Részletes szakmai program

2011. április 29. (péntek) 10.30-10.50

Megnyitó
(Díszterem)

A konferenciát megnyitja:

Csernus Sándor
a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja

A résztvevőket köszönti:

Csapó Benő
a Pedagógiai Értékelési Konferenciák alapító elnöke

Vidákovich Tibor
a PÉK 2011 konferencia elnöke

2011. április 29. (péntek) 10.50-11.40

Plenáris előadás
(Díszterem)
 
Interactive problem solving - From a static to a dynamic perspective
 
Joachim Funke
Department of Psychology, University of Heidelberg, Germany
 
Levezető elnök: Csapó Benő
 

2011. április 29. (péntek) 11.50-12.50

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
A tudás és a képességek értékelése
 
Elnök: Zsolnai Anikó
DíszteremA rendszerező képesség fejlődése az általános iskola első és harmadik osztálya között (Zentai Gabriella)
Természettudományos alapismeretek fejlődése 4-6. évfolyamon (Korom Erzsébet, Nagy Lászlóné)
Nulladik matematika zárthelyi a BME-n 2010. (Csákány Anikó)
Az affektív tényezők értékelése
 
Elnök: Kasik László
TárgyalóA tanulási motiváció számítógépes vizsgálatának lehetőségei nemzetközi kitekintésben (Szenczi Beáta, Hricsovinyi Julianna, Józsa Krisztián)
A célorientációk kérdőív működésének vizsgálata klasszikus és modern tesztelméleti eszközök felhasználásával (Fejes József Balázs, Vígh Tibor)
Tanulás tanulása affektív területének mérése 3. és 6. évfolyamon (Habók Anita)
Implicit matematikai meggyőződések elemzése kvalitatív kutatási módszerrel (Csíkos Csaba)

 

2011. április 29. (péntek) 13.50-15.10

SZIMPÓZIUM
A tanulás eredményességét befolyásoló pszichikus és környezeti tényezők
 
Elnök: Kasik László
Opponens: Zsolnai Anikó
DíszteremAz önszabályozott tanulás összefüggései az attribúció és az önhatékonyság szintjével 5. évfolyamon (D. Molnár Éva)
Az ismeretelméleti meggyőződések és a tanulmányi eredmény összefüggései 7. évfolyamon (Barassevich Tamás)
Az anya iskolai végzettségének hatása a fogalmazásképesség fejlettségére különböző életkorokban (Nagy Zsuzsanna)
A tanulmányi teljesítmény, a szociálisérdek-érvényesítő képességek és a családi háttér kapcsolata 5., 8. és 12. évfolyamosok körében (Kasik László)

 

2011. április 29. (péntek) 13.50-15.10

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Speciális területek értékelése
 
Elnök: Korom Erzsébet
TárgyalóAz egészséges életvitelre vonatkozó ismeretek és az egészségmagatartás mérése 10-15 éves gyerekek körében (Benkő Brigitta, Szélesi Bettina)
7. és 11. évfolyamos tanulók demokrácia- és állampolgár-értelmezései (Kinyó László)
A hangszertanulás lehetséges transzferhatásai (Buzás Zsuzsa)
Korrekt pedagógiai értékelés lehetőségei a magyar zeneművészeti felsőoktatásban (Gönczy László)

 

2011. április 29. (péntek) 15.20-16.10

Plenáris előadás
(Díszterem)
 
Az Y generáció vizuális nyelve: dialektusok, műfajok, fejlődés, értékelés
 
Kárpáti Andrea
ELTE TTK, UNESCO Multimédia-pedagógiai Központ
 
Levezető elnök: Vidákovich Tibor
 

2011. április 29. (péntek) 16.30-18.30

TEMATIKUS ELŐADÁSOK
Információs-kommunikációs technológiák
 
Elnök: Molnár Gyöngyvér
DíszteremA 2009. évi PISA-mérés eredményei az IKT-eszközök használatáról (Dancsó Tünde)
Kapcsolathálózati adatbányászat, elemzés és vizualizáció a hálózat alapú tanulás szolgálatában (Molnár Pál)
Közösségi hálózatok használata a projektmunka során (Hülber László)
Webkonferencia-programcsomag használatának hatása az informatikadolgozatokban elért eredményekre (Kiss Gábor)
Számítógépesjáték-alapú képességfejlesztés (Molnár Gyöngyvér)
Multimédia-tananyagok nevelési szempontú értékelése (Boraros-Bakucz András)
A nyelvi fejlődés és a nyelvtudás értékelése
 
Elnök: Molnár Edit Katalin
TárgyalóA verbálisfluencia-tesztek sztenderdizálásának újabb fejezete (Tánczos Tímea)
A verbálisfluencia-tesztek mennyiségi és minőségi elemzésének legújabb mutatói (Tánczos Tímea)
Az emberi kivonatolás statisztikája (Lengyelné Molnár Tünde)
Az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudásszintek összefüggései, egy együttes értelmezési-értékelési keret lehetősége (Sominé Hrebik Olga)
Nyelvtanulásra vonatkozó meggyőződések mérése - Egy kérdőív kifejlesztésének folyamata (Bacsa Éva)
Német nyelvű készségtárgyak magyarul? (Sebestyénné Kereszthidi Ágnes)