Absztrakt

A szakmai anyagok feltöltéséhez be kell jelentkezni a regisztráció során megadott elektronikus levélcímmel és jelszóval. A belépés után a "Szakmai anyagok" menüpontban tölthetők fel az anyagok.

Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója. Tartalmazza (1) a prezentáció címét, (2) műfaját (poszter, tematikus előadás, szimpóziumi előadás), (3) a szerző(k) nevét és (4) bekezdésekre tagolt, szóközökkel együtt legalább 1500, legföljebb 3000 karakter terjedelmű szöveget.

Az absztrakt javasolt tartalmi egységei (vö. a bírálati szempontrendszerrel): szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia.

A szimpózium részeként benyújtott előadások absztraktjának ugyanazoknak a formai és minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mint a poszterek és tematikus előadások absztraktjainak. Emellett a szimpózium elnöke a teljes szimpózium absztraktját is benyújtja, amely tartalmazza (1) a szimpózium előadóinak nevét, az előadások címét, (2) a felkért opponens nevét, (3) a szimpózium tartalmi összefoglalóját, amelynek terjedelme 1500-3000 karakter.

Az absztraktok megjelennek a konferenciakötetben, a konferenciakötet pdf formátumban felkerül a konferencia honlapjára is. Lehetőséget biztosítunk továbbá arra, hogy a PowerPoint (ppt) formátumú prezentációk pdf formátumba konvertált változata a szerző kérésére felkerüljön a konferencia honlapjára.