Iskolakezdő Mérőcsomag - IKM


  Néhány kapcsolódó tanulmány

 • Rövid leírás a tesztekről. PDF
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Nagy József (2014). Computer-based assessment of school readiness and early reasoning. Journal of Educational Psychology. 106. 2. sz. 639-650. PDF
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Nagy József (2015). A DIFER tesztek online változatával végzett mérések tapasztalatai. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában.Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 199-223. PDF
 • Fáyné Dombi Alice, Hódi Ágnes, Kiss Renáta (2016). IKT az óvodában: kihívások és lehetőségek. Magyar Pedagógia. 116(1), 91–117. PDF
 • Kiss Renáta (2018). A fonológiai tudatosság technológiaalapú mérése 5-8 éves gyermekek körében. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged.PDF
 • Kiss Renáta, Mokri Dóra, Csapó Benő (2019). A fonológiai tudatosság online mérése óvodás gyermekek körében. Alkalmazott Pszichológia. 19(4), 35-54.PDF
 • Molnár Gyöngyvér (2015). A képességmérés dilemmái: a diagnosztikus mérések (eDia) szerepe és helye a magyar közoktatásban. Géniusz Műhely Kiadványok, (2), 16–29. PDF
 • Molnár Gyöngyvér és Pásztor Attila (2015). A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér- és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje. Magyar Pedagógia, 115(3), 237–252. PDF
 • Pásztor Attila (2017). Tanulói szintű visszacsatolás és fejlesztés: technológia alapú mérések alkalmazási lehetőségei a mindennapi pedagógia gyakorlatban. In: G. Hunyady, B. Csapó, G. Pusztay & J. Szivák (Szerk.), Az oktatás korproblémái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. PDF, HTML
 • Pásztor Attila (2016). Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése. Ph.D. disszertáció. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged.PDF
 • Rausch Attila (2016). Korai számolási készségek online mérése első évfolyamos tanulók körében. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (Szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban - A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Szeged. PDF
 • Török Tímea, Hódi Ágnes, Kiss Renáta (2016). A fonológiai tudatosság online mérési lehetőségei az általános iskola első négy évfolyamán. Alkalmazott Pszichológia. 16(1), 83–99. PDF