kutatás tükrében (Vastagné Bauer Zita, Darvay Sarolta)
Online, kultúraközi, hálózati környezetben együttműködő hallgatói kutatócsoportok online kapcsolati hálózatának változása az együttműködés során (Molnár Pál, Aoki Kumiko)
Kutatói bloghálózatban dolgozó, hálózatba szerveződő hallgatói kutatóközösség empirikus kohézióvizsgálata (Molnár Pál)
A gyakorlati képzés helyzete az SZTE JGYPK TOKI tanító szakán (Czédliné Bárkányi Éva)

14.00-14.30

Concluding remarks

(Díszterem)

Szeged

Visitors, Participants

CEA 2003-2012

Sponsors

Contact

Reviewers

Reviewers' login

Administrators

Adminsitrators' login