Neveléstudományi Doktori Iskola

Publikációk

Magyar Andrea


2016

 • Habók Anita és Magyar Andrea (2016): A nyelvtanulási stratégiák hatása a tanulásfelfogásra, XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, november 17-19.
 • Anita Habók & Andrea Magyar (2016): Exploring gender and grade differences in language learning strategy use among secondary school children, VIII. EARLI SIG 1: Assessment and Evaluation Conference. Németország, München, augusztus 24-26.
 • Andrea Magyar & Anita Habók (2016): Exploring the relationship between foreign language learning strategies, proficiency and attitudes among lower secondary school students, VIII. EARLI SIG 1: Assessment and Evaluation Conference. Németország, München, augusztus 24-26.
 • Andrea Magyar (2016): Comparing the measurement effectiveness of online linear and adaptive tests versions of word reading skills, XX. EARLI JURE Konferencia. Finnország, Helsinki, június 4-július 8. 35-36.
 • Andrea Magyar & Anita Habók (2016) The effect of second language learning strategy preferences on foreign language attitude and proficiency among lower secondary school children, XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, április 21-23.
 • Magyar Andrea (2016): Innováció és technológia a 21. századi oktatásban: a finn tanulási ökoszisztémák építőkövei és a rendszer működése, Iskolakultúra, 16. évf. 2. sz. 156-158.
 • Gyöngyvér Molnár, Ágnes Hódi és Andrea Magyar (2016) Exploring the opportunities for the adaptive assessment of vocabulary knowledge in an educational context. In: Public Scholarship to Educate Diverse Democracies. 478 p. AERA, Washington DC. 2016. április 8-12.
 • 2015

  • Magyar Andrea (2015): Kisiskolások szóolvasó készségének mérése online adaptív teszttel. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, november 19-21.
  • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2015): Az item pozíciós hatás vizsgálata BIBD klaszterdesign esetén. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, november 19-21.
  • Magyar Andrea, Pásztor Attila, Pásztor-Kovács Anita, Pluhár Zsuzsa és Molnár Gyöngyvér (2015): A 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérésének lehetőségei. In: Tóth Zoltán (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága és a Debreceni Egyetem. 230-243.
  • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2015): A szóolvasási készség online adaptív mérésének hatékonyságvizsgálata. Magyar Pedagógia. 115 évf. 3. sz. Megjelenés alatt.
  • Gyöngyvér Molnár és Magyar Andrea (2015): Comparing the measurement effectiveness of computerised adaptive testing and fixed item testing. XVI. EARLI Konferencia. Limassol, Cyprus, augusztus 25-29.
  • Magyar Andrea (2015): The development of a criterion oriented online measurement system for the measurement of word reading skills by the eDia platform. 7th Szeged Workshop on Educational Evaluation, Szeged, április 27-28.
  • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2015): Large-scale measurement of 10-11-year-old students’ word reading skills. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, április 23-25.
  • Magyar Andrea, Pásztor-Kovács Anita, Molnár Gyöngyvér és Hülber László (2015): A hazai közoktatási intézmények felkészültsége a számítógép alapú tesztelésre való átállás tekintetében: helyzetelemzés: Szimpózium. XIII. Pedagóiai Értékelési Konferencia, Szeged, április 23-25.
  • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2015): A technológia alapú tesztelés elfogadottsága a pedagógusok körében. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, április 23-25.
  • Molnár Gyöngyvér és Magyar Andrea (2015): A számítógép alapú tesztelés elterjesztésének elfogadottsága 5-12. évfolyamos diákok körében. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, április 23-25.
  • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2015): A szóolvasási készség online adaptív mérésének hatékonyságvizsgálata. Magyar Pedagógia. 115. évf. 1. sz. 49-66.
  • Török Tímea, Thékes István, Asztalos Kata, Magyar Andrea és Kiss Renáta Mária (2015): A 2014-es nicosiai EARLI JURE konferencia. Iskolakultúra 25. évf. 2. sz. 82-88.
  • Molnár Gyöngyvér és Magyar Andrea (2015): A számítógép alapú tesztelés elfogadottsága pedagógusok és diákok körében. Magyar Pedagógia. 115. évf. 1. sz. 49-66.
  • 2014

   • Magyar Andrea, Molnár Gyöngyvér, Pásztor Attila, Pásztor-Kovács Anita, Pluhár Zsuzsa (2014): 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérése: Szimpózium. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, november 6-8.
   • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2014): A szóolvasási készség személyre szabott diagnosztikus mérését megvalósító online tesztrendszer kidolgozása. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, november 6-8.
   • Molnár Gyöngyvér és Magyar Andrea (2014): A számítógép alapú tesztelés elfogadottsága pedagógusok és diákok körében. Magyar Pedagógia.115. évf. 1. sz. 49-66.
   • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2014): A szóolvasási készség adaptív mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása. Magyar Pedagógia, 114. évf. 4. szám. 259-279.
   • Magyar Andrea (2014): Adaptív tesztek készítésének folyamata. Iskolakultúra. 4. szám. 26-33.
   • Magyar Andrea és Szili Katalin (2014): Application of Computer-Based Test to the Assessment of Reading Skills among Young Children. VII. EARLI SIG 1: Assessment and Evaluation Conference. Madrid, augusztus 27-29.
   • Magyar Andrea és Szili Katalin (2014): Computer-based assessment of word reading skills. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, május 1-3.
   • Andrea Magyar (2014): Problem Solving Competence Assessment with Computerized Adaptive Testing and Fixed Item Testing among Young Children. XVIII. JURE Konferencia. Nicosia, Ciprus, június 30-július 4.
   • Magyar Andrea (2014): Szóolvasási készséget mérő adaptív tesztelésre alkalmas feladatbank fejlesztése. VI. Oktatás-Informatika Konferencia. Budapest, február 7-8.
   • Magyar Andrea (2014): Szóolvasási készséget mérő adaptív tesztelésre alkalmas feladatbank fejlesztése. VI. Oktatás-informatika Konferencia tanulmánykötete. 404-412.

   2013

   • Pásztor-Kovács Anita, Magyar Andrea, Hülber László, Pásztor Attila és Tongori Ágota (2013): Áttérés online tesztelésre – a mérés-értékelés új dimenziói. Iskolakultúra. 23. évf. 11. sz. 86-100.
   • Magyar Andrea (2013): A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata adaptív tesztek alkalmazásával. A VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete, Debrecen. 211-221.
   • Szili Katalin és Magyar Andrea (2013): A szóolvasó készség számítógép alapú mérése. Beszédkutatás Konferencia. Budapest, november 14-15.
   • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2013): Adaptív és rögzített formátumú tesztek alkalmazásának összehasonlító hatékonyságvizsgálata. Magyar Pedagógia, 113. évf. 3. szám 181–193.
   • Magyar Andrea (2013): Többszakaszos adaptív tesztek. Oktatás-Informatika, 1-2. sz.
   • Magyar Andrea (2013): Adaptív tesztek készítésének folyamata. Iskolakultúra 4. szám. 26-33.
   • Magyar Andrea (2013): Különböző típusú adaptív tesztek hatékonyságának összehasonlítása. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, november 7-9.
   • Magyar Andrea (2013): Problémamegoldó gondolkodás vizsgálata adaptív tesztekkel. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013. november 7-9.
   • Magyar Andrea (2013): Problémamegoldó gondolkodás vizsgálata adaptív és lineáris tesztekkel. VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, szeptember 6-7.
   • Magyar Andrea (2013): Adaptív és rögzített formátumú számítógépes tesztek mérési pontosságának összehasonlítása. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság „Doktorandusz Nap” Budapest, május 24.
   • Andrea Magyar (2013): Comparative Study on Computerized Adaptive Testing and Fixed Item Testing. 5th Szeged Workshop on Educational Evaluation, Szeged, április 15-16.
   • Magyar Andrea (2013): Többszakaszos adaptív tesztek gyakorlati alkalmazása. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, április 11-13.

   2012

   • Magyar Andrea (2012): Számítógépes adaptív tesztelés. Iskolakultúra, 22. évf. 6. sz. 52-60.
   • Magyar Andrea (2012): Számítógép alapú adaptív tesztek és fix tesztek összehasonlító vizsgálata. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, november 8-10.
   • Magyar Andrea (2012): Comparative Studies on Computerized Adaptive Testing. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, április 26-28.