Pedagógiatanár mesterszak

Képzés Pedagógiatanár mesterszak
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=4917
A képzés helyszíne Szeged
Kinek ajánljuk Mindenkinek, aki a tanári felkészülését, felkészültségét az általános pedagógiai-pszichológiai irányokban el kívánja mélyíteni.
Mindenkinek, aki autonóm szakemberként kívánja a diákjait segíteni a tanulás folyamatában.
Ki jelentkezhet Aki rendelkezik 120 kreditnyi pedagógia alapszakos tanulmányokkal, illetve pedagógia szakos főiskolai/egyetemi (nem tanári) diplomával.
Felvételi elvárás A felvételi keretében a jelentkezők csak szóbeli vizsgát tesznek, amelyre maximum 70 pontot szerezhetnek. A szóbeli vizsgán a jelentkezőnek:
(1) Önálló szóbeli előadást kell tartania kb. 15 percben. Ennek a tartalma a következő: a jelentkező kiválasztja a korábbi tanulmányai során általa a legfontosabbnak ítélt pedagógiai témakört. Ezt három, ugyancsak általa kiválasztott szakirodalmi forrás alapján meghatározza és vázolja. Tehát a vizsgának erre a részére a felvételi előtt a jelentkezőnek fel kell készülnie. (Power point prezentáció bemutatásához a technikai feltételeket az Intézet biztosítja. A jelölt dönthet úgy, hogy a témakörét csak élőszóban mutatja be és nem készít további prezentációs anyagot.)
(2) Válaszolnia kell a bizottság tagjainak az előadásával kapcsolatos kérdéseire.
Mennyi ideig tart ideális esetben Ez a tanári mesterszak egyik diszciplináris eleme, első vagy második tanári szakképzettsége.
Ha valaki az első tanári szakképesítését és diplomáját szerzi, akkor a tanári mesterszak általában 5 félév, 150 kredit*. Ebből 40 jut tisztán a pedagógiatanári diszciplináris modulra, a többi az általános pedagógia-pszichológiaból, a másik szakképesítés diszciplináris moduljából és a gyakorlatokból áll össze.
Korábbi óvodapedagógusi, tanítói, általános iskolai tanári végzettség birtokában a tanári mesterszakos végzettség megszerzése 2-3 félév, 60-90 kredit*.
A tanári mesterszakról általában:
http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai
Van-e nappali és van-e levelező tagozat Nappali (10-25 fő) tagozat indul csak.
Van-e állami finanszírozás, van-e költségtérítéses képzés Van állami és van költségtérítéses képzés (118 000 Ft/félév) is.
Van-e lehetőség szakosodásra, specializálódásra Nincs.
Hol lehet vele továbbtanulni, elhelyezkedni, milyen előnyöket kínál

Közoktatási intézményekben pedagógiai tárgyak oktatása.
Közoktatási intézményekben oktatáshoz nem kötődő, neveléstudományi, kutatásmódszertani szakértelmet és rendszerszintű rálátást, látásmódot kívánó feladatok ellátása.

* A kredit a tanulmányi munka mértékegysége. 1 kredit = 30 munkaóra (benne az intézményben, az oktatóval, illetve diáktársakkal végzett, illetve az intézményen kívül, önállóan végzett feladatok).

A képzés rövid jellemzése

  • Az önismeret és gondolkodási, kommunikációs képességek fejlesztését helyezi a középpontba
  • Kutatásalapú és reflektív tanári gyakorlatra készít fel. Professzionalizmusra nevel, eszközöket, módszereket ad és igényt formál későbbi önfejlesztéshez
  • Segítséget nyújt a kollégiális és közösségi kapcsolatok alakításához, kezeléséhez
  • Segít megérteni az egyetemes és egyéni jelenségek, kérdések kapcsolatát
  • A Neveléstudományi Intézet munkatársai hagyományosan nagy hangsúlyt helyeznek a kutatás és az oktatás magas színvonalú művelésére és összekapcsolására, továbbá az elmélet és az alkalmazás, a gyakorlat közötti átjárhatóságára. A diákok így egyrészt első kézből ismerhetik meg a legújabb kutatási irányzatokat és eredményeket, másrészt saját tanulmányaik során hatékony tanítási-tanulási stratégiákat és módszereket sajátíthatnak el (pl. csoportmunka, kollaboratív munka, probléma-alapú tanítás stb.; a legkorszerűbb IKT eszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában; oktatás-nevelés különböző tanulói csoportokban a hátrányos helyzetűektől a tehetségesekig)
  • A Szegedi Tudományegyetem általában, a Bölcsészettudományi Kar pedig különösen nagy hagyományokkal rendelkező, széles képzési kínálatot és így fejlődési lehetőségeket kínáló hely a diákok számára. A város nyugodt életkörülményeket, ugyanakkor pezsgő kulturális lehetőségeket kínál

Általános tudnivalók (kurzusok, szakdolgozat stb.):
http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=kepzesi_programok/bolognai/pedagogia...