Detailed program - April 27, 2012 (Friday)

09.00-10.30

Symposium

Új irányok a tanulási motiváció hazai kutatásában

Elnök: Józsa Krisztián
Opponens: Lesznyák Márta

Díszterem

A számítógép- és a papír-alapú Elsajátítási Motiváció Kérdőívek összehasonlító elemzése (Hricsovinyi Julianna, Józsa Krisztián, Szenczi Beáta)
Második osztályos tanulók meggyőződései az olvasástanulás céljáról és saját olvasásteljesítményükről (Szenczi Beáta)
A szülői nevelési stílus kapcsolata az elsajátítási motivációval (Kis Noémi, Józsa Krisztián)
Az osztálytermi környezet motivációs hatásának feltárása célorientációs elméleten alapuló kérdőívek segítségével (Fejes József Balázs)
Thematic Paper Presentation

Mathematical Development

Chair: Benő Csapó

Tárgyaló fszt. 3.

A Developmental Model of Arithmetic Competencies in Age 4 – 8 (Annemarie Fritz-Stratmann, Gabi Ricken, Lars Balzer)
MARKO-0 and 1. Diagnostic Tests based on a Developmental Model (Antje Ehlert, Annemarie Fritz-Stratmann, Gabi Ricken, Lars Balzer)
A Math Training for Early Mathematics Instruction: Mina and the Mole (Petra Langorst, Antje Ehlert, Annemarie Fritz)

10.30-10.45

Coffee break

10.45-12.15

Thematic Paper Presentation

Test Construction and Scaling

Chair: Csaba Csíkos

Díszterem

IRT and Latent Regression for Detecting Changes in Reading Ability Over Time (Zoltán Lukácsi)
ICT Skills Assessment (Ágota Tongori)
Comparative Studies on Computerized Adaptive Testing (Andrea Magyar)
The Impact of Anchor Test Development on Equating Chains (Judit Antal, Thomas P. Proctor, Gerald J. Melican)

Ismeret- és értékközvetítés a társadalomismereti és zenei nevelésben

Elnök: Pusztai Gabriella

Tárgyaló fszt. 3.

A történelmi tájékozódás térben és időben, a történelmi szókincs fejlődése 5-8. osztályban (Ravaszné Mitzki Erzsébet)
7 és 11. évfolyamos tanulók társadalomismereti és állampolgári tudása a dél-alföldi régióban (Kinyó László, Tóth Edit)
Fogalmazásértékelési szempontrendszer működésének vizsgálata két független bíráló ítéletei alapján (Nagy Zsuzsanna)
A hazai általános és középiskolai tankönyvekből kirajzolódó homofóbiakép (Takács István Károly)
Információs és kommunikációs technológia alkalmazása a zeneoktatásban (Buzás Zsuzsa)

12.15-13.15

Lunch break

13.15-14.45

MTA ICT Subcommittee session

Symposium

Társadalmi nemek és eredményesség a felsőoktatásban

Elnök: Fényes Hajnalka
Opponens: Pusztai Gabriella

Díszterem

A felsőoktatásban tanuló férfiak és nők tényleges mobilitása, státuszinkonzisztencia a nők oktatásbeli és munkaerőpiaci helyzete között (Fényes Hajnalka)
Társadalmi nemek a felsőoktatás levelező tagozatán (Engler Ágnes)
A gender-problematika olvasata az értékek szemszögéből – különös tekintettel az oktatás és a mobilitás kérdéskörére (Bocsi Veronika)
A nemek eltérő tanulási affinitásának vizsgálata a felsőoktatásban – az Y generáció viszonya az informatika tanulásához (Bujdosó Gyöngyi)
Oktatói pályafutás: a női oktatók önértékelése és önértelmezése a Debreceni Egyetemen – egy empirikus kutatás tapasztalatai alapján (Tornyi Zsuzsa Zsófia)
Thematic Paper Presentation

Innovatív értékelési módszerek a felsőoktatásban

Elnök: Molnár György

Tárgyaló fszt. 3.

Hallgatói µ-tartalmak mérési lehetőségei (Horváth Cz. János)
Szavazórendszerek az oktatásban (Buda András)
Fejlesztő értékelés a felsőoktatásban – tanítás és tanulás összefüggései (Banai Bajzáth Angéla, Lencse Máté, Lukács István)
Brain-storming alapú csoportos értékelési módszer alkalmazása a vizsgáztatásban (Kata János)

14.45-15.00

Coffee break

15.00-16.30

Symposium

Az Erasmus-program keretében külföldön szerzett tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusbefogadás helyzete Magyarországon

Elnök: Nagy Zsuzsanna
Opponens: Derényi András

Díszterem

Intézményi szabályozások és jó gyakorlatok az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámításáról (Hódi Ágnes)
Kredit- és kurzusbeszámítás az Erasmus program keretében: problémák és jó gyakorlatok azonosítása mélyinterjús kutatás alapján (Pásztor Attila)
A tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusmegfeleltetés módszerei Erasmus-koordinátorok körében végzett kérdőíves kutatás eredményei alapján (Nagy Zsuzsanna, Tóth Edit)
Hallgatók véleménye az Erasmus-ösztöndíj keretében teljesített kurzusok megfeleltetésének és a szerzett kreditek elismerésének folyamatáról (Hülber László, Tóth Edit)
Thematic Paper Presentation

A matematika tudás és a komplex problémamegoldó gondolkodás értékelésének lehetőségei

Elnök: Balázsi Ildikó

Tárgyaló fszt. 3.

10 éves tanulók fejben számolási stratégiáinak vizsgálata (Csíkos Csaba)
A Tanulói célok kérdőív működésének vizsgálata matematika tantárgyhoz kötődően 5–8. évfolyamon (Fejes József Balázs, Vígh Tibor)
Matematika műveltségterületen különböző típusú itemek viselkedésének összehasonlító elemzése számítógép- és papír-alapú környezetben (Hülber László)
A problémamegoldó gondolkodás és az intelligencia kapcsolata oktatási kontextusban (Molnár Gyöngyvér)

16.30-16.40

Break

16.40-18.00

Keynote session

(Díszterem)

Monitoring Student Achievement: Potential and Challenges of the German Approach

Petra Stanat

IQB Berlin

Chair: Csaba Csíkos

18.00-19.00

PÉSZ "class reunion"

Thematic Paper Presentation

Idegen nyelvi és nemzetközi felmérések

Elnök: Vígh Tibor

Díszterem

Diagnosztikus angol tesztfeladatok nehézségi, ismertségi és tetszési indexeinek összefüggései (Nikolov Marianne, Szabó Gábor)
6. évfolyamos tanulók nyelvérzékének és német nyelvi olvasási készségeinek összefüggései (Sominé Hrebik Olga)
Az OKM és PISA mérésben résztvevő tanulók eredményeinek összevetése (Balázsi Ildikó)
Poster Presentation

Poszterszekció

Elnök: Kinyó László

Előtér

A hallássérült tanulók idegen-nyelv tanulásának lehetőségei az integráció tükrében (Csizmazia Ágnes, Pintér Petra Orsolya)
Egészségfejlesztés a pedagógusképző intézményünkben (Darvay Sarolta, Vastagné Bauer Zita)
Nevelés és mérés az óvodában (Kizmus Zoltánné)
Tehetséggondozás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (Lángné Lázi Márta , Borsa Judit, Szilágyi Brigitta)

19.00-

Dinner

Szeged

Visitors, Participants

CEA 2003-2012

Sponsors

Contact

Reviewers

Reviewers' login

Administrators

Adminsitrators' login