Neveléstudományi Intézet

Pásztor Attila

egyetemi adjunktus

[ ENGLISH PAGES ]

Név
SZTE-BTK Neveléstudományi Intézet, egyetemi adjunktus
H-6722 Szeged, Petőfi sgt. 30−34. Tel.: 06-62-544-354

MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport
MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport (KKCS)
MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport
SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport eDia rendszer
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola

E-mail: attila.pasztor (kukac) edu.u-szeged.hu
Fogadóóra: kedd 11.00 - 12.00 (oktatói szoba)

KURZUSOK

 • Készség- és képességfejlesztés
 • Pályaismeret és pályaszocializáció
 • Pedagógiai kutatásmódszertan
 • Információs-kommunikációs technológiák az oktatásban
 • Az értelmi készségek fejlesztésének módszerei
 • Bevezetés a pszichológiába
 • Pedagógiai értékelés
 • Neveléstudományi kutatási irányzatok
 • Computer-based Data Analysis
 • Empirical Investigations in Educational Sciences: from Research Planning to Publishing

PUBLIKÁCIÓK
KUTATÁSI TERÜLET

 • gondolkodási képességek mérése és fejlesztése
 • számítógép alapú mérés-értékelés
 • digitálisjáték-alapú tanulás
 • Iskolakezdő Mérőcsomag: edia.hu/ikmprojekt
 • Tanulni öröm! eLea