Detailed program - April 26, 2012 (Thursday)

08.00-09.30

Registration

09.30-10.00

Opening speech

(Díszterem)

Chair: Benő Csapó

10.00-11.20

Keynote session

(Díszterem)

Mathematical Assessment and Mathematical Reasoning

Peter Bryant

Department of Education, University of Oxford

Chair: Benő Csapó

11.20-11.30

Break

11.30-13.00

Thematic Paper Presentation

Assessing Complex Problem Solving

Chair: Gyöngyvér Molnár

Díszterem

Measuring Complex Problem Solving across Different Class Levels: Assessment, Invariance, and Construct Validity (Samuel Greiff, Joachim Funke)
Dynamic Systems and their Importance in Competence Assessment of Problem Solving (Joachim Funke, Samuel Greiff)
EcoSphere - A New Paradigm for Complex Problem Solving Assessment in the Adolescence (David Tobinski)
Educational Process Mining – Clustering Students’ Test-taking Behaviour in Internet-based Simulations (Krisztina Tóth, Heiko Rölke, Frank Goldhammer)

A tanulás néhány pszichológiai aspektusa

Elnök: Zsolnai Anikó

Tárgyaló fszt. 3.

Autisták tanulási-, emlékezeti-, nyelvi képességeinek vizsgálata a fejlesztés tükrében (Szabó-Balogh Virág)
Verbális fluencia vizsgálata autizmussal élő gyermekeknél (Tánczos Tímea, Szabó-Balogh Virág)
Az alvás eltérő hatása különböző implicit tanulási mechanizmusokra alvási apnoéban (Csábi Eszter)
Általános iskolás 1. és 2. osztályos tanulók munkamemória –és végrehajtó funkcióinak feltérképezése longitudinális vizsgálatban (Tánczos Tímea)

13.00-14.00

Lunch break

14.00-15.30

Symposium

High-tech Assessment and Novel Low-cost Opportunities in Education

Chair: András Lőrincz
Discussant: Joachim Funke

Díszterem

Webcam based Analysis of Facial Expressions (Judit Sebők, Tamás Nagy)
The Transition from Single Testing to Complex Systems of Assessments (Gyöngyvér Molnár, Attila Pásztor)
Analysis of Facial Expressions with Special Need Children: Preliminary Results (Brigitta Miksztai-Réthey, Tímea Magyar)
Multiplayer Educational Games with Intelligent Tutor: Progress Report (András Dudás, Zoltán Tősér)

Helyzetkép az erdélyi anyanyelvoktatásról (Az olvasás és szövegértés színvonala, tanulói teljesítmények, attitűdök, társadalmi háttér)

Elnök: Pletl Rita
Opponens: Molnár Edit Katalin

Tárgyaló fszt. 3.

Személyiségtulajdonságok felismerése adott szöveg értelmezése alapján (Horváth Zsófia Irén)
Az olvasás és szövegértés színvonala az elemitől az érettségiig (Pletl Rita)
A vizsgálati minta sajátosságai és oktatási szintek szerinti eredmények alakulására alkalmazott matematikai modell (Harangus Katalin)
Az erdélyi magyar diákok olvasási-szövegértési eredményeinek társadalmi hátteréről (Gergely Erzsébet-Emese)
Pályaválasztás és pályakép vizsgálata a XI. osztályosok körében (Szentes Erzsébet)

15.30-15.45

Coffee break

15.45-17.15

Symposium

Többségi és tanulásban akadályozott gyermekek szociálisprobléma-megoldó gondolkodásának összehasonlító vizsgálata

Elnök: Lesznyák Márta
Opponens: Szabó Ákosné

Tárgyaló fszt. 3.

A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás modelljei és mérési-fejlesztési lehetőségei (Kasik László, Zsolnai Anikó)
Tanulásban akadályozott serdülők társas viselkedésének általános jellemzői (Máténé Homoki Tünde)
A Szociálisprobléma-megoldó gondolkodás kérdőív kipróbálása tanulásban akadályozott gyermekek körében – a kismintás vizsgálat tanulságai (Tóthné Aszalai Anett)
Többségi és tanulásban akadályozott gyermekek szociálisprobléma-megoldó gondolkodásának különbségei – a nagymintás vizsgálat eredményei (Lesznyák Márta)
Thematic Paper Presentation

Assessing Students’ Development

Chair: Benő Csapó

Díszterem

Computer-based Game Environment for Promoting the Flexible Understanding of the System of Natural Numbers (Boglárka Brezovszky, Erno Lehtinen)
Finnish Ninth Graders Six Years Apart. How to Explain Declining Achievement and Adverse Attitudinal Development? (Sirkku Kupiainen, Jukka Marjanen, Mari-Pauliina Vainikainen, Jarkko Hautamäki)
Previous Knowledge and Task Performance as Predictors of Girls’ and Boys’ Interest in Low-stakes Assessment Tasks of Mathematical Thinking Skills (Mari-Pauliina Vainikainen, Sirkku Kupiainen, Jukka Marjanen, Jarkko Hautamäki)
The Impact of Basic School-readiness Skills on 2nd Graders’ Reading Developmental Patterns: a Cohort Study (Ágnes Hódi, Mária B. Németh)

17.15-17.30

Coffee break

17.30-19.00

Thematic Paper Presentation

Development and Measurement across Affective and Cognitive Domains

Chair: Krisztián Józsa

Tárgyaló fszt. 3.

Students’ Attitudes towards Immigrants in Various Secondary School Types of Szeged (Katinka Dancs, László Kinyó)
The Development and Measurement of the Emotional Skills under a Music Therapy Training (Magdolna Szabadi)
The Role of Evaluation and Examination in the Schools of Reform Pedagogy (Gabriella Czitán)
Pedagogical Development and Measurement of Professional Canoe Athletes during Olympic Preparation (Attila Ferenc Szabó)

Olvasáskutatás

Elnök: Csapó Benő

Díszterem

Az olvasói profil, a szövegértési teljesítmény és egyes kiemelt háttérváltozók összefüggései a PISA2009 magyarországi eredményeiben (Ostorics László, Balázsi Ildikó)
A kompetenciamérés szövegértési mérésének tartalmi és műveleti felosztása és a résztesztenkénti eredmények vizsgálata (Balkányi Péter, Rauf Bettina, Suhajda Emese)
Itemszintű válaszidők elemzése képességtesztekben (Tóth Dénes, Csépe Valéria)
Tizenegyedikes tanulók tankönyvolvasási stratégiái (Molitorisz Anikó)

19.30-

Reception

Szeged

Visitors, Participants

CEA 2003-2012

Sponsors

Contact

Reviewers

Reviewers' login

Administrators

Adminsitrators' login